Oversigt

Kerteminde Kommune, Støtte, Vejledning og Handicap, søger to hjemmevejledere til vores eksterne team.

Teamet yder fortrinsvis § 85 støtte til voksne borgere med udviklingshæmning, handicap og hjerneskader.

Det eksterne team udgør 7 fuldtids hjemmevejledere, der yder støtte og vejledning ude i byen og i borgernes eget hjem. Med en anerkendende og rehabiliterende tilgang støttes og vejledes borgerne ift. opstillede indsatsmål fra myndighedssagsbehandlerene.

Du kommer rundt i byen på cykel, løbehjul eller egen bil, og din base bliver et støttecenter.

I en mindre del af stillingen fungerer du som ” flyver”, hvor du varetager forskellige hjemmevejlederopgaver i samarbejde med kolleger rundt om i kommunen.

Arbejdstiden ligger fortrinsvist på hverdage i dagtimerne. Weekendarbejde kan forekomme.

Vi lægger vægt på:

 • Erfaring med målgruppen
 • Neuropædagogisk efteruddannelse. KRAP og LA2 er også kompetencer vi hilser velkommen
 • At du kan arbejde selvstændigt og samtidig indstillet på at arbejde i teams
 • At du er it-kyndig – gerne kendskab til Nexus og skriftlig velformuleret
 • At du evner at forstå borgere med funktionsnedsættelser, deres udfordringer og støtter og vejleder dem til nye handlemuligheder
 • At du har kørekort

Vi tilbyder dig

 • Afvekslende opgaver med alsidig faglige udfordringer
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelse af din arbejdsdag
 • Tværfagligt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger og plads til sparring i Teams
 • Løbende supervision
 • Et arbejdsmiljø med en uformel tone og en varieret og spændende arbejdsdag, fleksible arbejdstider med brede rammer for tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne
 • Arbejdstid på 37 timer – eller efter aftale

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Der vil blive indhentet referencer fra tidligere ansættelse.

Straffeattest skal indhentes før ansættelse kan finde sted.

Handicap og Psykiatri er en røgfri arbejdsplads.

Samtalerne finder sted på

Toften 600, 5330 Munkebo

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte teamleder Lasse Gredal på mobil 21622594 eller TR Marie Bøgsted mobil 30578381

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest den 2. maj 2024

Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 6.maj 2024

Kerteminde Kommune ligger i det nordøstlige Fyn i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 25.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Kommunen har ca. 1.800 medarbejdere, der arbejder ud fra vores særlige kerneværdi, som er fællesskab, hvor vi både er tæt på hinanden og på borgerne.

Udover fællesskabet prioriterer og arbejder vi også med vores øvrige værdier i dagligdagen: Kvalitet, Nærvær, Udvikling og Trivsel. Herudover er dialog og samarbejde nøgleord, der kendetegner god ledelse i Kerteminde Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder, og vi er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Hvis du i dit nye job er IT bruger, kan der i forbindelse med din ansættelse være krav om, at du identificerer dig med dit MitID, du vil i så fald kontaktes herom.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Kerteminde Rådhus