Oversigt

Er du klar til at være pædagogisk SFO-leder på en skole, der ser fremad, og hvor udvikling er noget, vi skaber sammen? Kan du sætte handling bag dine ord, og motivere engagerede medarbejdere, så vi sammen skaber god læring og trivsel for alle børn? 

Vi søger en pædagogisk leder, der kan indgå i Absalonskolens ledelsesteam og kan understøtte og styrke skolens og SFO’ens pædagogiske udvikling. Vi har brug for dig, der har ambitioner om, at alle børn i både skole og SFO’en skal opleve et fedt miljø, hvor de lærer, trives og oplever at være en del af positive fællesskaber.

Tæt samarbejde mellem SFO og skole

Du vil få ansvaret for skolens SFO og klub, hvor vi arbejder med at styrke børnenes fællesskaber, selvværd og selvtillid. Vi har et tæt samarbejde mellem personalet i skole og SFO omkring fælles værdier og mål. Vi arbejder ud fra, at alle børn gør det rigtige, hvis de kan, og at alle børn kan næsten alt, hvis de bliver støttet undervejs. 

I nogle af ugens lektioner er der en skolepædagog med, og de er derfor en naturlig del af klassens dagligdag.

Du får også ledelsesansvaret for 0. årgang, og her vil en af dine primære opgaver være at skabe gode overgange for børnene gennem ledelse på tværs af faggrupper. Alt sammen til glæde for børnenes oplevelse af en sammenhængende dag. Det handler både om de daglige overgange mellem skole- og fritidsdel, men også mellem børnehaven og skole.

Som pædagogisk leder har du hele tiden fokus på inkluderende trivsels- og læringsmiljøer, og hvordan de løbende styrkes sammen med medarbejdere og forældre. Du går op i at sikre, at alle børn får et godt skole- og SFO-forløb, uagtet børnenes forskellige forudsætninger, og du har viljen og evnen til at samarbejde med medarbejdere, de øvrige pædagogiske ledere samt forældre.  

En hverdag med fokus på ledelse og samarbejde 

Du skal sammen med medarbejdere og forældre sikre udviklingen af skolens SFO og 0.klasser til et endnu bedre tilbud til alle børn. Det gælder børn i almen skole/sfo og i specialsfo. Som leder deler du grundsynet om, at fællesskabet er for alle, og alle er forpligtigede herpå. Du skal fastholde retning og fokus på aftalte indsatser, og understøtte trivsel og faglig og pædagogisk udvikling for alle medarbejdere og børn. 

Du prioriterer at være synlig blandt medarbejdere og børn i aktiviteter, arrangementer og undervisning og støtte og coache medarbejderne i deres arbejde – både individuelt og i teams. Det er nemlig uden for kontoret, at skolelivet sker, og du kan se og mærke om dine medarbejdere har det godt og gør det godt. Som leder har du en anerkendende og motiverende ledelsesstil med vilje og evne til at inddrage, give feedback/feedforward, samt stille skarpt og skære igennem, når det er nødvendigt. 

Du vil blive en del af en ledergruppe på fem personer, og ud fra dine kompetencer vil der være tværgående ledelsesopgaver. Vi drøfter selvfølgelig nærmere i ledelsesteamet om både samarbejde og fordeling af opgaver.  

Om Absalonskolen 

På Absalonskolen er vi samlet 630 dejlige børn fra 0.-9.kl., og omkring 65 dygtige og engagerede medarbejdere. 

Skolen er opdelt i to afdelinger: Absalonskolen i Holbæk by, samt Orø skole. Stillingen som leder af sfo- og skolens 0.klasser er på Absalonskolen i Holbæk by. Stillingen omhandler ledelse og sammenhæng mellem almen skole/sfo, og specialklasser/specialsfo. 

De fleste børn kommer dagligt i SFO1 (0.-3. klasse) og i Klubben (4.-7. klasse).  

I Holbæk kommune er der både lærere og pædagoger i undervisningen i indskolingen og delvist på mellemtrinnet, ligesom pædagogerne også kan være del af den understøttende undervisning. 

Kort sagt søger vi dig, der

  • Er uddannet pædagog eller lærer
  • Har erfaring med ledelsesopgaver
  • Er humoristisk og god til at stikke fingeren i jorden og finde løsninger sammen med medarbejdere og øvrige ledere 
  • Også er klar til videreuddannelse, fordi vi kan alle lære nyt
  • Er god til at skabe relationer.

Yderligere oplysninger 

Du er naturligvis velkommen til at ringe, og også meget gerne besøge os, inden du sender din ansøgning. Ring til Ib Krogh, konstitueret skoleleder Absalonskolen og Orø Skole, på tlf. 7236 6399.

Læs også mere om vores skole på vores hjemmeside https://absalonskolen.dk/ 

Ansøgningsproces
Ansøgningsfrist er torsdag den 25. april. 
 
Vi forventer at holde samtaler fredag den 26. april og mandag den 29. april.  
Efter nærmere aftale indhentes referencer. 

Tiltrædelse er pr. 1. juni eller 1. august. 

Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger eller seksuel orientering.

Vi er 4.800 passionerede kollegaer, der hver dag servicerer Holbæk Kommunes ca. 74.000 borgere.

Vi samarbejder og bruger vores fagligheder til at skabe vigtige løsninger og yde god service for borgerne i kommunen. Vi vægter arbejdsmiljøet højt og ønsker at udvikle vores medarbejdere fagligt og personligt. Der er derfor gode muligheder for at få nye udfordringer i jobbet.

Læs mere om, hvordan det er at arbejde i Holbæk Kommune.  

Administrationen