Oversigt

Er du drevet af at få tingene til at gå op i en højere enhed? Motiveres du af at arbejde struktureret og systematisk med planlægning og opfølgning? Og er du god til at opretholde nære relationer til både ledelse og kolleger? Så læs nærmere her!

Vær med til at sikre struktur og systematik i dagligdagen

I HabitusHuset Ny Mårumvej er vi lige nu på udkig efter en administrativ leder. Du bliver en del af ledelsesgruppen og sikrer systematik, struktur og koordinering i hverdagen. Du har bl.a. overblik over timeforbrug, sygefravær og mødeplan, og har kontakten til HR i forhold til alle administrative medarbejderforhold.

Din fornemmeste opgave er at arbejdsplanen går op, og du sørger for at rammerne i vores procedurer overholdes og sikrer forsvarlig bemanding, mens du samtidigt så vidt muligt servicerer dine kollegers ønsker for deres mødeplan. Du er afhængig af dine kollegers fleksibilitet og samarbejdsvilje, når akutte udfordringer skal løses, og det kræver, at du er god til at etablere og vedligeholde gode relationer. Du finder det derfor naturligt at opretholde fortrolighed og indgå i en rolle, hvor du både arbejder tæt på det pædagogiske personale og ledelsen.

I ledelsesteamet deler vi ansvaret for bagvagtsfunktionen, og du vil derfor hver 4. uge have ansvaret for bagvagtstelefonen udenfor almindelig arbejdstid. 

Vi lægger vægt på, at du:

 • Arbejder effektivt, struktureret og systematisk
 • Har erfaring med og lyst til at arbejde i IT-systemer for timeregistrering og vagtplanlægning
 • Er løsningsorienteret, så du kan finde løsninger på planlægningen, uden at gå udenfor de satte rammer
 • Kan holde hovedet koldt (og hjertet varmt), når der opstår akutte udfordringer i forhold til vagtplanen
 • Kan håndtere mange opgaver sideløbende og formår samtidig at opretholde overblik over detaljer, så der ikke opstår fejl
 • Kan arbejde selvstændigt i det daglige og tage ansvar for egne opgaver og deadlines
 • Med fordel har erfaring fra lignende arbejdspladser, så du har en forståelse for de udfordringer, medarbejderne kan stå i
 • Hviler i dig selv og kan håndtere ikke altid at kunne gøre alle tilfredse. Du formår at tage en pragmatisk tilgang for at sikre overholdelse af procedurer, så du finder råderum for fleksibilitet

Hos os får du en arbejdsplads, hvor:

 • Der er fokus på faglighed og udvikling, bl.a. gennem videreuddannelse af vores medarbejdere
 • Du får et spændende og alsidigt job med stor grad af ansvar for eget arbejdsområde
 • Du kan bidrage med dine kompetencer og viden; Især dit store overblik bliver en vigtig ressource
 • Du bliver en del af et nyt ledelsesteam, hvor i arbejder tæt sammen
 • Du får god og grundig introduktion til huset og dine opgaver
 • Du får engagerede og professionelle kolleger, som brænder for at hjælpe borgere med udviklingsforstyrrelser

Om os i HabitusHuset Ny Mårumvej

Habitus er en landsdækkende organisation, der driver botilbud for borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Vi leverer højt specialiseret pædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte, udviklende aktiviteter til borgere fra 15 år, som er for udfordrede til at fungere i det etablerede specialmiljø. Vores ydelser er i stor efterspørgsel, og derfor er vi også i betydelig vækst.

HabitusHuset Ny Mårumvej er indrettet i en tidligere landejendom og er omgivet af store udearealer med plads til aktiviteter for vores borgere. Borgerne, der bor på Ny Mårumvej, har alle gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret, mental retardering i middel eller svær grad, samt problemskabende adfærd. Flere har også psykiatriske overbygninger såsom ADHD, OCD, angst og psykoser. Vi beskæftiger os derfor med en bred målgruppe, som alle har behov for individuelle tilgange og hensyn.

Ønsker du at blive klogere på HabitusHuset Ny Mårumvej og vores pædagogiske tilgange, kan du læse mere på vores hjemmeside: HabitusHuset Ny Mårumvej

Information og ansøgning

Stillingen er på 37 timer, og vi ønsker at byde dig velkommen snarest muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte botilbudsleder Dina Bergstrøm på tlf. 23640080.

Du sender din ansøgning til os via linket. Der vil blive indhentet straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

HabitusHuset Ny Mårumvej ApS