Oversigt

Hjerne- og Rygkirurgi søger en engageret administrativ medarbejder, der skal have ansvar for den administrative del af vagtplanlægning for afdelingens 30 læger, herunder også lønindberetning. 

Vagtplanlæggeren vil indgå i et tæt samarbejde med afdelingens læger.

Stillingen er en nyoprettet stilling, hvor vi ønsker at styrke vagtplanlægningen for lægerne i sammenhold med afdelingens øvrige drift. 

Vi har nytænkt funktionen i Hjerne- og Rygkirurgi og forventer, at der efter en periode med oplæring og indkøring vil være et timemæssigt overskud, som du har medindflydelse på at udfolde. Det kunne f.eks. være opgaver indenfor afdelingens økonomi, kommunikation, projektstyring m.v. alt afhængig af, hvad du kommer med.

Primære arbejdsopgaver

 • Udarbejdelse af vagtplaner
 • Daglig styring af personaleforbrug, herunder sikre normtider, afspadsering, barsel og ferieregnskaber
 • Optimere og vedligeholde fremmødeprofiler for lægegruppen, med henblik på sammenhæng mellem flow i aktiviteter og det antal medarbejdere, der er
 • Videndele med vagtplanlæggerne i plejegruppe og sekretærgruppe med udarbejdelse af fremmødeprofiler
 • Registrering af sygefravær
 • Samarbejde med øvrige vagtplanlæggere og funktionsledere ift. HR-opgaver
 • Monitorering af eksisterende og kommende lægeressourcer
 • Koordinator mhp alt omkring alle nyansatte læger.

Vi forventer, at du har

 • ret gode IT-færdigheder og kendskab til Vagtplan, Silkeborg Datas HR-systemer og excel
 • godt kendskab til engelsk, skrift og tale

Vi vil sætte pris på, at du

 • arbejder systematisk og struktureret
 • at du tør at gå forrest i forhold til optimering af arbejdsgange
 • arbejder selvstændigt og administrerer egne opgaver i forhold til deadlines/tid
 • har et godt overblik og evner at følge op og er vedholdende
 • kommunikerer klart og entydigt både verbalt og skriftligt 
 • har viden og indsigt i overenskomster og lokalaftaler for læger, eller er i stand til at tilegne dig den viden
 • har økonomisk indsigt omkring norm- og ferietimeopgørelse
 • bidrager til et positivt arbejdsmiljø og kan arbejde på tværs 
 • har kendskab til sundhedsvæsnet og  gerne også vagtplanlægning.

Om afdelingen

Hjerne- og Rygkirurgi modtager børn og voksne til udredning, behandling og pleje af medfødte og erhvervede sygdomme i kranie, hjerne, hjernens kar og hinder, nerver og ryg. Endvidere behandler vi patienter, der har pådraget sig læsioner af hjernen og på rygsøjlen. 

Vi er ca. 140 medarbejdere i afdelingen, hvoraf de 30 er læger. 

Ansættelse

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst indgået mellem Danske Regioner og HK. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Stillingen er på 37 timer om ugen. Stillingen er vagtfri.

Ansættelsesstart er den 1. september 2024

Ansøgningsfrist er den 09. juni 2024. Samtaler forventes afviklet i uge 25. 

Vil du vide mere?

Kontakt Chefsygeplejerske Signe Mygdal Jørgensen 2478 9640

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg