Oversigt

En ledig stilling som afdelingslæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin er ledig til besættelse pr. 1. maj 2024 eller efter aftale. 

Fysiologisk Klinik

Fysiologisk Klinik er en af 3 afdelinger inden for specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin i Region Midt.

Klinik – undersøgelser og udstyr:

Fysiologisk Klinik udfører et meget bredt undersøgelsesrepertoire inden for specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin, indbefattende en del klassisk fysiologiske undersøgelser som arbejdsforsøg med iltoptagelsesmåling, ultralydsundersøgelser af kar (carotis, vertebralis, in situ opererede, dialysefistler, vener etc.) og elastiometrisk måling af leveren og milt, organkateterisationer (lever-nyrer-hjerte), måling af distalt blodtryk i arme, hænder (inklusive kuldeprovokationsundersøgelser), ben og tæer, gangbåndstest, transcutan iltmåling, hudperfusion m.m.. Der er 2 lungefunktionsudstyr med body boks samt mulighed for bestemmelse af CO-diffusion. Der foretages Eukapnisk Hyperventilationstest samt Impuls Oscillometrisk måling af luftvejene. Der foretages intramuskulære trykmålinger (compartment måling). Der foretages desuden bl.a. måling af galaktose eliminationskapaciteten, og der er udstyr til indirekte kalorimetri.

Herudover foretages et bredt udsnit af nuklearmedicinske undersøgelser og behandling med radioiod.

Fysiologisk Klinik har tre SPECT/CT kameraer (SIEMENS T2 og 2 x T16). Desuden råder afdelingen over et 1-hovedet gammakamera (MIE) primært beregnet til thyreoideascintigrafi. 

Afdelingen har aktuelt to digitale PET/CT scannere, henholdsvis MI5 (2019) og MI6 (2023) fra GE. Der udføres undersøgelser med FDG, der især bruges til onkologiske, infektionsmedicinske/inflammatoriske lidelser og demente patienter. Hjerte PET/CT undersøgelser (myokardieperfusion) udføres med Rubidium og patienter med prostatacancer undersøges med F-mærket PSMA.

Afdelingen råder ligeledes over 3 DEXA scannere til vurdering af knoglemineralindhold samt kropssammensætning.

Der er etableret et fælles RIS/PACS system for hele Region Midt. Ligeledes er der etableret et fælles Hermes IT system til bearbejdning af billeder og resultater for alle tre klinisk fysiologiske / nuklearmedicinske afdelinger i Region Midt.

Der udføres undersøgelser for hospitalerne og praksissektoren i Region Midt samt i et mindre omfang fra andre regioner, idet enkelte patienter får foretaget specielle undersøgelser (splanchnicus flowmåling – patienter modtages fra hele landet). Antallet af undersøgelser har i de 25 år specialet har været etableret i Viborg været stadigt stigende. I 2023 blev der udført godt 30.000 undersøgelser og behandlinger på afdelingen.

Afdelingen har et godt arbejdsmiljø, et velfungerende samarbejde med radiologerne samt klinikerne. Der afholdes tværfaglige konferencer med deltagere fra følgende specialer: Radiologi, Infektionsmedicin, Nefrologi (hypertension), Karkirurgi (dialysefistler), Lungemedicin (dyspnø), Kardiologi, Neurologi / Geriatri (demens).

Forskning:

Afdelingen er meget forskningsaktiv og har ambitioner om en fortsat høj forskningsaktivitet. Der henvises til årsberetningen 2023, der snarest bliver lagt på afdelingens hjemmeside.

Undervisning:

Afdelingen har en del undervisningsopgaver for læger og lægestuderende. Det forventes, at ansøgeren tager del i disse opgaver. Til bioanalytikerundervisningen er der ansat en bioanalytikerunderviser.

Normering:

Afdelingen er med den nye stilling normeret med 6 speciallægestillinger med forskellige faglige profiler. Derudover er der 3 reservelægestillinger, hvoraf to stillinger er hoveduddannelsesstillinger og en stilling en introduktionsstilling. Desuden er der ansat to hospitalsfysikere. Yderligere er der ansat 21 bioanalytikere/ sygeplejersker og 3 lægesekretærer.

Ledelsesforhold

Afdelingen ledes af en cheflæge.

Kvalifikationer

Ansøgeren skal være speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin med en bred uddannelse inden for specialet. Der forudsættes, at ansøgeren selvstændigt kan varetage de fleste af afdelingens forskellige undersøgelser.

Erfaring med forskning og undervisning vil ligeledes blive vægtet højt jf. funktionsbeskrivelsen. En akademisk grad vægter højt i bedømmelsen.  Endvidere lægges der vægt på gode samarbejdsevner og godt humør.

Om hospitalsenheden
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive og har ca. 4.100 ansatte, samt et budget på 2,8 mia. kr. årligt.
De fire regionshospitaler i “midt’en” danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Fysiologisk Klinik. Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Stillingen er vagtfri.

Yderligere information

Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til cheflæge dr.med. Jan Abrahamsen, tlf. 78443355 eller lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen tlf. 78441003.

Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan hentes her

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 24. april 2024 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt ultimo uge 17, 2024. 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg