Oversigt

En stilling som afdelingslæge ved den muskuloskeletale sektion (Afsnit 1,2,3), Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. september 2024 eller efter aftale. Stillingen er vagtbærende med vagter i 7-skiftet rul tilknyttet Røntgen og Skannings Gastro-Onko vagtlag.

Afdelingslægen skal indgå i det team af radiologer, der arbejder med alle facetter af muskuloskeletal billeddiagnostik inkl. den ikke-neuroradiologiske del af multitraume diagnostikken. 

Arbejdsområdet understøtter de kliniske samarbejdspartneres funktioner inden for muskuloskeletal radiologi med såvel konventionel røntgen, CT, MR, ultralyd og intervention. I den daglige drift indgår også supervision og uddannelse af introduktions- og hoveduddannelseslæger. 

Ansøgeren skal arbejde sammen med afsnittets øvrige 9 overlæger og 1 afdelingslæge samt læger i uddannelse. Gruppen har et bredt engagement i både nationalt og internationalt samarbejde om faglig udvikling og undervisning inden for subspecialet. Vi er en engageret flok læger, der er rigtig glade for vores subspeciale og muligheden for at dyrke den høje faglighed sammen. Vi prioriterer at have et godt og trygt lærings- og arbejdsmiljø, med blik for mulighed for både fordybelse og konferering med kolleger i en spændende og travl hverdag. Vi vil gerne have en ny speciallægekollega, der har lyst til at være en del af den gruppe. 

Om Røntgen og Skanning 

Røntgen og Skanning er samlet på universitetshospitalet i Skejby og er en af landets største radiologiske afdelinger. Røntgen og Skanning er opdelt i afsnit, men er i praksis en samlet enhed. Det betyder, at du som afdelingslæge skal indgå i et større fagligt fællesskab og via dette understøtte patientforløb, afdelingens drift og kolleger i andre afsnit. Det giver også mulighed for at opnå nye kvalifikationer efter interesse og aftale. 

Vi er nu ca. 380 ansatte, heraf ca. 80 speciallæger, fordelt på 4 afsnit. På afdelingen findes alle radiologiske modaliteter. Vi udfører ca. 200.000 undersøgelser årligt (505.000 procedurer), heraf mange højt specialiserede inkl. MDT-konferencer og second opinion af undersøgelser fra andre hospitaler – regionale og uden-regionale. Afdelingen er universitetsafdeling for Region Midtjylland og dækker alle højt specialiserede funktioner i Sundhedsstyrelsens Specialeplan. Vi er i tæt samarbejde med de fleste afdelinger på Aarhus Universitetshospital samt de øvrige radiologiske afdelinger i regionen. Herudover har afdelingen formaliseret samarbejde med Aarhus Universitet omkring forskning, uddannelse og undervisning samt klinisk med Institut for Retsmedicin.

Afdelingen har et stærkt forskningsmiljø med klinisk professorat og en stor forskningsenhed:

 https://www.fagperson.auh.dk/afdelinger/rontgen-og-skanning/forskning/ 

Røntgen og Skanning har et stort ansvar inden for uddannelsen af radiologiske speciallæger i Region Midtjylland og har både introduktions- og et stort antal hoveduddannelseslæger. Herudover har afdelingen også radiografstuderende samt lægesekretærelever. 

AUH’s strategiske ambition, som også er vores har 3 overskrifter: 

  • Vi ser det hele menneske 
  • Vi har den højeste faglighed
  • Vi skaber resultater gennem samarbejde

 Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til ledende overlæge, Ph.d. Lise Loft Nagel, tlf. 2499 4975, [email protected] eller cheflæge Vibeke Fink-Jensen, tlf. 24751179 [email protected] 

Man kan læse mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen her

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste.

Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv lægelige kompetenceområder med vægt på det særlige ansvar i stillingen. 

Skema til bedømmelse kan findes på følgende link 
 

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallægers indgåede overenskomst for afdelingslæger. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest samt autorisation.

Hvis ovenstående har din interesse, så glæder vi os til din ansøgning 

Ansøgningsfrist: 2. juni 2024

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24 eller 25, 2024.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg