Oversigt

Har du et højt ambitionsniveau og gode samarbejdsevner? Vil du være med til videreudvikle vores botilbud Autismecentret og kommunens autismeindsats generelt til gavn for borgerne?  

Fælles er vi stærkere
Du bliver afdelingsleder for vores botilbud Autismecentret og skal støtte op om et fælles fokus på vores kerneopgave, nemlig: ”at styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og indgå i relevante fællesskaber”

 

Autismecentret er forankret i den organisatoriske enhed Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund.

 

Bo og Aktivitetstilbud Guldborgsund består af 8 døgntilbud opført efter SEL §§ 107 og 108 samt ABL § 105/SEL §85 med tilhørende aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104. Endelig er der en fælles administration for tilbud i Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund og Støtte & Vejledning Guldborgsund.

 

Botilbuddet Autismecentret, der er beliggende i Stubbekøbing, består af 8 lejligheder drevet efter Servicelovens §§ 66, 107 og 108. Målgruppen for tilbuddet er børn og unge (15-29 år) med autismespektrum forstyrrelser. Tilbuddet er indrettet således, at der er mulighed for at indskrive børn og unge med differentierede støttebehov. 

 

I tilknytning til botilbuddet er der i Stubbekøbing også et dagtilbud for beboerne, der drives efter Servicelovens § 104.

Endelig er der satellittilbuddet Saxbo – et enkeltmandstilbud, som er beliggende i Sakskøbing.

 

En bred vifte af ledelsesopgaver

Du vil få en vigtig opgave med at videreudvikle vores tilbud, så det passer til borgernes behov. Du skal fortsætte med at integrere både socialfaglige og sundhedsfaglige kompetencer til gavn for borgerne. Endvidere har vi et fokus på kompetenceudvikling, herunder at styrke dokumentationsdelen.

 

Stillingen indeholder en bred vifte af ledelsesopgaver og et stort selvstændigt
ledelsesrum. Til at bistå dig i den faglige udvikling er der plan om at få tilknyttet en teamkoordinator.

 

Dit ledelsesspænd udgør aktuelt 29 medarbejdere i Stubbekøbing og 12 medarbejdere på enkeltmandstilbuddet i Sakskøbing. Du forventes som leder at være nærværende og tilstedeværende, hvilket vi tror på er med til at understøtte tilbuddet bedst muligt. 

Hvad tilbyder vi?
Du vil blive en del af en spændende organisation med engagerende og kompetente medarbejdere. Stillingen har mange funktioner, samarbejdsflader og udviklingsmuligheder, hvor du fx har mulighed for at igangsætte lokale initiativer og deltage i tværgående udviklingsaktiviteter.

 

Der er planer om at udvikle viften af kommunale autismetilbud, herunder botilbud, bostøtte, rådgivning og vejledning til både børn, unge, voksne og deres pårørende.

Du vil naturligt blive inddraget i denne udvikling.

 

Du vil indgå i et ledelsesteam med 5 andre dygtige og engagerede afdelingsledere og den overordnede leder af Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund. 

 

Hvem er du?

Vi forventer, at du er uddannet socialpædagog med kendskab til området. Et godt samarbejde med driften og de øvrige afdelingsledere er afgørende, for at vi løbende løser kerneopgaven bedst muligt. 

Hvis du ikke har diplomuddannelse i ledelse eller anden relevant lederuddannelse, forventer vi, at du påbegynder diplomuddannelsen i ledelse indenfor nærmeste fremtid.
 
Det er afgørende, at du som person er nærværende, troværdig og tillidsskabende i det daglige samarbejde. Gode dialogiske samarbejdskompetencer ser vi som et must i stillingen. 

 

Vi lægger vægt på et tæt og tillidsfuldt samarbejde i ledelsen, hvor vi konstruktivt udfordrer hinanden og bruger de forskellige kompetencer, vi rummer. 

 

Du skal være i stand til at reflektere over din egen faglige praksis og være indstillet på at udvikle og forny dig som leder. 

 

Endelig skal du have gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner.

 

Ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst. Stillingerne er til besættelse snarest muligt og senest pr. 1. juni 2024.
 
Interesseret? 

Hvis du vil høre mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte leder Betina Schlander på tlf. nr. 25 18 27 20, konstitueret afdelingsleder Lotte Enggaard Christensen på tlf. 25 18 21 74 eller leder Flemming Nielsen på tlf. nr. 25 18 06 27.

 
Ansøgningsfrist

Da vi har brug for dig snarest muligt, har vi en kort ansøgningsfrist, nemlig den 23. april 2024

Samtaler

Der afholdes samtale den 26. april 2024.

 

Ansøgningsprocedure

Send din ansøgning ved at klikke på ”send ansøgning” og
vedhæft din ansøgning og dit CV. Vi tager kun i mod elektroniske ansøgninger.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Guldborgsund Kommune Rådhuset