Oversigt

Vil du være med til at udvikle fremtidens myndighedsfunktion? Vil du også bidrage til at mødet med Social Service er en oplevelse, hvor dialog, samarbejde og recovery sammen med retssikkerhed er det bærende i relationen? Så håber vi, at du vil gribe muligheden for at blive vores nye kollega. 

En typisk dag på job 

Du har glædet dig til at skulle på arbejde i dag. Der er nemlig nogle virkeligt spændende opgaver på programmet. Du møder Pia, da du kommer op ad vindeltrappen. Hun møder dig med et kæmpe smil, fordi hun netop er kommet i mål med en svær opgave til glæde for en medborger. Netop som du rammer dit kontor ringer Heidi, der har et par afklarende spørgsmål til en sag, der skal på visitationsudvalget på torsdag.

Lidt efter kommer teamkoordinator Mie til jeres planlagte møde, hvor I sammen får fulgt op på opgaver og udvikling i afdelingen. Fra kl.10 til 12 mødes du med arbejdsgruppen for implementeringen af det nye Handicappolitiske udspil, hvor bl.a. centerchefen, Bodil, og din egen leder, Rikke, deltager. Det er et møde, hvor der er fart på faglighed og fokus på sammenhængskraft.

Frokosten spiser du sammen med flere fra teamet i kantinen, hvor du kan mærke den gode energi, der er blandt medarbejderne i de forskellige afdelinger. I griner og har det sjovt, da der bliver fortalt historier fra sidste års sommerfest.

Efter frokost er det tid til at kaste dit fokus på ugens teammøde. Her følges op og udvikles i dialog. Der er blandt andet fokus på arbejdet med VUM 2.0, Fælles Faglige begreber, opfølgninger, plan for samarbejdsmøder, supervision og opdateringer i Nexus. 

Da blodsukkeret er lavt hen på eftermiddagen, er det godt, at din afdelingslederkollega er ægte kagekyndig. Heidi har bagt – og man skulle tro, at man er landet i ’Den store Bagedyst’.

På vej hjem i bilen ringer din leder, Rikke, for at spørge om du har mulighed for at deltage i et møde i morgen, hvor der er fokus på styrket visitation i samarbejdsrelationer på tværs af centeret. Er du frisk på det?

Tre gode grunde til, at du skal være vores nye kollega:

•    Du bliver en del af et ambitiøst hold, hvor alle inddrages i dialog og udvikling af kerneopgaven og vores fælles hverdag
•    Du får mulighed for at udvikle din egen ledelsespraksis og samtidig arbejde med fællesskabsledelse i teori og praksis
•    Du får mulighed for at sætte handling bag ambitionen om at være en myndighed, der er mere menneske end system.

Som afdelingsleder i Social Service er dine opgaver bl.a.:

•    Selvstændig tilrettelæggelse, koordinering og udvikling af den daglige drift, samt prioritere mellem arbejdsopgaver og ressourcer
•    Ansvarlig for planlægningen og koordineringen, så opgaver løses bedst muligt i forhold til ressourcer, og den enkelte medarbejders kompetencer
•    Sikre samarbejde på tværs af organisationen med fokus på en helhedsorienteret tænkning
•    Medvirke til udmøntning og implementering af ny lovgivning i teamet og oversætte lovgivning til praksis
•    Ansvarlig for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, at være sparringspartner i forhold til sagsbehandling og sikre læring samt udvikling af faglig praksis
•    Tæt sparring sammen med resten af ledelsesteamet i forbindelse med buget og opfølgning

Du vil være afdelingsleder for ca. 20 medarbejdere i Social Service, som arbejder med blandt andet Servicelovens §§ 84,2, 85, 97, 98, 103, 104, 107, 108, 105-85, 109. Teamet er også en del af en større enhed, som også arbejder med Servicelovens §§ 95, 96, 100, 102, 112, 113, 114, 115. 

Teamet huser også kommunens handicapkoordinator og tværgående konsulenter med fokus på blandt andet koordinerings- og kvalitetssikringsarbejde i det samlede Center for Trivsel & Social Indsats.

Du vil også blive en del af det vigtige arbejde med at implementere anbefalingerne fra vores Task Force samarbejde, som vi har været en del af de seneste år – og som handler om at styrke opgaveløsningen i myndigheden.

Sammen med resten af ledelsesteamet vil du sikre den daglige drift. Du vil således have personaleansvar, skulle afholde MUS-samtaler, holde styr på ferie, sygemeldinger og generel trivsel. Du vil også have et overordnet ansvar for at loven overholdes i forhold til f.eks. sagsbehandlingstider, udsendelse af afgørelser og opfølgning.

Vi forventer, at du:

•    Har erfaring med myndighedsområdet/myndighedsvaretagelse, ”står solidt på begge ben” i stormvejr og kan træffe de svære beslutninger
•    Har socialfaglig- eller anden relevant faglig baggrund 
•    Besidder høj grad af empati, arbejder struktureret og er handlekraftig
•    Vægter samarbejde og inddragelse højt mellem kollegaer, borgere og samarbejdspartnere
•    På tillidsvækkende måde kan indgå relationer og samarbejde på tværs med blik for helheden
•    At det falder dig naturligt at være nærværende og anerkendende – personligt som ledelsesmæssigt
•    Har gode kommunikative færdigheder – såvel i dialog som skriftligt
•    Kan agere i det krydspres, der ligger i at varetage en myndighedsfunktion
•    Har evnen til at skabe frirum til, at den enkelte kan udvikle og udfolde sine kompetencer
•    Prioriterer tilstedeværende ledelse, og er bevist om at være kulturbærer for det at være myndighed, skaber følgeskab og viser vejen med anerkendelse og rummelighed
•    Kan se dig i et lederteam, hvor der arbejdes tæt sammen om retning og udvikling
•    Kan se i helheder og kan rumme komplekse situationer, hvor der ikke altid er én sandhed, men flere, som endda kan være modstridende på flere parametre
•    Har en diplom i ledelse, eller er indstillet på at gå i gang hermed inden for det første år.

Vi tilbyder dig:

•    At blive en del af et stærkt fællesskab i et center, hvor der er højt til loftet og de sociale hjerter banker i takt med kollegaer, som alle brænder for kerneopgaven
•    En unik mulighed for at gøre en forskel på et område, som betyder meget for mennesker i sårbare livssituationer
•    En mulighed for at være med til at udvikle fremtidens myndighed sammen med et hold af super seje, engagerede og dygtige medarbejdere og ledere
•    Fleksible arbejdsdage/arbejdstilrettelæggelse og en høj grad af tillidskultur.

Social Service, Strategi & Samarbejde i Center for Trivsel & Social Indsats

Social Service, Strategi & Samarbejde er en 1 ½ år gammel enhed i Center for Trivsel & Social Indsats.
Enheden består af visitatorer i Team Social og Team Special, som varetager myndighedsopgaver på det specialiserede voksenområde og det specialiserede hjælpemiddelområde. 

Enheden består også af tværgående konsulenter, der blandt andet understøtter det politiske niveau og organisationsudvikling i det samlede center.

Vi vægter dialog, helhedssyn, tidlig og rettidig indsats, samskabelse og realisering af potentialer højt. Vores kerneopgave er at støtte alle borgere i at mestre egen tilværelse bedst muligt og have mulighed for at indgå i relevante fællesskaber.

Du kan læse mere om Center for Trivsel og Social Service på vores hjemmeside vierfaelles.dk.

Er du interesseret?

Hvis du vil høre mere om stillingen er du meget velkommen til at ringe til Leder for Social Service, Strategi & Samarbejde Rikke Bumbech Frederiksen på tlf. 25182721.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst. Stillingen er på fuldtid og du har mulighed for at tilrettelægge din arbejdsdag, så du får en god balance mellem arbejde og fritid.
Ved ansættelse indhentes straffeattest og børneattest. 
Ved ansættelse er kørekort en forudsætning. 
Hvis du kommer i betragtning til stillingen, vil vi indhente referencer efter forudgående aftale med dig.

Er du klar til at sende en ansøgning?

Send din ansøgning ved at klikke på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning og dit CV senest tirsdag d. 21. maj 2024. Samtaler forventes afholdt torsdag den 23. maj 2023. Vi vil rigtigt gerne have, at du kan starte hos os senest den 1. august 2024.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!
 

Guldborgsund Kommune Rådhuset