Oversigt

Har du lyst til at være en del af Region Midtjyllands ambulancetjeneste og løfte de spændende og patientnære opgaver, der følger med?

Lige nu søger vi en ny kollega, der har lyst til at være en del af udviklingen af den regionale ambulancetjeneste i Nørre Snede. Så er du uddannet ambulancebehandler eller paramediciner, og ønsker du en stilling med fast døgnvagt i det midtjyske, kan det være dig, vi kigger efter. 

I Præhospitalet lægger vi vægt på høj faglighed, uddannelse og udvikling. Det håber vi også, at du gør, for udover blandt andet udrykning og behandling af patienter bliver kompetencevedligehold og efteruddannelse en del af dit arbejde. Derfor skal du også selv have et ønske om at styrke din egen faglighed og udvikling. Det gør du selvfølgelig ikke alene; vi hjælper og støtter hinanden, og der er kort vej til ledelsen. 
Da vi gerne vil være en attraktiv og rummelig arbejdsplads, skal du også kunne se dig selv som en del af et stærkt kollegialt fælleskab. 

Din profil
Du er uddannet paramediciner eller ambulancebehandler med minimum tre års operativ erfaring. Du skal være fagligt velfunderet og opdateret inden for dit felt, herunder have vist, at du tager ansvar for egen faglig udvikling og uddannelse.

Er du ambulancebehandler, skal du være motiveret og klar til at uddanne dig til paramediciner på sigt.

Du kommer til at indgå i en organisation, der har fokus på både at løse de daglige opgaver og udvikle måden at arbejde på. Det er vigtigt for os, at du vil bidrage til en konstruktiv og løsningsorienteret samarbejdskultur – på tværs af faggrupper og organisatoriske tilhørsforhold. Der bliver derfor lagt vægt på dine evner til at samarbejde og til at bidrage til et godt arbejdsmiljø – både i ambulancerne og i Præhospitalet som helhed. 

Du skal have kørekort kategori B og C.

Der skal kunne fremvises straffeattest samt børneattest uden anmærkninger.

Din nye arbejdsplads
Præhospitalet har ansvaret for det præhospitale område i Region Midtjylland, og vores hovedopgave og vision er  at sikre rette hjælp i rette tid til alle patienter. Præhospitalet har som de øvrige hospitaler i regionen både drifts-, behandlings-, uddannelses-, kvalitetssikrings- og forskningsmæssige opgaver. I Præhospitalet møder du kollegaer med mange forskellige fagligheder, som alle stræber efter at gøre det bedste for patienterne.

Du bliver ansat i Præhospitalets afdeling for ambulancer og akutlægebiler. Afdelingen ledes af en ambulancechef og en cheflæge, samt en funktionsledelse bestående af ni funktionsledere. Funktionsledelsen varetager personaleledelsen af ambulancepersonalet samt den daglige drift.

Som ambulancebehandler/paramediciner i Nørre Snede kommer du til at referere til funktionsleder Kenneth Snogdal.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst med FOA.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til:

Funktionsleder Kenneth Snogdal
Mail : [email protected]
Tlf.: 92436432

Yderligere oplysninger om Præhospitalet kan findes på www.ph.rm.dk.

Sådan søger du
Du søger nemt stillingen via linket “send ansøgning” nederst på siden. Her vil du blive bedt om at udfylde oplysninger om dig selv (navn, adresse mv.) samt vedhæfte en motiveret ansøgning og et opdateret CV.

 

Ansættelsesproces
Ansøgningsfristen er den 22. april 2024. 
Samtaler holdes den 30. april 2024 i Herning.

 

 

 

 

 

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg