Oversigt

Ønsker du en arbejdsplads med fokus på høj faglighed, udvikling og socialt samvær, hvor trivsel og tilknytning er centrale elementer for vores fantastiske arbejdsmiljø? Alt det kan du få hos os!

Det hjerne- og rygkirurgisk speciale er i vores optik det skønneste i verden. Det er et speciale, der er i konstant udvikling og hvor forskning er en naturlig del af vores hverdag, i tæt samarbejde med vores nærmeste samarbejdspartnere indenfor hjerne- og rygkirurgi, neurologi samt neurointervention.

Aktuelt 

 • Faglig udvikling og læring i arbejdstiden bl.a. ved brug af et årshjul med fokusuger.  Med dette ønsker vi at højne vores faglighed og anæstesisygepleje. For at sikre en høj faglig udvikling, faciliteres processen både af operations- og anæstesisygeplejersker samt anæstesilæger. To gange om ugen har vi fra morgenstunden 5-faglige minutter.
 • Implementering af EMENTO Forløbsguide til nyansatte
 • Flere spændende forskningsprojekter med tværfaglig deltagelse.

Vi bedøver dagligt til mange forskellige indgreb – store, små, elektive og akutte. På en helt almindelig dag vil du kunne opleve at skulle bedøve til eksempelvis

 • Trombektomi: Patienten kommer akut på vores interventionsstue, med forskellige grader af neurologiske udfald 
 • Kraniotomi: Patienten kommer bl.a. med tumorer (benign/malign), kar-malformationer eller aneurismer på hjernens blodkar 
 • Rygoperationer: Patienterne kommer med behov for neurokirurgi pga. neurologiske udfald 
 • ECT til psykiatriske patienter
 • MR skanninger af patienter med behov for anæstesiassistance 
 • Akutte traume patienter, der har behov for akut hjerne- rygkirurgi.
 • Organdonationer
 • Mindre hjerne- og rygkirurgiske indgreb (ventilrevision, nervus vagus, termokoagulation)

Vi har et tæt samarbejde med Hjerne- og rygkirurgisk afdeling, Intensiv Nord 1, neurologisk afdeling samt Røntgen og Skanning; Afsnit Neuro, 

Du vil blive en del af en tværfaglig personalegruppe bestående af 18 anæstesisygeplejersker, 21 operationssygeplejersker, 7 anæstesilæger samt en social – og sundhedsassistent. Vi bemander 25 operationslejer pr. uge. 

Vi kan tilbyde 

 • En stilling i et højt specialiseret område, hvor der er stor mulighed for faglig udvikling og sparring. Et positivt arbejdsmiljø præget af rummelighed og et tæt tværfagligt samarbejde
 • Kollegaer med stort fagligt engagement og arbejdsglæde
 • Individuelle vagtplaner
 • Et individuelt tilrettelagt oplæringsprogram, der følger AUH’s onboardingprogram; trivsel og tilknytning for nyansatte.
 • En anæstesigruppe, der med stor variation af nyansatte og erfarne, skaber en god dynamik fagligt og socialt.

Vagtstukturen er ca. 2-4 vagter fordelt over fire uger fra vagtværelse, tilkald fra hjemmet, samt enkelte aftenvagter og senvagter mandag-onsdag til klokken 17.00. Vagtbelastningen er meget vekslende.

Vi forventer at du

 • har specialuddannelsen i anæstesi eller afslutter denne indenfor ca. seks måneder.
 • evner at arbejde såvel selvstændigt som i teams.
 • er i stand til at bevare overblikket i travle situationer
 • lægger vægt på konstruktivt samarbejde, fleksibilitet og åben dialog
 • har stor interesse i at være med til at udvikle vores speciale.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. 

Nærmere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til konstitueret oversygeplejerske Winnie Bechmann Eriksen, tlf.: 2382 6486            

Alternativt til specialeansvarlig anæstesisygeplejersker Charlotte Bræmer Madsen tlf.: 2388 7023  og Ida Maria Baandrup tlf.: 2926 6484                                                                                                               

Yderligere kan der hentes information om afdelingen på AUH`s hjemmeside. 

Ansøgningsfrist:  30. april 2024

Ansættelsessamtale: Løbende

Tiltrædelse:  1. april eller efter aftale

 

 

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg