Oversigt

Vores kære kollega skal på barsel, derfor søger vi med lys og lygte efter en forløbskoordinerede sygeplejerske i et vikariat på et år med mulighed for forlængelse eller fastansættelse.

Hvidovre Kommunes Midlertidige Døgnrehabilitering modtager borgere fra hospitaler og hjemmefra. Borgerne indskrives til genoptræning, rehabilitering, aflastning, vurderingsforløb eller palliative ophold.

Vi arbejder tværprofessionelt med vores ergoterapeuter og fysioterapeuter i teams.

Vi har i alt 46 stuer opdelt i 4 grupper: A1 fortrinsvis palliativt speciale, A2 neurologisk speciale, B1 semi-akut medicinsk speciale og B2 almen geriatri.

Hvad laver vi?

Vi har opdelt vores arbejdsopgaver i fire områder.

Vi understøtter bl.a. vores social- og sundhedsassister i:

 • Organisatorisk koordinering: Den daglige planlægning, opgave prioritering, samarbejdet på tværs i den enkelte gruppe samt på tværs i huset, i triagering og i medicineringsopgaven.
 • Borgerrettet koordinering:  At have overblik over vores mange komplekse borgerforløb, deltage i akutte og ustabile situationer, i prioriteringsopgaver, koordinering mellem faggrupper, understøtter kommunikationen internt og eksternt mellem vores samarbejdsrelationer, den daglige dokumentation samt faciliterer forskellige faglige møder.
 • Supervision og vejledning: Vi sikre supervision ved de komplekse borgerforløb, ved medicinhåndering, ved dokumentation i Cura, de svære samtaler, instrumentelle håndteringer fx sår behandling, KAD problematikker, sondeernæring samt introducerer og oplærer til kompetencekort
 • Andre opgaver: Dette kan fx være at hjælpe social- og sundhedsassistenterne ved sygdom, koordinere borgerforløb mellem hospital/hjem og på de midlertidige pladser, støtte udviklingssygeplejersken i udvikling og implementering.

Hvorfor skal du vælge os?

Det skal du:

 • Hvis du ønsker et godt mono- og tværfagligt samarbejde, hvor der sker en konstant udvikling.
 • Hvis du trives i en travl hverdag med faglige udfordringer og mange komplekse problemstillinger.
 • Hvis du ønsker at være en del af et trygt og tillidsfuldt sygeplejeteam, som bidrager med hver vores erfaring og vidensgrundlag.
 • Hvis du er faglig kvalificeret og engageret og brænder for rehabilitering.
 • Hvis du ønsker at sætte dit eget præg på sygeplejen og den rehabiliterende tilgang hos borgerne.
 • Hvis du ønsker at arbejde sammen med en dygtig social- og sundhedsassistent gruppe, som hele tiden ønsker at udvikle sig i sygeplejen.

Hvilke kvalifikationer ønsker vi os, at du har?

Vi ønsker os:

 • At du har evne til at koordinere og uddelegere sygeplejefaglige problemstillinger.
 • At du prioriterer den rehabiliterende tilgang og finder det naturligt at indgå i en ligeværdig og professionel relation med borgere og kollegaer.
 • At du ikke er bange for at bringe din faglighed i spil, når du møder mangeartede problemstillinger.
 • At du ønsker at bidrage til den faglige udvikling i sygeplejen.
 • At du har minimum 2 års erfaring, som uddannet sygeplejerske.
 • At du kan give faglig sparring og supervision til dine kollegaer mono- og tværfagligt.
 • At du vil bidrage til kompetenceudvikling i tæt samarbejde med ledelse og dine kollegaer.
 • At du bidrager til det gode arbejdsmiljø.

Vi søger en sygeplejerske på 37 timer pr uge, med weekendvagt hver 4 weekend og fri i helligdagene fra 1. juli 2024.

Har du lyst til at vide mere, er du velkommen til at ringe til Anna Palmen, afdelingsleder på mobil 41866817 eller Anette Agger, afdelingsleder på mobil 51587657 til en uforpligtende snak og rundvisning.

Hvidovre Kommune Rådhuset