Oversigt

Ønsker du at gøre en forskel for udsatte børn og deres familier i Københavns nordvest kvarter? Og har du lyst til at være med til at udvikle det socialfaglige arbejde på myndighedsområdet? Så er det måske dig vi søger!

Lidt om os
Distrikt Tagensbo-Holberg er en afdeling i Borgercenter Børn og Unge (BBU) Nørrebro-Bispebjerg. Vi er i alt 280 medarbejdere fordelt på otte afdelinger, hvor de fem af afdelingerne hver især tager sit geografiske udgangspunkt omkring to skoler og er tværfagligt sammensat. Derudover har vi afdelingerne: Styrket Modtagelse, Familiebehandling og Kontaktpersoner/Gadeplan.

I BBU Nørrebro-Bispebjerg er vi optagede af at udvikle metoder, som støtter borgerne til at forløse deres potentiale. Vi vil finde bæredygtige løsninger, som fungerer, også når vi ikke længere er til stede i borgernes liv. Løsningerne skal findes i borgernes virkelige verden og målet er, at borgerne bliver en del af almenfællesskaberne fremfor at stå udenfor. Vi arbejder løsningsfokuseret og med høj inddragelse af borgernes netværk, både privat og professionelt, og med ICS og SOS som grundmetoder.

I Tagensbo-Holberg er vi ca. 30 medarbejdere, tværfagligt sammensat med høje ambitioner, som er optagede af, hvordan vi gør hinanden dygtigere, og hvordan vi sammen skaber de bedste og mest holdbare forandringer for og med vores borgere, samtidig med at vi vægter borgernes retssikkerhed højt. Vi har fokus på og prioriterer udvikling og samarbejde. Vi er opdelt i distrikter så vi kan have et endnu tættere samarbejde med vores skoler og daginstitutioner og vores lokalområde. Der er højt til vores faglige loft og plads til nytænkning og projekter.

Vi har desuden et stort fokus på, hvordan vi skaber en arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og høj trivsel og synes det at kunne grine sammen også er vigtigt.

Vi søger en kollega, der

 • er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller har anden relevant baggrund
 • gerne har erfaring med myndighedsarbejdet og gerne med området for udsatte børn og unge
 • tænker innovativt og i muligheder og tør være kreativ
 • kan arbejde selvstændigt og fælles – systematisk og tværfagligt – og som bruger sine kolleger til sparring   
 • har gode samarbejdsevner
 • kan planlægge og strukturere sit arbejde, så både lovgivningen og Københavns Kommunes mål og retningslinjer overholdes 
 • kan bevare overblikket og handle konstruktivt i pressede situationer og kan håndtere, at planer må ændres, når dagen ender anderledes, end forventet 
 • proaktivt søger mod at tilegne sig nye kompetencer og hjælper andre med at udvikle deres 

Vi tilbyder

 • et arbejde med høj grad af indflydelse og medansvar 
 • et arbejdsplads med et miljø, der er opmærksom på såvel den enkeltes trivsel som gruppens 
 • et arbejdsfællesskab, som bygger på sparring, indflydelse og udvikling 
 • en arbejdsplads, hvor man kan byde ind med nye tanker og med højt til loftet
 • et grundigt oplæringsforløb tilpasset netop dit behov 
 • en arbejdsplads præget af socialfagligt engagement og sociale arrangementer 
 • kantineordning, som er kåret til Danmarks bedste i 2021

Ansættelsesvilkår
Stillingerne ønskes besat pr. 1. juni 2024 eller tidligere. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny Løn. Vi indhenter børne- og straffeattest samt udvidede referencer som led i ansættelsesprocessen.

Vi søger børn- og ungerådgivere både til faste stillinger og barselsvikariat.

Yderligere oplysninger
For nærmere information om stillingen, kan du kontakte teamleder Julie Kleis på 2180 4098 eller afdelingsleder Linda Ahmed-Horsted på 5118 5730.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 24.april 2024

Ansøgningen skal være på én side, CV vedlægges.

Søg via linket senest mandag den 22. april 2024

Om Borgercenter Børn og Unge, BBU
Borgercenter Børn og Unge (BBU) understøtter børn, unge og deres familier i vanskelige perioder af deres liv. Vi modtager og behandler underretninger fra borgere og professionelle, der er bekymrede for et barns trivsel, ligesom familier, med behov for støtte, selv kan henvende sig. Vi har forskellige tilbud til målgruppen, herunder dagbehandlingstilbud, døgninstitutioner og forebyggende tilbud som fx gadeplansarbejde. BBU samarbejder med skoler og institutioner og arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Det er vores opgave at understøtte en barndom med trivsel og tryghed, at forebygge omsorgssvigt og at give udsatte børn og unge et godt fundament for voksenlivet.

Se mere om vores arbejde, og hvordan vi hver dag gør en forskel på www.socialjob.kk.dk.

Københavns Ejendomme og Indkøb