Oversigt

Kan du give dig tid til at lytte? Har du god humor? Kan du være nærværende? Kan du se mennesket?
Det er noget af det, som beboerne på Koglerne lægger vægt på.

Koglerne er et botilbud med 20 lejligheder for voksne borgere med varigt nedsat fysisk funktionsevne på baggrund af medfødt eller erhvervet hjerneskade. Beboernes hverdag er alsidig og de fleste har dagbeskæftigelse uden for Koglernes regi. Beboernes drømme og ønsker ligner de fleste andre borgers  – forskellen er blot, at beboerne på Koglerne skal have fysisk hjælp til flere funktioner for at kunne opnå deres drømme og ønsker.

Vi søger uddannede medarbejdere, som kan svare Ja til spørgsmålene i indledningen og som kunne tænke sig at være en del af et spændende hus, hvor vi arbejder tværfagligt med udgangspunkt i en rehabiliterende og recovery orienteret tilgang.

Vi har stort fokus på at matche borgernes behov for at gøre sig forståelige og blive forstået.

På Koglerne lykkes vi sammen. Det betyder, at du bliver en del af et udviklende og givende fagligt samarbejde med kompetente gode kollegaer.
På Koglerne arbejder vi med at gøre borgernes drømme og ønsker til udgangspunktet for vores arbejde. Det betyder, at du skal kunne lytte, anerkende og motivere i et respektfuldt samarbejde med borgerne.
På Koglerne tror vi på, at psykologisk tryghed er forudsætningen for et godt arbejdsmiljø og for, at vi kan lykkes i arbejdet. Vi har bl.a. fælles faglig refleksion på tværs af koglerne én gang ugentlig.

Herudover har vi fællesmøde og faglige temamøder hver anden uge – dette er med til at styrke både den faglige og arbejdsmiljømæssige del.

Derudover har vi følgende ønsker til dig:

  • Du er faglig dygtig og sætter etikken ift. både beboere og kolleger højt
  • Du brænder for det tværfaglige samarbejde, hvor borgerens behov er i centrum
  • Du har gode refleksionsevner
  • Du respekterer, at dit arbejde foregår i borgernes hjem 
  • Du har kørekort og påtager dig gerne kørsel med borgere i handicapbus  

Arbejdstider:
Dag- og aftenarbejdstider i tidsrummet kl. 6.30 – 23.00.
Arbejdstiden er fra 25 -37 timer.

Løn og Ansættelsesforhold 
Aflønnes efter gældende overenskomst  

Vil du vide mere om Koglerne, kan du bl.a. gå ind på vores hjemmeside: http://www.handicap.roskilde.dk/koglerne.asp   

Du er også meget velkommen til at komme og besøge os på Koglerne.

Yderligere oplysninger:
Du kan få mere information ved at kontakte tilbudsleder Anette Sommer på tlf. 3084 4478

Ved ansættelses i Roskilde Kommune indhentes straffeattest.

Samtaler afholdes løbende. I forbindelse med ansættelsessamtaler vil der indgå samtaler med koglernes beboerråd.

Rådhuset - Skole og Børn