Oversigt

Vil du gøre en vigtig forskel for børn og unge? Har du kendskab til foreningslivet? Og er du verdensmester i at skabe nye relationer? Så har vi et unikt og spændende job til dig! Vi søger nemlig en engageret brobygger, der kan hjælpe børn og unge ind i nye, inkluderende fællesskaber. Både i og udenfor foreningslivet. Er det dig?

Vordingborg Kommune vil gerne hjælpe endnu flere børn og unge ind i gode fællesskaber. De betyder nemlig noget for både trivsel og sundhed. Derfor skal vi det næste år bruge en dygtig brobygger, der kan skabe nye veje for de børn og unge, der ikke er en del af fællesskaberne i dag. En brobygger, der både kan hjælpe i praksis her og nu, men også udvikle, hvordan vi gør det bedst muligt i fremtiden. 

Som brobygger får du dermed en central og vigtig rolle. Og du står ikke alene om opgaven. Du får nemlig mange tætte samarbejdspartnere på tværs af organisationen. Både nogle, der kan hjælpe med at opspore og anvise børn og unge i målgruppen, som f.eks. sundhedsplejersker, sagsbehandlere, lærere og pædagoger. Og nogle, der har et stærkt kendskab til forenings- og fritidsmiljøet, som f.eks. kultur- og fritidskonsulenterne og DGI.

Samtidig får du også en spændende udviklingsopgave i at undersøge og understøtte, at der skabes nye tilbud, hvis der vurderes behov for det.

Dine arbejdsopgaver

 • Brobygning: At arbejde tæt sammen med børn, unge og deres familier om at hjælpe over mod nye fællesskaber og relationer. Din største opgave bliver her at bygge bro til aktiviteter i lokale foreninger og andre relevante tilbud og aktiviteter
 • Individuel, håndholdt støtte: At hjælpe børn og unge, der har brug for en ekstra understøttende hånd
 • Netværksudvikling: At etablere og vedligeholde samarbejder med lokale foreninger, skoler, sociale institutioner og andre relevante aktører
 • Dialog med foreninger og udvikling af tilbud: At beskrive behov for eventuelle nye tilbud i foreningsverdenen og kommunen
 • Koordinering: At udvikle gode arbejdsgange for brobygning til de civile tilbud, som fagpersoner med ansvar til børn og unge kan gøre brug af
 • Kommunikation: At synliggøre den differentierede vifte af tilbud til børn og unge, der har brug for nye og fællesskaber eller relationer. Og samtidig gøre opmærksom på det, du som brobygger tilbyder, både overfor kolleger, relevante fagpersoner og ikke mindst børn og unge og deres familier. Det kan være via skrift, video, events, fremmøde osv.

Om dig

 • Du har formentlig en relevant uddannelse indenfor pædagogik eller socialområdet. Din uddannelsesmæssige baggrund er dog ikke afgørende. Vigtigst er, at du har dokumenteret erfaring med at arbejde med børn og unge, også i udsatte positioner. 
 • Du har erfaring med at opbygge og vedligeholde relationer. Du kan samarbejde på tværs af sektorer og kulturer
 • Du har kendskab til og forståelse for de udfordringer, som børn og unge udenfor fællesskaberne oplever 
 • Du kan planlægge og koordinere aktiviteter og arrangementer
 • Du har formentlig erfaring med at samarbejde med foreninger
 • Du er god til at lytte og forstå børn og unges behov. Og du kan formidle information klart og engagerende
 • Du er udadvendt og positiv – og er mere end almindeligt god til at motivere andre
 • Du er en særdeles skarp formidler
 • Du kan arbejde selvstændigt og løsningsorienteret.

Vi tilbyder

 • En særdeles spændende stilling med store muligheder for at påvirke og tilrettelægge hverdagen selv
 • Dygtige og engagerede kolleger
 • Høj grad af tværfaglighed
 • En arbejdsplads med højt til loftet
 • Et stærkt netværk og mulighed for deltagelse i forskellige netværksaktiviteter
 • En stilling, hvor du kan gøre en væsentlig forskel for børn og unge.

Vordingborg Kommune har et særdeles rigt, stærkt og mangfoldigt foreningsliv. Samtidig oplever vi, at flere foreninger sætter fokus på anderledes tilbud til de børn og unge, der ikke er en del af fællesskaberne. Dermed har du et godt udgangspunkt for den del af dit arbejde, når du starter. 

Du skal bruge en del af din arbejdstid ude hos og sammen med de børn og unge, som du skal hjælpe. Derfor er kørekort nødvendigt.

Du får base i Sekretariat for Sundhed i Vordingborg, hvor du vil referere direkte til chefen for Sundhed, Børn og Familie. Men du kommer til at arbejde tæt sammen med kolleger på tværs af hele kommunen, ikke mindst fritids- og børne/ungeområderne, der alle kan understøtte dit arbejde på forskellige måder.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en 1-årig tidsbegrænset stilling på fuld tid med start 15. august 2024 eller snarest derefter. Ansøgningsfrist: 16. juni 2024. Samtaler afholdes 25. juni 2024. Løn efter gældende overenskomst.

Vil du vide mere?

Så er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Torsten Sølund, 20 33 75 99 / [email protected]

Rådhuset Vordingborg