Oversigt

Brænder du for pædagogisk ledelse, og ved hvordan man understøtter praksis, så der kommer høj kvalitet? Er du ambitiøs på børnenes, medarbejdernes og dine egne vegne? Kan du tænke nyt og udvikle på de gode ting, der allerede eksisterer? Vil du være en del af et lederteam, som arbejder med at sætte fokus på, hvordan ledelse bedrives, så det er med til at løfte den pædagogiske kvalitet i praksis? Så lad os høre hvad du har at byde på.

I distrikt Glavendrup (Søndersø, Skamby og Særslev) søger vi en ny leder til Særslev Børnehus. Du vil blive en del af et lederteam, som består af 1 strategisk dagtilbudsleder og 5 pædagogiske ledere. I distriktet har vi også 2 dygtige distriktspædagoger, som kan bistå vores ledere og personale med pædagogisk sparring og løsning af de mere komplekse opgaver, vi har.

Vi arbejder ud fra Nordfyns kommunes fælles børnesyn:

”Det enkelte barn har meninger og tanker, der er betydningsfulde. Barnet har potentiale til at tænke og lysten til at kommunikere med og forstå sin omverden. Barnet er selvstændig, medskabende og kompetent aktør i eget liv, der skal udvikle og udfolde sig selv i fællesskab og med andre.

Børnehuset Særslev er beliggende midt i Særslev, lige ved siden af skolen. Medarbejdergruppen er forholdsvis ny, så sammen med personalet skal du sætte retning for huset og indarbejde gode arbejdsmetoder og traditioner.

Vi leder efter en profil, der har modet og evnerne til:

 • at udvikle børnehusets faglige profil
 • at være et fagligt fyrtårn for vores medarbejdere og understøtte dem i deres faglige udvikling
 • at matche værdierne i Nordfyns Kommunes børnesyn og børn- og unge politik og få dem til at leve i praksis
 • at vise vejen til pædagogisk kvalitet i dagtilbud
 • at arbejde med både administrative og økonomiske opgaver, bedrive faglig ledelse samt gribe store og små opgaver, som lander på den daglige leders bord
 • at være tovholder og mødeleder i børnesager, også dem der er svære.

Du skal også:

 • være positiv og forholde dig roligt, selv når tingene går stærkt
 • gå på arbejde med en intension om, at det også skal være sjovt
 • vægte klar kommunikation og et godt arbejdsmiljø højt
 • være en teamplayer, både i distrikt Glavendrup og resten af kommunen
 • være en, man kan regne med, og som tager sig godt af sine medarbejdere
 • være tydelig i din ledelsesstil og ikke være konfliktsky, når der skal tales om det, der er svært 
 • synes at forældresamarbejdet er en af de vigtigste byggesten i dagtilbud.

Hvad kan vi tilbyde dig:

 • Et skønt lille børnehus med 6 medarbejdere
 • Et lederteam, med en ny dagtilbudsleder i spidsen, som sammen er i gang med at udvikle på rollen som pædagogisk leder
 • Et tæt samarbejde med tværfaglige partnere og den lokale skole i distriktet
 • Et job i et distrikt med gode fælles traditioner, hvor børnene er i centrum
 • Et distrikt der arbejder med Sprogklar og Neuroaffektiv pædagogik, og hvor medarbejderne er i gang med løbende uddannelse.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Christine Wille på tlf. 21 74 60 09.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedhæftet uddannelsesbevis, CV og andre relevante dokumenter senest fredag den 31. maj 2024.

Samtaler forventes afholdt tirsdag den 4. juni 2024.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Her kan du læse mere om, hvad vi i Nordfyns Kommune mener, en attraktiv arbejdsplads er kendetegnet ved:
En attraktiv arbejdsplads – Nordfyns Kommune 

Rådhuset Bogense