Oversigt


Velkommen til De Åbne Rådgivninger i Vejle!

Vores kerneopgave er borgere, der frivilligt søger rådgivning og hjælp til udfordringer ift. at være barn, ung eller forældre. Vores formål er at hjælpe så tidligt som muligt, så familiers udfordringer mindskes.

Vi tilbyder også hjælp til børn, unge og forældre, der tilbydes kortere samtaleforløb gennem Familieafdelingen. Derudover tilbyder vi også samtaleforløb til børn og kvinder tilknyttet Vejle Kommunes Krisecentre. Fra efteråret indgår vi også i de nye behandlingstilbud til børn og unge i alle kommuner ift. psykisk mistrivsel.

Vi møder borgerne med energi, varme og fleksibilitet – og mener vi lykkes med at hjælpe, fordi vi sammen med borgeren har fokus på den afgrænsede problematik, der bliver bedt om hjælp til. Vi har tilbud til børn fra 0-18 år inden for bl.a. sorg, angst m.m. Hjælpen er forløb på op til 10 samtaler eller gruppetilbud, hvoraf flere er manualbaserede fx Cool Kids og Få styr på angsten.

Som rådgiver i De Åbne Rådgivninger arbejder du i forskellige tværfaglige teams med udgangspunkt i børnenes alder. Du skal trives med stor selvstændighed i opgaven, da du ofte vil arbejde alene med borgerne, men vi har meget opmærksomhed på hinanden, sparrer hyppigt og inddrager hinanden tværfagligt både i og udenfor De Åbne Rådgivninger, hvor det er meningsfuldt.

Vi søger en autoriseret psykolog, der vil bidrage til krisecenteropgaven, til vores tilbud Between samt i udviklingen af vores nye opgave omkring lettere behandling.

 

Vi forventer af dig som rådgiver

Du er autoriseret psykolog og har praktisk erfaring med og viden om børn og unges udvikling samt dynamikker i familier. Altafgørende er det, at du brænder for at være sammen med børn, unge og familier og kan se dig selv være i både manualbaseret tilbud og rådgivende samtaler. Vi leder efter en kollega, der er vedholdende, empatisk, tør tænke utraditionelt i opgaveløsningen både monofagligt og tværfagligt. Du skal være i stand til at prioritere blandt mange arbejdsopgaver i et travlt og godt arbejdsmiljø.

Det er helt centralt, at du har gode relationskompetencer, er tydelig og nem at samarbejde med. Du kan agere fagligt og vedholdende – også når der er modstridende interesser på spil. Du ved, hvornår du skal opsøge sparring og vejledning og bidrager til et godt og trygt arbejdsmiljø.

 

Vi tilbyder dig

I De Åbne Rådgivninger vil du blive en del af et særligt team, der er præget af stor faglighed, fleksibilitet, stærkt kollegaskab og masser af humor. Trods stor forskellighed i faglig baggrund og efteruddannelse har vi et fælles syn på børn, unge og familier. Vi møder familier og hinanden med tillid, gensidig støtte og ordentlighed. Vi deltager regelmæssigt i både ekstern og kollegial supervision. Der er stor selvstændighed i opgavevaretagelsen, fleksible arbejdstider og fokus på at styrke og udvikle kompetencer. Du vil blive en del af en afdeling, der også samarbejder på tværs af forvaltninger, foreninger og civilsamfund og en afdeling, der gerne vil, at alle medarbejdere påvirker udviklingen.

 

Ansøgningsvilkår

Stillingen vil være på 37 timer pr. uge.

 

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning med referencer og dokumentation for uddannelse senest den 10. juni 2024. Der forventes afholdt ansættelsessamtaler den 19. juni 2024.

 

Har du lyst til at høre mere?

Hvis du vil høre mere til stillingen, er du velkomment til at kontakte leder af De Åbne Rådgivninger Ulla Hartvig på tlf. 3069 0158. Du kan læse mere om os her:
De Åbne rådgivninger – De Åbne Rådgivninger (vejle.dk)

 

Attester

Vi indhenter børneattest og offentlig straffeattest med samtykke

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning.
Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

Rådhuset Vejle