Oversigt

Teknisk-afsnit på Regionshospitalet Gødstrup søger en elektriker til at indgå i vores el-tekniske team til varetagelse af drift og vedligeholdelsesopgaver inde for det el-tekniske område på hospitalet. 

Regionshospitalet Gødstrup er et ny hospital på 148.000 m2 beståede af et somatisk og et psykiatrisk hospital ibrugtaget 1. kvartal 2022

For at sikre driften af hospitalet funktioner samt opretholdelse af et patientsikkert hospital, er drift og vedligehold af hospitalets elinstallationer, fejlfinding på maskiner/elektrisk udstyr mv. af afgørende betydning for hospitalets funktionalitet.

I Teknisk-afsnit på Regionshospitalet Gødstrup bliver du en del af et team som tværfagligt varetager en bred skare af drift og serviceopgaver inden for det el-tekniske området.

Teamet varetager eksempelvis driften af hospitalets elinstallationer og fordelingsanlæg – nødgeneratoranlæg – UPS-anlæg – fiber netværk – brandtekniske installationer – bygningsautomatik osv. 

Hovedfokus for denne stilling vil være kompetencer inde for fejlfinding og reparation på elektriske installationer og maskiner. 

Der vil ligeledes være tværfaglige opgaver rettet mod andre teams opgaveområde for at sikre den nødvendige robusthed og tværfaglige viden i teknisk-afsnit.

 

Arbejdsområderne er bl.a.:

  • Fejlfinding og reparation på elektriske maskiner med tilhørende komponenter.
  • Drift og serviceopgaver inden for el-teamets samlede opgave portefølje.
  • Mindre installationsarbejde, opstart og idriftsætning i forbindelse med nyanskaffelser, udvidelser eller ombygninger. 
  • Deltagelse i vagt og rådighedsvagt.

Som elektriker på Regionshospitalet Gødstrup indgår du automatisk i et team med 12 kollegaer der på skift varetager den tekniske vagt dag/aften og weekend. 

Den tekniske vagt består af en teknikker med fysisk tilstedeværelse på hospitalet, samt en rådighedsvagt der fra hjemmet kan understøtte vagten ved opståede problemstillinger. 

Når der er rådighedsvagt fra hjemmet skal det være muligt med fremmøde på hospitalet inden for ca. 30 – 40 minutter.   

Vagtfunktionens opgave er at kunne håndtere akutte tekniske opgaver, som eksempelvis tekniske alarmer, fejl på hospitalet logistik-systemer eller eksempelvis forsyningssvigt mv. 

Der vil naturligvis være en grundig oplæring inden deltagelse i vagtfunktionen. 

 

Et godt socialt og fagligt miljø

Du bliver en del af et dedikeret team, hvor det gode samarbejde med vores kollegaer og andre team er afgørende. Vi er åbne over for nye initiativer, og vi udveksler erfaringer og prioritere at vi holder os fagligt opdateret. Vi forventer at du er indstillet på at holde dig uddannet i forhold til dit fag samt beslægtede områder, da vi prioriterer at have en veluddannet medarbejderstab.

 

Elektriker med udpræget servicegen og overblik

Du har en uddannelse som elektriker, eventuel med erfaring fra industrien eller en installationsvirksomhed hvor service/reparation på elektriske installationer og maskiner er en del af din dagligdag. 

Det er vigtigt, at du kan bevare overblikket over dine opgaver, og har lysten til at lære nyt fagligt såvel som tværfagligt til andre fag.

Herudover skal dine IT-kompetencer være på et godt niveau.

Som person er du tillidsvækkende, udadvendt og serviceminded. Du arbejder godt og selvstændigt, tager ansvar for løsning af dine opgaver og er struktureret med styr på dine ting samt orden i dine aftaler.

 

Vi tilbyder:

  • En arbejdsplads hvor den enkelte medarbejders indsats og kompetencer er et vigtigt bidrag for det samlede hospitals drift.
  • En arbejdsplads som i øjeblikket gennemgår en spændende teknologisk udvikling, som du skal hjælpe med at sikre.
  • En travl og spændende hverdag, i en afdeling med konstant udvikling, og med stigende krav til kvalitetssikring og dokumentation.
  • En arbejdsplads med gode kollegaer og muligheden for faglig sparring. 

 

Teknisk Afsnit hører organisatorisk under Driftsafdelingen ved Regionshospitalet Gødstrup,

og arbejder ud fra regionens værdigrundlag – dialog, dygtighed, og dristighed.

Vi arbejder med tillidsbaseret selvstyrende teams, hvor der i høj grad er uddelegeret ansvar til de enkelte teams for opgaveløsningen.

Afsnittet består af ca. 45 medarbejdere fordelt på områderne Byggeri – Projekter, Tekniske systemer og VVS – Maskinteknik.

Afsnittet varetager den daglige drift og vedligeholdelse af hospitalets bygninger, teknisk anlæg IT/Tele og kommunikationssystemer mv. på Regionshospitalet Gødstrup.

Et spændende job med gode muligheder for personlig og faglig udvikling i et miljø med en uhøjtidelig omgangsform.

 

Praktiske oplysninger:

Din ansættelsessted er Regionshospitalet Gødstrup. 

Stillingen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

IT-kompetencer på brugerniveau forventes

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. 

 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 

Gennemsnitslige ugentlig arbejdstid er 37 timer.

 

Du kan få yderligere information om stillingen ved Driftsafdelingen og Regionshospitalet Gødstrup på http://www.regionshospitalet-goedstrup.rm.dk eller ved henvendelse til Sektionsleder Jørgen Baadsgaard tlf. 23356490

 

Stillings- og funktionsbeskrivelse findes her: https://rm.emply.com/api-v2/shared-files/a6fae355-8dc2-4b1d-9450-2fd88930890e/shared-access-keys/qsm37qugs0ct7bj0a9vhottzymc0ruepw9cn9ycj9bj60e8cd9uge5g39fysc8bn

 

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg