Oversigt

Drømmer du om at hjælpe barnløse i fertilitetsbehandling, så har du en unik mulighed nu.

Vi søger 2 sygeplejersker eller jordemødre med erfaring i fertilitetsbehandling, der brænder for at arbejde med behandling af ufrivilligt barnløse. Stillingerne er som udgangspunkt fuldtids stillinger ved Fertilitetsklinikken, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Skive med ansættelse pr. 01.08.2024

Vi tilbyder:

 • Et vildt spændende job i et fantastisk arbejdsmiljø med plads til humor
 • En arbejdsplads på højt fagligt niveau, masser af faglig sparring og 24 andre gode kolleger bestående af sygeplejersker, bioanalytikere, sekretærer, læger, servicemedarbejdere og studerende
 • En arbejdsplads med stor arbejdsglæde og stolthed over kvaliteten af vores arbejde
 • Et job hvor kvalitet og forskning er en central og vigtig del af hverdagen
 • Vi ser faglig- og kompetence udvikling som et krav
 • Mulighed for klinisk vejlederfunktion hvis det har din interesse
 • Et introduktions- og oplæringsprogram, som tager udgangspunkt i din erfaring.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

 • Alsidige opgaver med en god blanding af kliniske, pædagogiske og administrative opgaver, som udarbejdelse af patient vejledninger og selvstændige konsultationer med patienterne
 • Planlægning af behandlingsforløb, telefonkonsultation og booking
 • Assistance i forbindelse med ambulante operative indgreb som ægudtagning, HSU, testis biopsi og cyste punktur
 • Observation af patienterne præ, per- og postoperativt
 • Vejledning og medinddragelse i patientbehandlingen
 • At bidrage aktivt til det gode arbejdsmiljø

Arbejdstiden er på hverdage i tidsrummet kl. 7:30 – 15:30. Du vil indgå i et rul med arbejde i weekender samt på helligdage. Vi forventer, du er uddannet sygeplejerske eller jordemoder. Erfaring inden for fertilitetsarbejde er en nødvendighed og vægtes højt. Vi ser ind i en tid, hvor vi på kort sigt skal udvide vores behandlingstiltag, hvorfor arbejdstiden på hverdage evt. skal udvides.

Om Fertilitetsklinikken
Fertilitetsklinikken er en del af Kvindesygdomme og Fødsler, Hospitalsenhed Midt. Klinikken dækker, i samarbejde med fertilitetsklinikken i Horsens, det offentlige hospitalsvæsens behov for infertilitetsudredning og behandling i Region Midtjylland. Klinikken tilbyder behandling til patienter fra de øvrige regioner i Danmark. Klinikken har desuden en stor forskningsaktivitet med henblik på udvikling og forbedring af nuværende behandlinger og implementering af nye behandlingsmetoder.

Ansættelsen sker ved Hospitalsenhed Midt, læs mere om den samlede hospitalsenhed her www.hospitalsenhedmidt.dk
Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Din ansøgning
Synes du ovenstående lyder spændende, og har du lyst til at være en del af vores team, så send en ansøgning, hvor du fortæller lidt om dig selv og din personlighedstype. Vi vil gerne høre eksempler på, hvad du lægger i ordet fleksibilitet, hvordan du ser dig selv som kollega, og hvordan du bidrager til et godt arbejdsmiljø?
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest onsdag den 29. maj 2024
Samtaler forventes at være 5. juni 2024

Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Overbioanalytiker Betina Boel Povlsen på telefon 78445711 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til lov om børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kvindesygdomme og Fødsler.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg