Oversigt

Få din daglige gang i Skovhuset og mød et børnehus, hvor du

  • Får ansvaret for en attraktiv institution i vækst og mulighed for at sætte retning for den pædagogiske profil for både vuggestue og børnehave
  • Vil møde personale med en passion for pædagogik
  • Får naturen som nærmeste nabo

I Skovhuset vil du møde et miljø, hvor medarbejderne arbejder med at højne fagligheden og trivslen i huset løbende og arbejder med at udvikle læringsmiljøerne og arbejdet med den pædagogiske læreplan mod at blive et højkvalitets dagtilbud. Vi har fokus på relationsarbejdet med udgangspunkt i at et børneliv har en værdi i sig selv.

Vil du være med til at realisere visionen om høj pædagogisk kvalitet for Skovhuset?

Du har en solid pædagogisk faglighed og har allerede gjort dig de første erfaringer med ledelse. 

Din tilgang er baseret på en reflekteret pædagogisk praksis, hvor du vægter ledelse som fag, er tydelig som leder og har gode kommunikative evner. Som person er du empatisk og favnende og ser børn, forældre og personale, og du har en anerkendende tilgang. 

Du vil blive leder for en personalegruppe, der har meget på hjertet om det pædagogiske arbejde. Din rolle bliver blandt andet at bygge videre på eksisterende tiltag og i samarbejde med medarbejderne folde pædagogikken ud. Du kan sætte retning for børnehusets pædagogiske profil og har en samlende funktion for både vuggestue og børnehave.

Som leder prioriterer du et tæt og respektfuldt forældresamarbejde, hvor den gode dialog er i højsædet. I Skovhuset vil du også møde en forældregruppe, der er er aktiv og engageret, og som meget gerne bidrager til udviklingen af børnehuset.

Børnehuset Skovhuset:

Vi er et attraktivt børnehus med ca. 120 børn fordelt i tre vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper, med rum til at udvide med vuggestuegruppe mere.

Børnehuset er omgivet af en naturskøn legeplads, der ligger op ad skov, åer og søer og et stort område med kolonihaver. Det giver gode muligheder for en pædagogisk vægtning af natur og udeliv, hvilket afspejles i læringsmiljøerne udenfor. Indenfor byder Skovhuset på charmerende kringelkroge, da det er et stemningsfyldt og hyggeligt ældre byggeri, der er udbygget gennem tiden.

Dagtilbudsområde Holbæk By:

Du bliver en del af en erfaren og fagligt velfunderet ledergruppe med 12 pædagogiske ledere og en områdeleder. I ledergruppen finder du dygtige sparringspartnere og indgår i professionel læringsledelse. Der er en høj grad af holdånd til stede i ledergruppen, og vi agerer ud fra at spiller vi de andre gode, bliver vi også selv bedre.

I Holbæk By Dagtilbud er vi særligt optaget af bevægelsen mod højkvalitetsdagtilbud, hvor alle kontinuerligt arbejder med et fokus på udvikling, læring og trivsel hos børnene. Vi arbejder med KIDS, som er et pædagogisk kvalitetsredskab, hvor vi følger progressionen frem mod vores mål. Børn, der går i et højkvalitetsdagtilbud, har bedre muligheder for at klare sig godt i skolen og udvikle sig til livsduelige borgere. Med den viden for øje er det afgørende, at vi hele tiden gør vores bedste for at udvikle og højne kvaliteten af den pædagogiske indsats. 

Vi prioriterer en høj grad af forældreinddragelse, og både vores forældreråd og områdebestyrelse er engagerede og aktive i udvikling af den pædagogiske profil i områdets dagpleje og børnehuse. Vi ønsker børnehuse med hver deres kvaliteter og styrker (særkende). Det, vi er fælles om, er, at uanset hvilken profil børnehuset har valgt, så udføres det pædagogiske arbejde i en høj pædagogisk kvalitet.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om Skovhuset på vores hjemmeside  https://dagtilbudholbaekby.holbaek.dk/boernehuse-og-dagpleje/skovhuset 

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Rikke Skude Ravnholdt på mail [email protected]  eller på telefon 7236 8829.

Hvis du ønsker en rundvisning i Skovhuset, så tag fat i konstitueret leder Charlotte Cecilia Boëtius på tlf. 7236 7744 eller på [email protected]

 

Ansøgningsfrist: 15. maj 2024.

Samtaler: Vi forventer at holde 1. samtale onsdag den 22. maj og 2.  samtale mandag den 27. maj.

Opstart: 1. august 2024.

Løn- og ansættelsesvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for ny løn.

Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger eller seksuel orientering.

Vi er 4.800 passionerede kollegaer, der hver dag servicerer Holbæk Kommunes ca. 74.000 borgere.

Vi samarbejder og bruger vores fagligheder til at skabe vigtige løsninger og yde god service for borgerne i kommunen. Vi vægter arbejdsmiljøet højt og ønsker at udvikle vores medarbejdere fagligt og personligt. Der er derfor gode muligheder for at få nye udfordringer i jobbet.

Læs mere om, hvordan det er at arbejde i Holbæk Kommune.  

Administrationen