Oversigt

Ergoterapeut søges til nyt spændende projekt i socialpsykiatrien i Roskilde Kommune.

Har du erfaring med psykiatri, relationel koordinering og er uddannet Ergoterapeut, så er det måske lige dig vi søger til et nyt spændende projekt i samarbejde med psykiatrien i regionen.

Projektet ”Mit liv- min vej videre” tilbyder afklaringsforløb for borgere med psykiske lidelser. Projektperioden er fra 1. april 2024 til 31. marts 2026, men der er tale om fast stilling

Med afklaringspladserne er der tale om en helt ny type tilbud, hvor vi har fået en fantastisk mulighed for at sætte retningen for arbejdet med at sikre gode overgange for borgere, der udskrives fra den regionale psykiatri til socialpsykiatrien. Er du blevet nysgerrig kan du læse om projektet i nedenstående link:

Ansøgningspulje: Forsøgsordning med etablering af afklaringspladser | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Målgruppen er borgere fra 18 år med psykiske lidelser, der udskrives fra den regionale psykiatri, og som ikke modtager en social indsats, men vurderes at have behov for det, for at kunne udskrives. Målgruppen kan også være borgere fra 18 år med psykiske lidelser, som modtager en social indsats, men vurderes at have behov for en mere omfattende indsats i en kortere eller længere periode i forlængelse af udskrivningen.

Vil du med på rejsen! Vi er i opstarten af projektet og har brug for din kreative tanker og gode idéer og ønsker en kollega, der kan arbejde tværfagligt og omsætte Recovery-orienteret rehabilitering til praksis.

Som en del af projektet tilbydes der undervejs kompetenceudvikling for at sikre en ensartet tilgang og målrettet samarbejde med borgerne.

Om vores arbejdsplads:
Astershøjskolen er et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107 til voksne i alderen 20-75 år med forskellige udfordringer inden for det psykiatriske og sociale felt. Astershøjskolen har plads til 12 borgere og ligger tæt placeret på Roskilde centrum. Astershøjskolen arbejder tværfagligt med at tilbyde borgerne en struktureret rehabiliterende indsat med fokus på den enkeltes Recovery proces. Vi støtter borgerne i en aktiv hverdag med fokus på trivsel, selvstændighed og udvikling og vi møder dem med ligeværdighed og respekt.

Om stillingen:
Stillingen er på fuld tid i skiftende vagter (dag/aften) med arbejde hver anden weekend. Der arbejdes i øjeblikket på, at weekendarbejde ændres til hver tredje weekend.

Vi søger dig, der:

 • Altid ser borgeren som den centrale spiller
 • Har erfaring med komplekse psykiatriske/sociale udfordringer
 • Har kendskab til LA2, SMART-mål, ADL-træning og/el. social færdighedstræning.
 • Er god til at skabe relationer og har en anerkendende tilgang
 • Kan arbejde faciliterende
 • Har rigtig gode samarbejdsevner
 • Har evne til at reflektere over egen praksis og arbejde helhedsorienteret
 • Er tydelig og respektfuld i din kommunikation – både mundligt og skriftligt
 • Har rutine i at dokumentere den daglige, faglige indsats
 • Kan skabe overblik over samarbejde og indsatser
 • Er rolig, imødekommende og har godt humør

Vi tilbyder:

 • At indgå i et godt og trygt arbejdsmiljø med fokus på trivsel i en velforankret personalegruppe
 • Medindflydelse på udvikling af tilbuddet
 • Medindflydelse på, hvordan du sammen med borgere og kollegaer løser opgaverne
 • Supervision og sparring i et stærkt fagligt miljø
 • En arbejdsplads med højt ambitionsniveau og høj faglighed
 • Arbejde med udgangspunkt i den enkeltes håb og drømme
 • Et tværorganisatorisk- og tværfaglig samarbejde med kursisten, herunder arbejdet med netværksdannelse og kobling til civilsamfundet.

Hvis ovenstående har fanget din interesse, håber vi meget på en ansøgning fra dig!

Løn og ansættelsesvilkår:
Efter gældende overenskomst.
Dokumentation for uddannelse skal fremsendes sammen med ansøgning. Der indhentes udvidet straffeattest i forbindelse med påtænkt ansættelse.

Ansøgningsfrist d. 19.4.2024
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d.24.4.2024

Tiltrædelse snarest muligt herefter.

Yderlige info om stillingen:
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Tilbudsleder Lone Nymark Hjulmand på 3012 9663

Rådhuset - Skole og Børn