Oversigt

Bliver du inspireret af dette fokus, ser du relationen som udgangspunkt for det kvalificerede pædagogiske arbejde, og ønsker du at gøre en forskel i børns liv, så er du måske vores nye vuggestuepædagog.

Vanddråben er et mellemstort hus med 22 vuggestuebørn, 42 børnehavebørn samt 15 fastansatte medarbejdere. Institutionen ligger i det naturskønne Trekroner, og vi er i gå afstand til skov, sø og bofællesskab med dyr.

Om os
Vanddråben er først og fremmest kendetegnet ved at være en institution, hvor vi ser relationerne som vores vigtigste redskab i arbejdet med børnene. Det gælder relationer på alle niveauer: til børn, mellem børn, til forældre og mellem kollegaer. Via arbejder bl.a. med relationen igennem en god og ordentlig tone i al kommunikation, i medarbejdernes engagerede samvær med børnene og vores fokus på at inddrage forældrene i samarbejdet om deres børn.

I Vanddråben har vi en professionel tilgang til arbejdet med børnene, hvor vi aktivt gør brug af sparring internt i huset og med vores samarbejdspartnere i PPR. Vi tror på at løsninger findes i fællesskab og i samarbejde med forældrene.

Vi vægter et tæt samarbejde stuerne imellem – både i forhold til afvikling af aktiviteter, og i at møde børnene i deres behov. Samtidig mener vi, det kontinuerligt er vigtigt at arbejde med stuekulturen, og derfor forsøger vi at skabe en balance mellem det fælles og det stueorienterede.

I Børnehuset Vanddråben stiller vi løbende skarp på vores egen praksis, og hvordan vi sammen gerne vil udvikle os, så vi hele tiden får skabt de rammer omkring børnene, som bedst fremmer deres udvikling. Vi er netop startet op på, at styrke vores pædagogiske praksis med afsæt i nest pædagogikken. Vi tror på, at en tydelig ramme i kombination med den gode relation skaber de bedste forudsætninger for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Vi har en natur- og udelivsprofil, hvilket betyder, at vi aktivt forsøger at tænke naturen ind i de aktiviteter vi laver og i arbejdet med børnenes udvikling. Vi arbejder projektorienteret med naturen 3-4 gange om året.

Lidt om dig
Du kan genkende dig selv i vores måder at arbejde på og tanker for fremtiden. Du ønsker at lære mere og udvikle din faglighed sammen med os.

Det vigtige er, at du er engageret i dit arbejde med børnene, at du er nysgerrig på børnene og på dine kollegaers arbejde, at du tager ansvar i hverdagen og for at bidrage til den fortsatte udvikling af institutionen.

Erfaring som pædagog er ikke en forudsætning. Vi vil gerne bidrage til, at du som nyuddannet pædagog lander godt i faget. Du vil få mulighed for, at lære at erfarne pædagog og komme med nye og inspirerende input til vores praksis.

Stillingen ønskes besat d. 1. juni 2024, men vi venter gerne lidt på den rette kandidat. 
Stillingen er på 32-36 timer ugentligt.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Katrine Skov på mob. 4016 0176.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.
Ved ansættelse indhentes der børne- og straffeattest.

Sidste ansøgningsfrist: 1. maj 2024 kl 12.00.
Ansættelsessamtaler afvikles løbende.

Rådhuset - Skole og Børn