Oversigt

Er du erfaren ergoterapeut? 

Har du lyst til et afbræk i din faste stilling på 4 måneder?

Er du nysgerrig på, hvad der sker i den akutte fase i neurologisk regi?

Er du FOTT uddannet eller lignende?

Ønsker du evt. mulighed for ferie i uge 30-31-32?

OG har du lyst til at være en del af en god kollegagruppe, både mono- og tværfaglig?

 

Så læs gerne videre her – måske er det dig vi netop søger!

Vi søger en ergoterapeut på 37 timer pr. 1. juni 2024 eller snarest derefter, og indtil 30. sep. 2024.

 

Vi kan tilbyde dig;

 • En mono- og tværfaglig kollegagruppe, som har stor erfaring indenfor specialet, som du kan sparre med.
 • En arbejdsplads hvor arbejdsmiljøet prioriteres højt
 • Et tværfagligt miljø, hvor respekten for andres faglighed vægtes højt
 • En praksis, hvor der benyttes mange ergoterapeutiske undersøgelse metoder 
 • Nærværende ledelse

 

Vi søger en ergoterapeut, som;

 • Er nysgerrig på det neurologiske speciale og har erfaring med vurdering af dysfagi.
 • Har erfaring eller lyst til at arbejde tværfagligt omkring den neurologiske patient
 • Gerne kenskab til MidtEPJ eller erfaring med andet dokumentations system.
 • Erfaring med samarbejde på tværs af sektorene
 • Har lyst til at udvikle sig fagligt og personlig

 

I Team Neurologi betjener vi det neurologiske sengeafsnit samt de dagkliniker, der høre til. Vi er en gruppe på 14 ergo- og fysioterapeuter inkl. 1 udviklings terapeut samt 2 kliniske undervisere, da vi modtager studerende for ergo- og fysioterapeutuddannelsen.

 

Lidt om Neurologisk afdeling 

Sengeafsnittet har plads til 22 patienter fordelt mellem specialerne almen og stroke, med tværfaglige teams der sammen varetager opgaverne ved patienterne. Stort set alle patienter er akutte, hvorfor dagligdagen i afsnittet er præget af et stort patientflow. 

 

Praktiske oplysninger:

Du kan få yderligere information om Regionshospitalet Gødstrup på 

www.goedstrup.rm.dk.

Har du spørgsmål eller ønsker du at søge stillingen, kan du enten søge jobbet online ved at klikke på ”send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV eller kontakte ledende terapeut Jeannette Kirkegaard på tlf. 21 71 18 93 til aftale om en samtale uden ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

 

Ansøgningsfrist: Send gerne din ansøgning nu eller kontakt Jeannette – vi holder løbende samtaler.

IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Se stillings- og funktionsbeskrivelse 

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest. 

 

Arbejdsopgaver:  

Vi lægger vægt på, at opgaverne løses på et højt fagligt niveau. Vi har fokus på det tværfaglige samarbejde hvor vi er sammen om at løse opgaven ved patienterne. 

 • Undersøgelse og vurdering af funktionsevne herunder vurdering af patientens rehabiliteringsbehov
 • Understøtte patienten i varetagelsen af de daglige aktiviteter hen over dagen, såsom varetagelse af personlig hygiejne, påklædning, måltider og mobilisering.
 • vurdering af spise- og synkefunktion samt vejledning i forbindelse hermed.
 • Vurdering af behov for hjælpemidler og de hjemlige forhold
 • bidrage til udarbejdelsen af MedCom standarderne: plejeforløbsplan, korrespondancebrev og udskrivningsstatus 
 • udarbejdelse af genoptræningsplaner i henhold til gældende instrukser
 • Undervisning og vejledning af kolleger, uddannelsessøgende og andre personalegrupper i forhold til eget arbejdsområde
 • Deltagelse i fortsat justering og udvikling af afdelingens behandlingstilbud, herunder kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og forskning
 • Deltagelse i afdelingens organisatoriske udvikling og i skabelsen af et godt arbejdsmiljø for kolleger og sig selv
 • Daglig vejleder for ergoterapeutstuderende
 • Dokumentation efter gældende retningslinjer og registrering af behandlingsydelser i MidtEPJ

 

Vi søger en ergoterapeut som: 

 • har lyst til at indgå i et tæt tværfagligt team omkring patienten 
 • har lyst til at være med til at udvikle det ergoterapeutiske tilbud til patienterne med fokus på, at vi tværfagligt er sammen om at løse opgaverne.
 • gerne har erfaring med at arbejde på et akut hospital og har god kontakt til, og forståelse for alvorligt syge mennesker 
 • har lyst til at arbejde med hurtige forløb og udskrivelser
 • har kendskab til MidtEPJ og MedCom eller erfaring med tilsvarende
 • har erfaring med samarbejde på tværs af sektorerne

 

Vi søger en kollega, der: 

 • har stærke samarbejdskompetencer 
 • har respekt for andres faglighed og lyst til at udvikle det tværfaglige samarbejde 
 • er fleksibel og ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø  
 • har lyst til at udvikle den fysioterapeutiske profil i afdelingen
 • der i tæt samarbejde med den kliniske underviser vil medvirke til de fysioterapeutstuderendes læring
 • kan holde et godt overblik i en travlt hverdag

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg