Oversigt

Har du erfaring med ledelse?
Er du god til at formidle klare mål og forventninger, og kan du skabe engagement hos medarbejderne?

Så læs med her.

Vores tre botilbud Bjergvænget, Vestergårdsvej og Ringergården har for nyligt takket farvel til vores tværgående lederteam. Vi og vores nye tilbudsleder søger nu en stærk afdelingsleder, der kan indgå i ledelsen af vores tre botilbud.

De tre botilbud er i gang med en spændende proces, og der ligger mange spændende opgaver, du kan være med til at præge og udvikle.

De tre botilbud
Bjergvænget, Vestergårdsvej og Ringergården er socialpsykiatriske botilbud i Københavns Nordvestkvarter. Vi har hhv. 31, 19 og 27 pladser i botilbuddene på de tre adresser. Beboerne er visiteret efter serviceloven § 105, bor i egen lejlighed og har forskellige psykiske lidelser ligesom flere beboere har et aktivt forbrug af rusmidler. Alderssammensætningen er 40-75 år.

Botilbuddene er forankret under Center for Selvstændige Boformer og Sundhed (CSBS), og vi indgår i et samarbejde med en række andre sammenlignelige tilbud. Du vil være en del af ledergruppen bestående af centerchef, tilbudsledere og afdelingsledere. Du får rig mulighed for ledelsessparring på tværs, og for at være med til at præge udviklingen i centeret.

Personalet på de tre botilbud
Personalegruppen består af flere forskellige faggrupper og tæller 22 dygtige og engagerede medarbejdere. Udover det dygtige personale har vi ligeledes social- og sundhedsassistentelever og pædagogstuderende. Vi har fokus på, at medarbejderne bringer deres individuelle fagligheder i spil, og vi vægter det tværfaglige samarbejde højt. Vi arbejder ud fra et recovery- og rehabiliterende perspektiv og indsatsen tager udgangspunkt i, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig.

Vi vil have borgerne ned ad indsatstrappen
Ved at give borgerne ejerskab til egen udvikling, vil behovet for indgriben mindskes, konflikter bliver færre, og borgerne opleve større mening i tilværelsen.

Recovery og social rehabilitering betyder for os, at vi skal have borgernes indefra-perspektiv tydeligt frem. Lige nu skal vi til at arbejde mere systematisk ved at bruge Low Arousal 2 og få endnu mere struktur i arbejdet med dette.

Vi er optaget af meningsfuldhed for den enkelte borger, og vi undersøger, hvilke ressourcer den enkelte borger har. For nogle borgere betyder det, at vi finder beskæftigelse til dem hos erhvervsdrivende i nærområdet. For andre borgere giver det meningsfuldhed og succesoplevelse at have ansvaret for at passe haven, eller at dække og tørre bordene af efter måltidet.

Som afdelingsleder på de tre tilbud er dine kerneopgaver

 • daglig ledelse af den social- og sundhedsfaglige indsats
 • administrative driftsopgaver
 • aktiv rolle i rekruttering og introduktion
 • kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den socialfaglige og sundhedsfaglige dokumentation samt sikker medicinhåndtering i samarbejde med sygeplejerske i huset
 • implementering af aftalte strategier og udviklingsplaner i tæt samarbejde med tilbudsleder og medarbejdere
 • facilitering af morgenmøder, personalemøder og fagligt forum med medarbejderne
 • skabe og fastholde rammer for trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Vi ser gerne, at du

 • har en stærk social- og/eller sundhedsfaglig profil
 • er handlekraftig, tager ansvar og går forrest og gerne har erfaring med ledelse
 • har en anerkendende og involverende tilgang, og har en imødekommende og motiverende kommunikation
 • kan omsætte strategisk retning til udvikling af vores botilbud og prioriteringer i vores drift
 • har socialpsykiatrisk erfaring og kender til dels arbejdet med rehabilitering og recovery samt kravene i sundhedsloven
 • er nærværende, engageret og tydelig i din tilgang til ledelse
 • brænder for at sikre faglig kvalitet og udvikling.

Vi tilbyder dig

 • et grundigt introduktionsforløb, herunder kursus via Københavns Kommunes lederprogram ‘Sammen om ledelse’
 • at blive en del af et ambitiøst ledelsesteam
 • gode faglige og personlige udviklingsmuligheder, herunder mulighed for lederuddannelse på diplomniveau
 • en dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads, som du får mulighed for at få indflydelse på
 • en engageret og tværfaglig medarbejdergruppe med høj faglighed, og lysten til at sætte denne faglighed i spil
 • fleksibilitet i forhold til ferie og mødetidspunkt

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer ugentligt og er til besættelse den 1. juli 2024. Løn- og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. I henhold til gældende aftaler i Københavns Kommune kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet straffeattest. Vi indhenter referencer inden ansættelse. I forbindelse med ansættelsen vil der blive gennemført en personlighedstest.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte fratrædende tilbudsleder Mikkel Jonasson Kejser på 2324 2537 for yderligere information om stillingen.

Søg via linket senest fredag den 24. maj 2024
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 27. maj og evt. 2. samtaler torsdag den 30. maj.

Københavns Ejendomme og Indkøb