Oversigt

Er du sygeplejerske, ergoterapeut eller har du en anden sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse? Har du gode formidlings- og samarbejdsevner? Holder du af at samtale med mennesker? Evner du at møde mennesker med empati og anerkendelse? Vil du prøve kræfter med at forbedre trivslen og sundheden generelt blandt Lolland Kommunes ældre borgere via en tidlig indsats?

Så er du måske den person vi skal bruge som forebyggelseskonsulent/demenskonsulent i Rehabiliteringen i Lolland Kommune!

Lolland Kommune søger en forebyggelses-/demenskonsulent til ansættelse pr. 1. juli 2024 eller hurtigst muligt på 37 timer ugentligt.

Om jobbet og teamet

Forebyggelseskonsulenterne/demenskonsulenterne hører under Rehabiliteringen i sektoren Ældre & Sundhed i Lolland Kommune, som arbejder på at skabe de bedste rammer inden for sundhed og ældre. Vores forebyggende indsats består af seks forebyggelseskonsulenter/demenskonsulenter, der bl.a. varetager de forebyggende hjemmebesøg for borgere jf. Lov om Social Service § 79a.

Forebyggelses-/demenskonsulenterne arbejder ud fra Lolland Kommunes demensstrategi, som dækker indsatsen på kommunens plejecentre såvel som borgernes eget hjem. Vores vision er at skabe en professionel, effektiv og serviceorienteret organisation, der gennem menneskelig indsigt og høj faglig ekspertise skaber værdi for borgeren. Teamet er tværfagligt, delvist selvstyrende og består af 20 medarbejdere som varetager opgaver i.h.t. SEL § 79 § 83. § 84 § 85 og § 86. 

Vi arbejder ud fra værdierne i Lolland Kommune, som er TILLID, ÅBENHED, FAIRNESS og KOMPETENCE.

Forebyggelses-/demenskonsulentens arbejdsopgaver er:

 • At være med til at tilbyde, planlægge og gennemføre forebyggende hjemmebesøg 
 • Tidlig opsporing og forebyggelse
 • At gennemføre samtaler i borgerens eget hjem om bl.a. borgerens dagligdag, trivsel, sociale netværk, helbred og aktiviteter
 • At yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder tilbudt af kommunen eller andre lokale aktører
 • At medvirke til planlægning og gennemførelse af kollektive informationsarrangementer for kommunens seniorer
 • Udvikling af nye indsatser inden for demensområdet
 • Undervisning af øvrige medarbejdere, borgere og pårørende
 • Kontakt til Myndigheden og medvirke til igangsætning af udredning af demens samt anmodning om specielle indsatser for borgere med en demenssygdom
 • At samarbejde med region, herunder distriktspsykiatri, privat praksis læger og hukommelsesklinik
 • Forebygge magtanvendelse
 • Kunne planlægge og dokumentere i det elektroniske omsorgssystem Nexus.

Forebyggelses-/demenskonsulenten forudsættes at: 

 • Sikre en kontinuerlig udviklingsproces og kvalitet i tilbud til borgere med demenssygdom i samarbejde med ledelsen
 • Rådgive, vejlede og koordinere indsatser for borgere med demens og deres pårørende
 • Tilbyde undervisning, jf. §119 til borgere med demens og deres pårørende
 • Medvirke i afklaringen af, om borgeren har behov for specialtilbud
 • Være medansvarlig for at Servicelovens magtanvendelsesbestemmelser bliver administreret, samt medvirke i udarbejdelsen i retningslinjer herfor
 • Medvirke til at arbejdsmiljøet hos borgere med demenssygdom bliver bedst muligt
 • Være ressourceperson for borgere med ophold i midlertidig bolig
 • Støtte den demente borger og dennes familie i forbindelse med flytning til plejebolig
 • Støtte pårørende og pårørendegrupper
 • Formidle viden om demens i lokalsamfundet herunder frivillighedsgrupper
 • Facilitere og understøtte frivilligt socialt arbejde for borgere med demenssygdom
 • Vurdere og planlægge uddannelsestilbud for medarbejdere, elever, studerende og øvrige samarbejdspartnere i samarbejde med ledelsen og uddannelseskonsulent
 • Være tovholder og ressourceperson, samt vejlede og undervise øvrige medarbejdere omkring opgaveløsningen hos borgere med demenssygdom

Faglige kvalifikationer: 

 • Du skal have uddannelse som sygeplejerske, ergoterapeut, eller anden relevant sundhedsfarlig mellemlang videregående uddannelse
 • Have lyst til at arbejde med data
 • Erfaring i samarbejde med nærsamfund, herunder frivillige
 • Du har erfaring med sundhedsfagligt at arbejde med ældre mennesker, gerne med kommunalt kendskab og erfaring fra primærsektoren
 • Du kan gennemføre en struktureret forebyggende samtale i borgerens eget hjem
 • Du har erfaring med at vejlede mennesker i svære livssituationer og kan indgå i den svære samtale
 • Du vil bidrage til tværfagligt samarbejde med henblik på at finde de bedste løsninger for borgeren
 • Du kan navigere i samarbejdsrelationer til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Du har lyst til at bidrage til arbejdet med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af de forebyggende hjemmebesøg

Personlige egenskaber:

 • Kunne arbejde selvstændigt og i teams
 • Kunne formidle viden i større forsamlinger – ”stå på talerstolen”
 • Have stor tålmodighed og være serviceminded
 • Være initiativrig, udviklings- og resultatorienteret
 • Have overblik og kunne prioritere opgaverne
 • Være engageret og nytænkende
 • Være loyal overfor ledelsesmæssige og politiske beslutninger
 • Være åben og kunne gå i dialog med borgere, pårørende og medarbejdere vedr. forskellige problemstillinger
 • Have evne til konflikthåndtering på en empatisk og anerkendende måde og have en coachende tilgang til borgere, pårørende og medarbejdere
 • Besidde situationsfornemmelse og et positivt livssyn

Vi tilbyder 

 • Et lærende og udviklende miljø
 • Mulighed for kompetenceudvikling
 • Et selvtilrettelæggende arbejde
 • Et aktivt tværfagligt samarbejde både internt i sektoren og på tværs af sektorerne i Lolland Kommune
 • Visionære og engagerende kollegaer i et tværfagligt team

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn efter gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse. 

Arbejdstiden er fortrinsvis indenfor normal arbejdstid, men der er lejlighedsvis opgaver, der kan ligge sent på dagen eller aften/weekend – men kun ved særlige behov ift. udredning af borgerforløb.

Du vil have ind mødested i Maribo og Nakskov. Arbejdsopgaverne varetages overvejende i borgernes egne hjem i Lolland Kommune. 

Du skal have kørekort og bil til rådighed, der ydes kørselsgodtgørelse efter gældende regler.

Vi har røgfri arbejdstid.

Interesseret/spørgsmål?

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Teamleder Annika Due på tlf. 20 25 66 91.

Ansøgningsproces

Ansøgningsfristen er mandag den 27. maj 2024. 

Samtaler forventes afholdt løbende, dog senest i uge 22. 

Ansøgning vedhæftet relevante uddannelsespapirer og autorisations-ID.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Lolland Kommune Administrationsbygningen Maribo