Oversigt

Der forventes at du besøger afdelingen!

Vi vil gerne være et fremragende dagtilbud, hvor alle børn oplever en god dag i et udviklende miljø

Gammeldam Børnehus er en kommunal daginstitution normeret til 36 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn. Afdelingen er en del af Dagtilbudsområde Als.

Vi kan tilbyde dig:

 • At blive en del af en velfungerende, fagligt velfunderet personalegruppe.
 • En arbejdsplads med fantastiske rammer både ude, inde og i nærmiljøet.
 • Et arbejdsmiljø, hvor vi vægter de personale politiske værdier højt: Dialog, Anerkendelse, Samarbejde og Engagement.
 • Kollegaer der gerne deler deres viden og erfaringer, og gerne tager imod dit bidrag til, hvordan vi kan kvalificere praksis.

Vi er ambitiøse. Vi vil være et fremragende dagtilbud, hvor børn og forældre oplever høj kvalitet. Derfor har vi også nogle forventninger til dig:

 • Du er uddannet pædagog og bringer din faglighed i spil i mødet med både børn, forældre, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Du er omstillingsparat og fleksibel ift. samarbejdsrelationer, idet du ikke vil være tilknyttet én stue, men have en funktion på tværs af hele institutionen.
 • Har du særligt kendskab til børns sprogtilegnelse og læringsmiljøer med dette fokus, er det en fordel.
 • Du har fokus på kerneopgaven som højeste kontekst.
 • Du medvirker til, at alle børn, uanset baggrund, kan trives, lære, udvikles og dannes og få en god start på livet.
 • Du er tydelig i din kommunikation.
 • Du formår at skabe inkluderende læringsmiljøer både ude og inde, og derigennem understøtte barnets deltagelsesmuligheder.
 • Du arbejder ressourcefokuseret og er nysgerrig på barnets perspektiv.
 • Du bidrager aktivt til en dokumentations- og evalueringskultur.
 • Du vægter forældresamarbejdet højt.
 • Du kan eller er klar til at lære at arbejde i digitale systemer som fx TOPI, hjernen & hjertet, AULA og Acadre.
 • Du forholder dig nysgerrigt og reflekterende til egen og kollegaers praksis.
 • Du bidrager til fælles arbejdsglæde, trivsel og resultatskabelse hver dag.
 • Du bidrager aktivt, konstruktivt og vedvarende til den fortsatte organisationsudvikling og fælles faglige udvikling.

Du bedes kontakte daglig pædagogisk leder, Rikke Bøtzau, på tlf. 27 90 02 37 for at aftale tid til et besøg i afdelingen.

Evt. ansættelse kræver en ren børneattest og en godkendt straffeattest.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst og bestemmelse om ny løn.

Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, CV og relevante bilag.
Ansøgningsfristen er den
22. maj 2024, vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 27. maj 2024.


Rådhuset Sønderborg