Oversigt

Skal du være vores nye serviceassistent på Danmarks bedste Hospital i Akutafdelingen med de dygtigste kollegaer i Traume og skadestuen, så skal du søge denne stilling, Forsyning & Service Nord, AUH. Vi søger en serviceassistent, med daglig funktion i Traumecenter og Skadestuen i Akutafdelingen.

Stillingerne er på 37 timer pr. uge og ønskes besat hurtigst muligt, eller senest den 1. juni 2024.

Arbejdstiden er med skiftende vagter døgnet rundt alle ugens dage, inklusive weekendvagter, helligdage og hver anden weekend.

Generelt om Forsyning og Service
Forsyning og service har til opgave at organisere og udføre hospitalets serviceopgaver og dermed være med til at understøtte det gode patientforløb.

Traumecenter og Skadestuen på Aarhus Universitetshospital er frontlinjen for hospitalets akut indtag og behandler akut opståede skader og sygdomme og tager imod patienter til akut indlæggelse på højt specialiseret niveau. Skadestuen omfatter ligeledes psykiatrisk akut modtagelse samt akut børnemodtagelse og nedtagning af helikopter. Desuden vil du også indgå i opgaver med patienttransporter og mobiliseringer på tværs af AUH.

Som serviceassistent på afdelingen er du en vigtig brik i hele dette patient flow fra modtagelse af traumepatienter, lejringer og patienttransporter. Serviceassistentens opgaver varierer meget, og derfor kræves der stor alsidighed, samt forståelse for den specifikke opgave. Afdelingen varetager alle typer af opgaver med patienten i centrum. Serviceassistentener er ofte bindeleddet imellem patienten og diagnosen, og derfor indgår vi i et samlet team af sygeplejersker, læger og radiografer hvor vi tværfagligt samarbejder professionelt til gavn for patienten. 

Vi værner om vores faglighed og derfor tilgår vi altid opgaverne med den største respekt.  

Forventninger til ansøgere

 • Du skal være en team-player, og i dit virke leve op til det der står i stillingsbeskrivelsen
 • Du skal være bevidst om kravene til hygiejne.
 • Du skal kunne fungere i et tværfagligt samarbejde, hvor vi har fokus på et godt patientforløb
 • Du skal tage ansvar, være positiv og bidrage til den fælles opgaveløsning og et godt arbejdsmiljø
 • Ud over ovenstående kvalifikationer forventer vi, at du er fleksibel og er løsningsorienteret, og indstillet på, at både opgaver og arbejdstider kan ændre sig over tid
 • Du er uddannet serviceassistent eller indstillet på at blive det, og gerne med erfaring fra lignende stilling

Krav til ansøgere

 • Kan arbejde selvstændigt, såvel som i teams
 • Serviceminded samt besidde god fysik
 • Flair for det menneskelige i pressede situationer
 • Er fleksibel og omstillingsparat samt mødestabil

Du bliver en del af et team, der

 • modtager patienter på helikopterplatformen
 • bliver oplært i og kan være en del af de forskellige teams til traumekald, medicinsk kald og kirurgisk kald
 • står i forreste række når patienter og samarbejdspartnere har brug for hjælp
 • udfører mange forskellige serviceopgaver på skadestuen, i traumecenteret og psykiatrisk modtagelse.
 • udfører forflytninger og lejringer af patienter
 • er tilknyttet Hjertestop-holdet 
 • kan varetage opgaver i andre afsnit såsom Intensiv og Operationsafdelinger ved behov
 • kan varetage rengøring efter gældende standarter 
 • kan varetage opgaver i patienttransporter

Vi tilbyder

 • en afdeling, hvor vi arbejder efter princippet om frihed under ansvar
 • engagerede og positive kollegaer i en dynamisk afdeling
 • et grundigt introduktionsprogram og oplæring samt certificering i traumekald
 • en del af et højt fagligt niveau med stor fokus på det tværfaglige samarbejde

Ansøgningsfrist den 26. maj 2024. Tiltrædelse hurtigst muligt eller senest den 1. juni 2024. 

Samtaler forventes afholdt i uge 22. 

Yderligere oplysninger kan fås hos funktionsleder Heinz Træger mellem 09.00-13:00 på hverdage på tlf. 24813764.

I nedenstående videoer kan du få et indblik i serviceassistenternes arbejdsopgaver  
 

Det med småt
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Du skal påregne prøvetid i de første 3 måneder af ansættelsen. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Ansættelsen sker i henhold til Overenskomst om løn- og arbejdsforhold for erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter og serviceassistentelever indgået mellem Danske Regioner, 3F og FOA. Pensionsbidraget indbetales til Pensiondanmark med mindre du skriftlig erklærer overfor Aarhus Universitetshospital, at indbetalingen ønskes til PenSam gruppen.
For serviceassistenter, der har pensionsordning ved PenSam har FOA forhandlings- og aftaleretten. For serviceassistenter, der har pensionsordning i PensionDanmark har 3F forhandlings- og aftaleretten.

Hvis du er under 23 år, sker ansættelsen dog i henhold til Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for rengøringsassistenter. Når du fylder 23 år, skal du overgå til “Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter og serviceassistentelever” indgået mellem 3F, FOA og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg