Oversigt

Vi søger en knivskarp, dygtig didaktiker på Rådmandsgades Skole

Vi søger en lærer til at varetage det obligatoriske valgfag i 7. og 8. klasse i Håndværk og Design HDS med kompetencer til at tage eleverne til den obligatoriske afgangseksamen. Du vil samarbejde med en kollega om de to hold. Det er 4 lektioner, der vil ligge på samme dag. Stillingen er på 4,5 time ugentligt.

Vi er en folkeskole beliggende i Københavns Kommune i område Nørrebro-Bispebjerg. Vi er mangfoldige både i elevsammensætningen og i lærerstaben. Mangfoldigheden er afsættet for de lærende fællesskaber, der sætter rammen for elevernes læring, dannelse og udvikling.

Vi er beliggende på to matrikler, med 800 aktive elever fordelt på 0.- 9. klasse samt to modtagelseshold.

Vores engagerede medarbejdere, skolebestyrelsen og ledelsen samarbejder dagligt om at skabe de bedste rammer for elevernes udvikling. På Rådmandsgades Skole er vi ambitiøse på folkeskolens vegne. Vi er en skole, der lægger vægt på stærke fællesskaber og anerkender betydningen af, at læring foregår i relationer.

Vi arbejder i årgangsfællesskaber via tæt teamsamarbejde både i årgangsteams og fagteams. Det gør vi for at styrke de sociale og faglige fællesskaber på tværs af klasser.

Vi har et godt og stærkt samarbejde i lærerstaben. Personalet er kendetegnet ved høj faglighed, stort engagement og viljen til at se alle børns potentiale. Vi har en hverdag med mange glæder og udfordringer, som løses af en robust og stabil medarbejdergruppe i et godt psykisk arbejdsmiljø.

Som lærer på skolen vil du være en naturlig og aktiv del af udviklingen, hvor vi sammen er nysgerrige på elevernes sociale og faglige progression, og hvordan vi kan udvikle undervisningen så alle lærer så meget som muligt.

Vi forventer at

  • du er læreruddannet
  • du er udviklingsorienteret og sætter din faglighed højt
  • du har en inkluderende og anerkendende tilgang til eleverne
  • du kan håndtere en bredt sammensat elevgruppe
  • du ser teamsamarbejdet og den fælles forberedelse som det naturlige omdrejningspunkt i arbejdet

Vi tilbyder til gengæld

  • Et spændende job
  • Gode og engagerede kollegaer
  • En støttende ledelse
  • En flok glade og livlige elever

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en 4,5 timers stilling. Tiltrædelse snarest muligt. Ansættelsesområdet er Københavns Kommune. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes straffe- og børneattest samt tages referencer.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om vores skole, kan du klikke dig ind på vores hjemmeside på adressen rmg (aula.dk) eller ringe til souschef Inemette Frandsen på 2479 4213 eller skoleleder Martin Wåhlin på 3366 4022.

Eksamensbevis og evt. referencer skal vedhæftes ansøgningen.

Der vil blive afholdt samtaler snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Søg via linket senest tirsdag den 30. april 2024

Københavns Ejendomme og Indkøb