Oversigt

Vi søger en pædagog til hver afdeling, og du er velkommen til at søge flere afdelinger. Du får en arbejdsplads, hvor vi er mange uddannede pædagoger, har høj faglighed, en masse sparring og refleksioner.

Som arbejdsplads ser vi os selv som attraktiv, fordi vi som selvejende institution både har fantastiske fysiske rammer, en sund økonomi, tydelig ledelse, en virkelig god normering og mange fagligt dygtige kollegaer at sparre med. Og ikke mindst har vi en superengageret forældregruppe, der aktivt vælger Haraldsgården til. Vores børn kommer på mange forskellige tider i løbet af døgnet. Dette gør, at vi sjældent er fuldtallige på stuerne i dagtimerne.

Vores fokusområder i 2024/25 er arbejdsfællesskaber og børnefællesskaber, natur og udeliv, og vi har lavet en procesplan med pædagogiske dage, undervisning, møder, dialoger, refleksioner og fælles faglig udvikling med afsæt i vores kerneopgave, barnet i centrum. 

Hvem er du?
Om du er pædagogisk assistent, nyuddannet eller har erfaring som pædagog er ikke afgørende. Den væsentligste forudsætning er, at du har gejst og at din drivkraft er faglighed og nærvær i relationerne. Er I to, der ønsker at skifte arbejdsplads, siger vi også velkommen til jer begge.

Velkommen til dig 
Er du blevet nysgerrig og vil du være med til at lave noget, der på mange måder er anderledes, end du kender det fra andre institutioner? Brænder du for at have fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring? Ønsker du et arbejde, hvor du har indflydelse, får indsigt og hvor du har alle muligheder for at præge fremtiden, så er dette job måske dit? 

Du bliver en del af en stue og et team sammensat af pædagoger med forskellig erfaring, så du vil have rig mulighed for at sætte dit eget præg på strukturen, fagligheden og pædagogikken på stuen.

Du får ledelse tæt på. På hver afdeling er der en afdelingsleder, der udelukkende har ledelsestid, og derfor tid til at sparre med dig, udvikle fagligheden og deltage i forældresamarbejdet.

Ønsker du at arbejder i vores døgntilbud?
Hvis du ønsker det, vil det være muligt at blive en del af vores dagpædagoger i vores døgntilbud.

Her har du en aftenvagt (kl. 13-20.00) hver fjerde uge, weekendvagt hver 8. uge og derefter erstatningsfri mandag og tirsdag. Du har mulighed for at arbejde i vores lukkeuger/lukkedage/helligdage, og dermed får du mere fleksibilitet, når du selv ønsker ferie.

Du får tillæg for at være dagpædagog i vores døgntilbud Natsværmeren.

Om vuggestuen
Vi er fire stuer med ca. 15-16 børn og vi er tre-fire uddannede pædagoger og en-to medhjælpere på hver stue. Vuggestuen har en stor, skøn legeplads, små legehuse, et nyt lille kolonihavehus, og så er vi i gang med at udvikle uderummet. Vi har både cykler og gåbusser og vi tager på mange ture, selv om vores egen matrikel kan det meste af det vuggestuebørnene har behov for. Vuggestuen har en ekstra stue, så vi har mulighed for at lave projekter på tværs af stuerne, ligesom vi har adgang til vores sal.

Om minihaven
I vores minihave er børnene de store vuggestuebørn og små børnehavebørn. Vi er fire stuer med 13-15 børn. Der er to-tre uddannede pædagoger på hver stue og medhjælpere. Derudover en-to flyvere (afhængigt af børnetallet).

Minihaven har en fantastisk naturbase på vores egen matrikel. Her er et lille kolonihavehus, her laves naturaktiviteter, lege, bålmad og der er alle muligheder for at udfolde udelivet – og det bruger vi hele tiden, hele året.

Minihaven har også to kolonihaver i byoasen i Guldbergsgade. Vi cykler på vores ladcykler med fire børn i hver cykel, og vi er her så ofte som vi kan og gerne hele dagen.

Om børnehaven
I vores børnehave er der 72 børn fordelt på tre stuer. Der er to-tre uddannede pædagoger på hver stue og erfarne medhjælpere. Herudover har vi en medhjælper i flyverfunktion og en chauffør, der deltager i det pædagogiske arbejde. Børnehaven har en dejlig legeplads med alt, hvad der er behov for til leg, boldspil, pædagogisk idræt. Der er også et lille kolonihavehus, hvor der kan hygges, når det regner og vi alligevel gerne vil være ude. Børnehaven har en rumlepot og den kører hver dag, året rundt ud på eventyr i naturen. Bussen er ude hele dagen og grupperne er afsted to uger ad gangen og hjemme fire uger.

Haraldsgårdens DNA
Målet er det bedste børneliv, midlet er et godt arbejdsmiljø, arbejdsglæde, engagement, nærvær og høj faglighed. Vi nytænker grundværdierne i handling og går nye veje. Lige nu er vi i gang med KIDS, pædagogisk udvikling af dagtilbud.

Vi tager altid udgangspunkt i barnets perspektiv. Vi er nysgerrige, faglige og omsorgsfulde. Vi er en certificeret idrætsinstitution og du opkvalificeres derfor i idræt, krop og bevægelse samt børneyoga i løbet af din ansættelse. Vores anden profil er natur og udeliv og på sigt ønsker vi at blive certificeret i det grønne flag.

Vi er inspireret af Marte Meo og arbejder ud fra disse principper i hverdagen. I 2023 startede vores afdelingsledere på Marte Meo-uddannelse og derfor vil du have mulighed for sparring og feedback i dit arbejde både via samtaler og video. Marte Meo fokuserer på det, der fungerer, og det positive i relationerne.

Forældrepartnerskab er en grundværdi hos os. Vi stiller høje faglige og personlige krav til vores kommende kollegaer. Vi griber ikke dagen, men arbejder struktureret og fokuseret med handleplaner og læreplaner, og inden for de rammer skaber vi rum for leg og spontanitet. Haraldsgården er mere end et job, det er en arbejdsplads, hvor faglig udvikling, trivsel og fremdrift er kodeord. 

Personalegruppen 
Vi er en dynamisk og kreativ personalegruppe på godt 60 medarbejdere, der tager ansvar for hinanden og vores arbejdsmiljø/glæde, og som sætter nærvær, åbenhed og samarbejde højt. Vi er villige til forandring og prioriterer pædagogisk struktur, der skaber forudsigelighed for alle. Vi holder fast i traditioner og er samtidig åbne for nye tiltag. Vi er en socialt engageret personalegruppe, har mange fælles arrangementer, DHL, fester og fredagsøl. Vi er uddannelsesinstitution og modtager pædagogstuderende i alle afdelinger.

Læs mere på vores hjemmeside.

Ansættelsesvilkår
Stillingenerne er på 35-37 timer om ugen og er til besættelse snarest. Vi søger fastansatte og en barselsvikar. Tiltrædelse når det passer dig. Løn- og ansættelsesvilkår er efter glædende regler og overenskomst.
 Arbejdstiden ligger mellem kl. 06-17.00. Vi er en røgfri institution, og der må derfor ikke ryges i arbejdstiden. I forbindelse med ansættelserne indhenter vi børne- og straffeattest og tager referencer.

Rundvisning og spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til stillingerne eller ønsker en rundvisning, er du velkommen til at ringe til afdelingsleder i vuggestuen Line 2152 7054, afdelingsleder i minihaven Gitte på 2152 7204 eller afdelingsleder i børnehave Rikke på 3032 9198.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg via linket senest fredag den 14. juni 2024
Vi afholder samtaler løbende.

Haraldsgården