Oversigt

Vi søger en dygtig og engageret inklusionsmedarbejder, der har interesse i inklusionsarbejdet i skoledelen. Vi har brug for en robust og relationskompetent medarbejder, der har erfaring indenfor arbejdet med AKT og inklusion.

 

Det er en tidsbegrænset stilling, som søges besat hurtigst muligt.  
Du vil blive ansat på fuld tid i skoledelen. Du vil blive en del af skolens inklusionsteam og akutberedskab, hvor der arbejdes målrettet med at skabe gode og inkluderende læringsmiljøer for alle elever på Christiansfeld Skole.

Faglig profil
Vi tillægger det stor værdi at omgås hinanden med gensidig respekt, og du møder derfor andre med anerkendelse og en naturlig åbenhed for dialog og samarbejde. Du oplever diversitet i elevgruppen som en naturlig spejling af det omkringliggende samfund og er oprigtigt optaget af at skabe de bedste rammer for inkluderende fællesskaber, der tager højde for elevernes forskelligheder.

Personlig profil
Du har en positiv udstråling og er robust, velafbalanceret, konfliktnedtrappende og retningsgivende i dit arbejde med børnene. Du værdsætter teamsamarbejdet, fordi du ved, at vi kan lære meget af hinanden, og du anerkender gevinsten ved et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger. Forældre og elever oplever dig som relationsskabende og ansvarsbevidst.

 

Hvem er vi?
Christiansfeld Skole er en 2-3-sporet folkeskole fra 0.-9. klasse og med tilknyttet SFO. Skolen blev indviet i juni 2013 og fremstår som en af landets mest velindrettede og moderne skoler. Skolen ligger centralt i den smukke og historiefyldte Unesco-by, Christiansfeld.

Vi er kendetegnet ved en samlet pædagogisk indsats: PLUS  –  Positiv Læring i Undervisning og Samspil.
Vores arbejde med eleverne er baseret på Kolding Kommunes fælles børne- og ungesyn: Alle børn og unge gør det bedste, de kan.

Praktiske oplysninger
Tiltrædelse hurtigst muligt. Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomster. Stillingen er på 37 timer. Kolding Kommune indhenter børne- og straffeattest forud for en eventuel ansættelse.

Vi holder løbende samtaler og ansætter, når vi har fundet den rette medarbejder.

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Lisbeth Askjær-Hansen på 30 70 22 67 eller viceskoleleder Helle Kristensen på 21 32 82 11 for at høre mere om stillingen.

 

Kolding Kommune Rådhuset