Oversigt

Frederikshøj søger en institutionsleder, der vil gå forrest i arbejdet med at skabe det bedste skoleliv for børn i dagbehandling. Du vil lede et team bestående af flere afdelingsledere og en større tværfaglig personalegruppe, hvor du har det overordnede ansvar for den strategiske retning og samlede drift af institutionen.

Om Frederikshøj
Frederikshøj er en del af Københavns Dagbehandling, som har sin primære matrikel i Vanløse. Frederikshøj har en afdeling i Skodsborg (Jakobs skole) og nye fleksible indsatser som SkoleAlliancen, ‘Tværs’ og fleksibel dagbehandling, som er indsatser på tværs af forvaltninger og med mange aktører. Lige nu har vi omkring 100 elever tilknyttet Frederikshøj fordelt på fire afdelinger.

Frederikshøj er kendetegnet ved høj faglighed og stort fokus på skolegang og på at fremtidens skole skal tænkes anderledes. På institutionen er der ansat pædagoger, lærere, psykolog, socialrådgivere, afdelingsledere og institutionsleder m.fl.

Frederikshøjs målgruppe er børn og unge i skolealderen (6-17 år) med udsathed og sociale, psykologiske og psykiatriske vanskeligheder. Flere af børnene har udadreagerende adfærd og diagnoser indenfor det psykiatriske område såsom ADHD, autisme og tilknytningsforstyrrelser.

På Frederikshøj tror vi på, at alle børn gør det bedste de kan, og har potentiale for at udvikle sig i en positiv retning. Vi tror på, at en god alliance og et godt samarbejde med børn og deres familie er afgørende for at skabe positive forandringer og mulighed for at udvikle sig i positiv retning. Vi tager det professionelle ansvar dybt alvorligt, og arbejder på at skabe en hverdag med leg, læring og glæde for alle.

Frederikshøj hører under Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP), som er en del af Københavns Kommunes socialforvaltning. CSP har ansvaret for den kommunale dagbehandling og har fælles visitation med dagbehandlingen på Solbakken og de fleksible skoleindsatser.

Du kan læse mere om CSP og Frederikshøj her.

Om stillingen
Som institutionsleder på Frederikshøj kommer du til at stå i spidsen for et ledelsesteam, der har masser af gejst og faglighed og er optaget af at udvikle institutionen sammen med medarbejderne. Det er vigtigt, at du er stærk i de fire ledelsesdiscipliner, vi arbejder med i Københavns Kommune: strategisk-, faglig-, personale- og driftsledelse.

Forvaltningen arbejder efter en ny strategisk retning ‘en plads i fællesskabet’, som danner udgangspunkt for udviklingen af institutionen og som du, i samarbejdet med ledergruppen og personale, skal være i stand til at omsætte til lokale initiativer.

Du vil blive en del af CSP’s centerledelse og indgå i et tæt samarbejde med centrets øvrige institutionsledere.

Vi har et stærkt centerfællesskab og en ledergruppe der arbejder sammen på forskellige niveauer og med flere tværgående strategiske indsatser, bl.a. nedbringelse af magtanvendelser, udvikling af recovery orienteret kultur og generel nedbringelse af sygefravær.

Dine centrale arbejdsopgaver vil være at

 • sikre den fortsatte udvikling af den samlede dagbehandling i bl.a. Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, herunder sætte strategisk og faglig retning og udvikle nye tiltag i takt med udvikling af målgruppens behov
 • sikre den faglige retning via synlig ledelse tæt på praksis, løbende afholdelse af 1:1- og årlige MUS-samtaler
 • sikre et forsat stærkt samarbejde med relevante aktører, herunder CSP’s og Borgercenter Børn og Unges øvrige tilbud, Socialforvaltningens voksenområde, Børne- og Ungdomsforvaltningen, børne- og ungepsykiatrien og relevante civilsamfundsorganisationer

Om dig
Vi har brug for en ambitiøs leder, der kan drive en skole-/dagbehandlingsinstitution med høj faglighed. Vi lægger vægt på, at du har:

 • solidt kendskab og erfaring med det psykiatriske felt og socialpædagogisk arbejde
 • erfaring med tilbudsledelse på samme niveau eller solid ledelseserfaring fra et andet niveau
 • indsigt i driften af et tilbud på det specialiserede område
 • en relevant lederuddannelse
 • erfaring med at omsætte politiske visioner til drift

Vi lægger desuden vægt på, at du

 • er udviklingsorienteret og sætter en tydelig strategisk retning
 • tager ansvar og leder med udgangspunkt i tydelige faglige refleksioner
 • er en motiverende leder, der har et stærkt fokus på tillid, dialog og inddragelse, så løsningerne findes i samarbejde med personalegruppen og børnene
 • har overblik og grundighed i løsninger af driftsopgaver
 • har en nysgerrig og anerkendende tilgang til børnene og personalets måde at løse opgaverne på
 • har gode organisereringsevner og arbejder struktureret og systematisk
 • har en god mentaliseringsevne

Vi tilbyder
Som institutionsleder på Frederikshøj får du:

 • et stærkt arbejdsfællesskab præget af engagerede kolleger, der arbejder målrettet på at hjælpe børn og deres familier i Københavns Kommune
 • en arbejdsplads, der er præget af en høj grad af tillid og inddragelse
 • en arbejdsplads, hvor professionel ledelse vægtes højt i dagligdagen
 • et velfungerende center og ledelsesgruppe, hvor opgaver løses på tværs af institutioner og center
 • løbende ledelsessupervision og mulighed for lederuddannelse

Løn- og ansættelsesvilkår
Frederikshøj ligger på Primulavej i Vanløse. Stillingen er fuld tid uden højeste tjenestetid. Løn efter overenskomst, kvalifikationer og erfaring, jf. principperne i Ny Løn. Vi indhenter børne- og straffeattest samt udvidede referencer forud for ansættelsen.

Mere information
Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du meget velkommen til at kontakte centerchef Louise Bangsgaard på 3054 4035.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Søg via linket senest søndag den 2. juni 2024
Vi planlægger at aholde to samtalerunder. Udvælges du til anden runde, gennemføres en personlighedstest forud for anden samtale.

Om Borgercenter Børn og Unge, BBU 
Borgercenter Børn og Unge (BBU) understøtter børn, unge og deres familier i vanskelige perioder af deres liv. Vi modtager og behandler underretninger fra borgere og professionelle, der er bekymrede for et barns trivsel, ligesom familier med behov for støtte selv kan henvende sig. Vi har forskellige tilbud til målgruppen, herunder dagbehandlingstilbud, døgninstitutioner og forebyggende tilbud som fx gadeplansarbejde, vi samarbejder med skoler og institutioner og arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Det er vores opgave at understøtte en barndom med trivsel og tryghed, at forebygge omsorgssvigt og at give udsatte børn og unge et godt fundament for voksenlivet. Børn og unge | Socialjob (kk.dk)

Københavns Ejendomme og Indkøb