Oversigt

På Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital er der en introstilling (6620-46-30-i-03) ledig til besættelse 1. juni 2024.
 
Mave- og Tarmkirurgi varetager den øvre og nedre gastrointestinale kirurgi samt akut- og traumekirurgi på alle niveauer fra basis til højt specialiseret. Dette giver en unik mulighed for at opnå viden og kompetencer inden for hele spektrummet af det kirurgiske speciale. Vi prioriterer desuden, at alle yngre læger får så få administrative opgaver som muligt, så det bliver muligt at udnytte afdelingens samlede undervisningspotentiale, inkl. selv at udføre case-baseret undervisning.
 
Vi tilbyder træning i almene kirurgiske principper, herunder 

  • Uddannelse i basale kirurgiske procedurer – appendektomi, kolecystektomi, stomianlæggelse etc.
  • Simulatortræning i laparoskopi og endoskopi (InCuba eller MIUC)
  • Kirurgisk færdighedstræning indenfor herniekirurgi i samarbejde med Regionshospitalet Horsens, Randers, Gødstrup og Aalborg universitetshospital
  • Kirurgisk træning på grise
  • Oplæring i endoskopiske procedurer, primært gastroskopi og sondeanlæggelser men også i mindre omfang koloskopi

Vi tilstræber at alle introlæger kommer på de basale færdighedskurser i laparoskopi, endoskopi og åben kirurgi. Derudover yder vi tilskud til deltagelse i det årlige gastrointestinale kirurgi kursus i Davos, Schweiz. Vi har fornyligt udbygget vores uddannelsesteam med nye kræfter og har stort fokus på kompetenceudviklingen for de yngre læger, bl.a. ved større fremmøde i dagstid og skemalægning til funktioner og procedurer tilsvarende færdighedsniveau.

Afdelingen har en stor forskningsenhed, og har du interesse for forskning, er der særdeles gode muligheder for at deltage i eller starte eget projekt.

Vagtstrukturen udgøres aktuelt af to mellemvagter i tilstedeværelsesvagt. Derudover en bagvagt (speciallæge) i tilstedeværelsesvagt samt 2 bag-bag vagter (overlæger i tilkaldevagt) til hhv. øvre- og nedre bagvagt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til de uddannelsesansvarlige overlæger Sune Brinck Erichsen (telefon 2497 9758 eller e-mail [email protected]) og Marianne Lund Lomholt (telefon 2939 5769 eller e-mail [email protected]).

Ansøgning samt relevante bilag sendes via nedenstående link og skal være modtaget senest 20. maj 2024.  

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg