Oversigt

Vi har brug for to pædagoger, med primær funktion i vores vuggestuen.

Det vi vægter højt er, at du har lyst til at møde børnene med et godt humør, varme og glæde i et pædagogfagligt arbejdsfællesskab.

Hvis du har du lyst til og 

  • Byder ind med dine perspektiver, faglighed, viden og erfaringer.
  • Forstår vigtigheden af at skabe meningsfyldte fællesskaber for alle børn, fx gennem personalets positionering og husets fysiske indretning.
  • Reflekterer over din egen praksis – i samspil med dine kolleger.
  • Tager medansvar for det gode arbejdsmiljø og den pædagogiske praksis.
  • Er aktivt deltagende i hverdagen, er interesseret i at lære og lære fra dig, ser positivt på hverdagen og synes, det er sjovt at gå på arbejde, så er denne stilling måske noget for dig.

Fagligt tilbyder vi blandt andet

  • Organisering i mindre grupper, så vi skaber gode muligheder for fordybelse.
  • At arbejde ud fra ”Rum og Læring”, rummets betydning for læringsmiljøet og de muligheder det skaber for børnene.
  • Kvalificering af viden og være på øvebane i at kunne vurdere og understøtte børnenes sproglige udviklingsniveau ved hjælp af feedback og forsker Pia Thomsens sprogteknikker/sprogtrappen. 

Vi er påbegyndt en forbedringsproces i forhold til relationsdannelse via tryghedscirklen. Her har vi fokus på at støtte børnene endnu mere i en tryg tilknytning, som skal være en del af vores fælles arbejdsredskab.

Du er velkommen til at komme og besøge os i vores næsten nyrenoverede hus.

Vi består pt. af 3 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper, hvoraf den ene er en udflytterdel.

Vi er en del af Amager Klynge G, som består af seks enheder, der er beliggende i kvarteret omkring Holmbladsgade og Øresundsvej. I Klyngen har vi et højt ambitionsniveau, hvor vi prioriterer faglig udvikling. Vi giver mulighed for, at du kan forsætte din faglige udvikling og videreuddannelse hos os. Vi har en sprogvisionsgruppe på tværs af klyngen og går gerne på øvebane for at forbedre vores pædagogiske praksis.

Stillingerne er til besættelse den 1. maj 2024 eller snarest derefter og med mulighed for timetal mellem 32-37 timer om ugen.  

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst om Ny Løn.

Har du lyst til en rundvisning eller har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte Eva Mikkelsen på 2711 1795 mellem kl. 9:00-15:00.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og eventuelt uddannelsesbevis.

Vi indhenter referencer samt straffe- og børneattest som led i ansættelsesprocessen.

Søg via linket senest søndea den 28. april 2024
Ansættelsessamtaler forventes uge 18 og eller 19.

 

Københavns Ejendomme og Indkøb