Oversigt

Udstråler dit børnesyn anerkendelse og ligeværd, og står du stærkt i din pædagogiske faglighed?

Faglig profil
Du er uddannet pædagog og er nysgerrig på det nye, samtidig med du er velfunderet og engageret i din profession. Du ved, at anerkendelse og nærvær er helt central for børns trivsel og udvikling i hverdagen. Du er en stærk holdspiller i samarbejdet med dine kolleger, og du arbejder ud fra kerneopgaven: At støtte børnenes udvikling og guide dem godt på vej igennem institutionslivet. 

Du ser det som en selvfølge, at lave sjove aktiviteter med børnene og har didaktiske overvejelser hertil sammen med dine kollegaer. 

Du har en stærk relationskompetence og forstår vigtigheden af at gå forrest og guide børnene. Du er måske glad for bevægelse, udeliv, børneyoga, rytmik eller noget helt andet. 

Du er ikke bange for konflikter og hjælper børnegruppen godt igennem dem i hverdagens øjeblikke. 

Du er glad for struktur, og ser det som en styrke, når der er en faglig velfunderet ramme at arbejde ud fra, både i børne- og voksenhøjde. 

Du værdsætter forskellighed i personalegruppen, fordi du ved, at vi kan lære meget af hinanden. Du anerkender dermed gevinsten ved at være med til at forbedre fagligheden i huset og ser det som en styrke at komme ind i et hus, hvor der både er ny og gammel kultur.

I Københavns Kommune arbejder vi med Topi, som er er trivselsredskab til tidlig opsporing, der hjælper de voksne med at sætte den pædagogiske ramme, ud fra hvad børnegruppen har brug for at mestre endnu mere. Husets seks stuer afholder stuemøder en gang om ugen, hvor der er tid til planlægning, at gå i dybden med børnegruppen og evaluere samt at sparre med dine kollegaer. 

I huset arbejder vi med fire årlige temaer, med blomsten som redskab, da den er en del af læreplanstemaerne og danner rammen for det faglige indhold stuen arbejder med. Vi arbejder med aktivitetsgrupper, hvor alle børn er inddelt i mindre grupper, og denne proces er et vigtigt led i ansættelsen, for det den proces ønsker vi, du skal være med til at løfte. 

Alle fastansatte medarbejdere i klynge NB E tilbydes massage, fysioterapi og kiropraktik udenfor arbejdstid via Falck Healthcare ordning.

Klyngens MED-udvalg har besluttet, at vi fra 1. januar 2024 har et røgfrit arbejdsfællesskab.

Yderligere oplysninger
Hvis du har lyst til at høre mere om stillingen eller vil se de fysiske rammer vi skal arbejde i, er du meget velkommen til at ringe til pædagogisk leder Helene Valentin på 2363 5152. Du kan også læse om Kålormen pædagogiske grundlag på Pædagogisk Læreplan for klynge NB E/ Kålormen | Kålormen (aula.dk)

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg via linket senest mandag den 22. april 2024

Københavns Ejendomme og Indkøb