Oversigt

Brænder du for at skabe sammenhænge og drives du af at forbedre, kvalitet og udvikling og sikre bæredygtig læring, så er her stillingen du skal søge.

Center for korttidspladser ønsker at styrke den daglige strategiske udvikling af medarbejderne og vil med denne stilling skabe en understøttende funktion til lederteamet, som skal sikre udvikling og implementering. Vi ser at et kvalitets- og udviklings-fokus kan skabe synergi i sammenhæng med koordinator funktionen, hvor alle borgerforløb starter og slutter og sygeplejefagligt kvalificeres inden ankomst til Center for Korttidspladser.

Vores ambition er at skabe koordinerede og sammenhængende borgerforløb med afsæt i det tværfaglige teamsamarbejde, for derigennem at sikre en høj borgeroplevet kvalitet med afsæt i borgerens ønsker og drømme.

Hvem er Center for korttidspladser:

Center for korttidspladser er en del af Hjemme- og sygeplejen i Sønderborg kommune.

Centeret har 36 pladser og modtager ca. 300 borgere årligt fra hele Sønderborg kommune.

Borgerne kommer fra sygehuse og eget hjem med komplekse problemstillinger, som kræver høj grad af sygepleje, omsorg og rehabilitering i en fast døgndækket ramme. Opgaverne der løses på Center for Kortidspladser kræver høj faglighed ind i en helhedsorienteret betragtning af borgers livssituation.

Derfor består de to teams omkring borgernes forløb af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og fysio- og ergoterapeuter. Derudover er der ansat et køkkenteam, et rengøringsteam, en planlægger, en administrativ medarbejder og en borger-pårørende sygeplejerske, samt to daglige ledere og en centerleder.

For at kunne løse kerneopgaven i denne funktion kræver det et tæt samarbejde med mange aktører inden for centeret, Sønderborg kommune, samt praktiserende læger, regionens sygehuse og specialtilbud.

Du skal være uddannet sygeplejerske med dansk autorisation og gerne have minimum 5 års anciennitet. Heraf gerne erfaring fra både region og kommune og som minimum 2 års relevant erfaring med hjemmesygepleje.

Stillingen er på 37 timer og arbejdstiden er som udgangspunkt på hverdage og kan ligge mellem kl.7.00 – kl.17.00. 

Vi forventer, at du blandt andet kan bidrage med:

 • indgående kendskab til arbejdet i Hjemme- og Sygeplejen og indsigt i og forståelse for visitation, disponering af og overdragelse af Sundhedslovsydelser
 • Kvalificering af SUL før borgerens ankomst til centeret
 • Indgående forståelse for sammenhænge og synergieffekter i kerneopgaven med opmærksomhed på både helheden og detaljerne i opgaveløsningen
 • Kvalitetssikring af den sygeplejefaglige standard
 • Facilitere udviklingstiltag i den daglige drift og være tovholder for lokal implementering – projekter i samarbejde med kvalitets- og udviklingskonsulent.
 • Understøtte implementering af velfærdsteknologiske løsninger
 • Opsamle og anvende data fra UTH i kvalitets- og forbedringsarbejdet.
 • Medvirke til introduktion af nye medarbejdere
 • Deltage i kvalitets- og implementeringsmøder – samt personalemøder efter behov.
 • Planlægge, medvirke til og udføre journalaudit som kvalitetssikring.
 • Medansvarlig ved tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Udvise omhu for kerneopgaven samt økonomisk ansvarlighed og bevidsthed om arbejdsmiljøet i opgaveløsningen
 • Sikre en professionel faglig kvalitetssikring i koordinationen ind og ud af Center for Korttidspladser

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed og et engageret samarbejde, med afsæt i det tværfaglige
 • En arbejdsplads der har fokus på kerneopgaven ”Et værdigt liv – hvor dit potentiale er i spil”
 • En funktion med alsidighed og en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen
 • Et job hvor du har mulighed for at udvikle og have indflydelse på arbejdet i tæt samarbejde med de to teams og lederteamet.
 • Mulighed for relevant videreuddannelse
 • Vi er et forholdsvist nyt sammensat lederteam og du vil derfor skulle bidrage til tegningen af den vej Center for Korttidspladser skal gå

Ansættelsesforhold:

Løn i henhold til faglige organisationer og Sønderborg Kommune.

Stillingen ønskes besat til den 1.7.2024 eller efter aftale.

Du kan få yderligere oplysninger, herunder funktionsbeskrivelsen, ved henvendelse til centerleder:

Rikke Fribo, mobil 27907075 eller på mail [email protected] .

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 26.5.2024.

Ansættelsessamtaler finder sted den 29.5.2024.

 

Rådhuset Sønderborg