Oversigt

Møllehuset søger en uddannet social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske, der tør skille dig ud og vil gøre en forskel i et af vores fire teams. Her kan du prøve kræfter med daglig koordinering/ledelse og fastholdelse af høj kvalitet i sygeplejen. Vi søger dig, der er en dygtig generalist, som vil gå forrest i hverdagen i forhold implementeringer og faglig kvalitet (både den leverede og den dokumenterede). Du skal leve og italesætte husets værdier, så de kan ses, høres og opleves i alt, vi gør.

Du vil være rollemodel for teamet og vil være den person, der i hverdagen viser og skaber en fagligt funderet fordeling af opgaver blandt dine kolleger. Derfor skal du kunne kommunikere tydeligt.

På Møllehuset har vi meget at være stolte af
Vi har trivsel hos brugerne og de ansatte sætter stor pris på at være en vigtig og engageret del af huset, og at være en del af et smukt og brugbart fællesskab med de andre plejehjem i De Gamles By. Vi er særligt opmærksomme på aktiviteter, og tilbyder et rigt udbud af små og store tilbud.

Møllehuset har 80 boliger og er en del af De Gamles By. Bydelen er charmerende og livet er repræsenteret af både unge og ældre.

Du skal som koordinator arbejde tæt sammen med assistenter, socialpædagoger, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker på etagen. Det tværgående hold tæller fysioterapeut, ergoterapeut og udviklingssygeplejerske.

Vi inviterer dig indenfor i et hus, hvor vi forventer kompetenceudvikling og faglig udvikling – og vægter det højt. Vores hus har fire etager med hver 20 beboere, og huset er delt op i to afdelinger med hver sin afdelingsleder. Hver etage har en koordinator og en sygeplejerske. Vi samarbejder tæt med de pårørende, som vi anser som en vigtig ressource i beboerens liv.  

På Møllehuset arbejder vi ud fra følgende og ønsker, at du skal kunne se dig selv i dette
Vi er et hus i bevægelse og vores fokus er, at alle føler sig værdifulde og oplever succes. Vi har en fælles kurs, hvor vi sammen fremmer den anerkendende tilgang og bestræber os på at praktisere ordentlighed til enhver tid og i alt, hvad vi gør. Vi tror på, at det er det, som er med til at skabe en rigtig god arbejdsplads og et rart sted at bo for vores beboere.

Møllehusets seneste tilsynsrapporter viser, at kvalitetsarbejdet har slået rod – og denne kvalitet ønsker vi, du skal medvirke til at vedligeholde. Disse vurderinger baserer sig blandt andet på, at beboerne oplever en høj kvalitet i den pleje og støtte, de får på Møllehuset, mens medarbejderne bl.a. oplever tydelig kommunikation, tværfagligt samarbejde og tilfredsstillende arbejdsgange.

Vi er sammen med to andre plejehjem med i et pilotprojekt ‘Tryghed ved faste teams’, hvor vi i tæt samarbejde med husets beboere finder nye og spændende veje til at sikre, at den enkelte oplever sig som hovedperson i eget liv. Vi vil med glæde invitere dig med ind i det spændende arbejde.

Vores forhåbninger til dig
Du skal arbejde bevidst med kerneopgaven, hvilket betyder, at du bidrager med størst mulig kvalitet i opgaveløsningen i forhold til vores beboere. Vi ønsker, at du bidrager med at yde nærvær og omsorg i alt, hvad du gør i samværet med vores beboere. Du skal yde pleje og omsorg af høj faglig kvalitet for beboerne og tage afsæt i den rehabiliterende tankegang. Du bidrager med at:

 • være uddannet social- og sundhedsassistent/sygeplejerske, gerne med viden om og erfaring med ældreområdet (dog ikke et krav)
 • være personlig og faglig robust
 • være rummelig og have et positivt menneskesyn og være lyttende og relations skabende
 • arbejde ud fra principperne om medbestemmelse og selvbestemmelse i et respektfuldt miljø
 • have fokus på borgernes ressourcer og være anerkendende og engageret i dit arbejde
 • være på forkant med beboernes problemstillinger og arbejde bevidst forebyggende
 • være ansvarsfuld i alt, hvad du praktiserer
 • arbejde sikkert med dokumentation, refleksion og opfølgning som en naturlig del af dit arbejde
 • have et godt humør, som igen bidrager til et åbent, ærligt og godt arbejdsmiljø  
 • ville bruge og udfordre din faglighed – og videregive din viden med glæde

Møllehuset bidrager til, at du

 • får en god introduktion
 • møder et anerkendende miljø, hvor vi arbejder værdibaseret
 • får positive og samarbejdsvillige kollegaer, som også har det sjovt i hverdagen
 • får mulighed for at udviklle dine kompetencer både personligt og fagligt
 • får indflydelse og medbestemmelse
 • altid har afvekslende arbejdsopgaver
 • oplever en afdeling og et hus, som har et sundt fundament
 • møder en ledelse, som vil deres medarbejdere og tager dig alvorligt

Det, du ikke er fortrolig eller kendt med, det hjælper vi dig med.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fastansættelse på 35-37 timer om ugen med weekendvagt hver fjerde weekend. Vi håber, du kan starte den 1. juni 2024 eller snarest muligt.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte forstander Iben Alsholm på 4470 5600 eller afdelingsleder Hellen Habte på 2445 4535. Se også Velkommen til Møllehuset on Vimeo.

Søg via linket senest søndag den 5. maj 2024

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk

Københavns Ejendomme og Indkøb