Oversigt

Er du en dedikeret læsevejleder, der kan lede og styrke indsatsen for elever med læse- og skrivevanskeligheder, herunder ordblindhed? Kan du se dig selv spille en central rolle i at sikre, at alle elever, uanset deres udfordringer, får den nødvendige støtte til at udvikle deres læse- og skrivefærdigheder i alle fag? 

I stillingen er der også et særligt fokus på tidlig indsats for at identificere og hjælpe elever hurtigst muligt.

Du skal være indstillet på at varetage en dansklærer- og klasselærerfunktion i 0.-6. klasse fremadrettet.

Om jobbet

Du bliver en del af en 0.-9. klasses skole med cirka 270 dejlige elever og en personalegruppe på cirka 30 kolleger. Gruppen rummer lærere, pædagoger og andet personale, som alle er med til at få hverdagen til at fungere optimalt.

Skolens fokus er ”Øget trivsel for alle elever”. Vi tror på, at det giver livsduelighed og lærelyst, så alle kommer videre i job eller uddannelse.

I det kommende skoleår vil fokus være på udvikling af skoledag og undervisning, der tager højde for og udvikler børns socio-emotionelle kompetenceniveau og styrker deres lærelyst og evne til fordybelse. I samarbejde med Susan Hart gennemfører vi i skoleåret et fælles kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere, og desuden uddannes der ressourcepersoner. Alt sammen med fokus på børns socio-emotionelle udvikling. Se mere herom på
Docenten.dk

Dine opgaver er blandt andet følgende 

 • at vejlede og co-teache i alle fag med fokus på skriftsprogsudvikling
 • at identificere og støtte elever med skriftsproglige vanskeligheder i samarbejde med dine kollegaer
 • at gennemføre boostforløb til elever, der understøtter den almene undervisning
 • at skabe en systematisk og struktureret tilgang til afdækning, indsats og evaluering af elever i skriftsproglige vanskeligheder med særlig fokus på tidlig indsats
 • at samarbejde med skolens øvrige vejledere om at skabe fælles retning
 • at koordinere et godt samarbejde mellem forældre og skole ift. at støtte op om børnenes læring
 • at arbejde med tidlig indsats
 • at hjælpe ordblinde elever med brugen af deres tildelte hjælpemidler

Vi tilbyder

 • Skønne elever med lysten til at lære
 • Dygtige og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads med plads til forskellighed, god humor og høj faglighed
 • En spændende skole, hvor vi vægter børnesynet højt

Om dig

Vi forventer, at du 

 • er uddannet læsevejleder og har erfaring
 • har kendskab til teorier og metoder inden for læse/skriveundervisning, der kan understøtte og tilpasse forskellige aldersgrupper og niveauer
 • er god til at formidle din ekspertviden i praksis både til elever og kollegaer
 • er med på de nyeste tendenser og metoder og har mod på at integrere dem i praksis
 • eventuelt har kendskab til undervisning af elever, der er dobbeltudfordret med læse/skrivevanskeligheder og andre vanskeligheder fx ADHD
 • er god til at evaluere på indsatser og følge progression både på dine egne men også de indsatser, der sættes i gang i samarbejdet med dine kollegaer.
 • har lyst til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer om at styrke læse/skriveundervisningen i klasserummet for at skabe de bedste muligheder for gode læringsmiljøer – evt. erfaring med co-teaching.
 • er tydelig og effektiv i kommunikationen med elever, forældre og kollegaer om skriftsproglige strategier.
 • er godt hjemme i brugen af LST
 • har viden om eller interesse for børns socio-emotionelle udvikling

Har du lyst til at vide mere eller besøge skolen, så er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lars Svenson på telefon 4010 8802 eller skoleleder Malte Siemer på telefon 3045 3304.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stilling er på 37 timer ugentligt.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at ansættelse vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Ansøgning

Send din ansøgning via linket senest den 

Rekrutteringssystemet sender en kvittering for modtagelsen af ansøgningen.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 6. juni 2024.

I
Aabenraa Kommune
har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til
dig – og dem der eventuelt flytter med.

Aabenraa Kommune, Administrationen