Oversigt

Arbejdssted: Daginstitutionen Firkløveret

Arbejdstid: Fuldtid uden højeste tjenestetid

Ansættelsestidspunkt: 1. juli 2024 eller efter nærmere aftale

Daginstitutionen Firkløveret søger en erfaren leder, der med både distance- og nærledelse kan skabe sammenhæng i den pædagogiske praksis og udvikling på institutionens tre matrikler. 

Daginstitutionen Firkløveret på Stenderuphalvøen
Firkløveret er en kommunal integreret institution med tre fysisk adskilte afdelinger alle beliggende på den naturskønne Stenderuphalvø.

I Sdr. Bjert har vi to afdelinger. ”Huset”, der har op til 32 børnehavebørn og Abildvej, der har 24 vuggestuebørn og op til 26 børnehavebørn. I Sdr. Stenderup har vi på den nedlagte skole en afdeling med op til 30 børnehavebørn. I alt en integreret institution med 24 vuggestuebørn og cirka 88 børnehavebørn, som understøttes af 28 ansatte med en høj grad af faglighed og bred erfaring.

Vi er i fuld gang med at udvide Abildvej, så der bliver plads til endnu flere vuggestuebørn. Vi har derfor midlertidigt fået tilknyttet dagtilbudsområdets nye ”Naturbus”. Naturbussen skal med den tilknyttede chauffør hjælpe os til at skabe gode rammer og muligheder for børnehavebørnene i byggeperioden, som løber det meste af 2024.

Vi arbejder som personale målrettet for at sikre, at hvert enkelt barn har de bedste muligheder for trivsel, udvikling, læring og dannelse i tæt samarbejde med barnets forældrene. Vi er derfor heldige med, at vi i Firkløveret har en fantastisk forældregruppe, der meget gerne vil samarbejde omkring deres barn og meget gerne deltage i institutionens arrangementer. Vi har naturligvis også en velfungerende forældrebestyrelse, som vi forventer, at vores nye leder inddrager som en naturlig samarbejdspartner.

Netværksledelse i Kolding Kommune

Når du bliver leder i Kolding Kommune, indgår du i vores netværksorganisering, hvor du i fællesskab med ledere fra andre dagtilbud får mulighed for sparring og refleksion, og hvor netværksgrupperne bidrager til udviklingen af det samlede kommunale dagtilbudsområde. Vores ambition er at have et stærkt fælles fundament baseret på dygtige medarbejdere, der trives fagligt og socialt.

Kolding Kommune er en del af forskningsprojektet ”Program for læringsledelse”, hvor data og forskning bruges til systematisk og fokuseret udvikling i både eget hus og på hele børneområdet. Sammen med observationsværktøjet KIDS, det fælles børne- ungesyn og vores læreplan, danner det paraplyen for udvikling og efterlevning af vores pædagogiske arbejdsrum.

Leder af Daginstitutionen Firkløveret

Vi søger en pædagoguddannet leder, der kommer med ledelseserfaring fra daginstitutionsområdet. Du behøver ikke have erfaring med at lede på flere matrikler, selvom det vil være en fordel. Hvis ikke du har en lederuddannelse, vil vi tilbyde det i forbindelse med din ansættelse.

Du brænder som leder for at igangsætte, styre og følge op på pædagogiske og personalemæssige udviklingsprocesser. Du forholder dig reflekterende i forhold til både din egen, dit ledelsesteams og de ansattes rolle i forhold til løbende at styrke både samarbejdet og opgaveløsningen. Du lykkes, fordi du byder ind med reflekteret sparring og har en iboende respekt for både det enkelte menneske og Firkløverets værdier, udvikling og kultur.

Din opgave bliver at sikre driften samtidig med, at du skaber pædagogisk udvikling for børnene og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Du får ansvaret for den daglige drift herunder økonomi, personaleledelse, pædagogiske udvikling, børn, forældre, forældrebestyrelse m.v. Derfor forventer vi også, at du kan arbejde struktureret, systematisk og målrettet.

Du bliver ikke alene, for du lykkes sammen med både din souschef og i kraft af en personalegruppe, der allerede er gode til at se og anvende hinandens styrker og kompetencer. Du understøtter personalet med en tilgang, som bygger på medinddragelse, anerkendelse og ærlighed. Du er bevidst om at være rollemodel, du tør sætte dig selv i spil også ude blandt børnene, du kan stille krav og følge op. Du har fokus på at få følgeskab.

Vi forestiller os, du er kommunikativt stærk. Du kan omsætte den pædagogiske retning til både handling og sikre at alle er informeret relevant og rettidigt. Du kan også omsætte både de politiske og forvaltningens beslutninger, så det giver mening og værdi ude i Firkløveret.

Du får hos os en engageret personalegruppe, som lykkes i relations arbejdet og udfører vores pædagogiske arbejde med høj kvalitet og som er åbne for nye udviklingsforløb. Du får skønne børn og forældre, og et lokalsamfund, hvor Firkløveret er rammen for mange grin, udvekslinger og venskaber. Du får som leder et stort råderum og høj grad af selvbestemmelse inden for de overordnede rammer og hvor du også får en daginstitution med en velfungerende MED–struktur, hvor der er en dialog baseret samarbejde med TR, AMR og ledelse.

Løn- og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse, samt ansøgers kvalifikationer.  Lønnen er som udgangspunkt sat til kr. 559.400 årligt. Som leder af Firkløveret referer du til dagtilbudschef Merete Lund Westergaard i Børne – og Uddannelsesforvaltningen

Nærmere oplysninger:

Hvis du har uddybende spørgsmål er du velkommen til at kontakte dagtilbudschef Merete Lund Westergaard 79791830/24812518 eller pædagogisk udviklingschef Suzan Werther Andersen 79792806/24492350

Ønsker du at besøge institutionen, kan du kontakte pædagog Berit Krognos tlf. 29626651 og aftale nærmere.  

Fælles børne- og ungesyn (kolding.dk)

Ansøgning sendes elektronisk via knappen “Søg stillingen”.

Ansøgningsfrist: 28. april 2024

Din ansøgning skal indeholde dokumentation for uddannelse, fyldestgørende CV og relevante bilag, der giver et helhedsbillede af dig.

Ansættelsessamtaler: Vi afholder 1. ansættelsessamtale den 13. maj 2024 i tidsrummet kl. 8-11.30 og 2. ansættelsessamtale den 16. maj 2024 i tidsrummet kl. 12 til 15. Vi vil i forbindelse med samtalerne tilbyde en personanalyse.

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.

Kolding Kommune opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Kolding Kommune Rådhuset