Oversigt

Vi søger en medarbejder med kendskab og erfaring indenfor aftaleindgåelse, persondatabeskyttelse, herunder indgåelse af databehandleraftaler, IT-kontrakter, licensstyring og samt med viden om sikkerhedsmæssige aspekter af informationsteknologi og med mod på administrative opgaver, også af økonomisk karakter.

Roller og opgaver
I stillingen skal du indgå i kommunens arbejde med forhandling af IT-kontrakter med leverandører, køb af licenser og licensstyring, med vedligeholdelse af kommunens systemoverblik i KITOS for så vidt angår databehandleraftaler og arkiveringsforpligtelser, og med sikring af kommunens overholdelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, herunder indgåelse af og tilsyn med databehandleraftaler. Du vil videre skulle forestå økonomiske opgaver i forbindelse med indkøb og fakturering af ydelser på IT- området.

Du vil i arbejdet skulle indgå i forskellige samarbejdsrelationer på tværs af kommunens sektorer og være med i at udvikle Staben for Politik Jura og Administration og Afdeling for IT’s samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere på kontrakt-, licens og databeskyttelsesområdet.

Som arbejdsplads lægger vi vægt på, at medarbejdernes faglige arbejde er af høj kvalitet, og at alle deltager i faglig sparring, samt løbende opnår kompetenceudvikling og opdatering inden for relevante fagområder. 

Det er en fordel, hvis du kender den kommunale verden, og desuden har indgående kendskab og praktisk erfaring med databeskyttelseslovgivning, aftaleindgåelse, IT-kontrakter og anvendelse af informationsteknologi i den offentlige sektor. Du må meget gerne have erfaring med ISO-27000 og kende til ISMS værktøjer, f.eks. Wired Relations, og log-management. Du har samtidig kendskab til forvaltningsrettens regler, og har gode skriftlige formuleringsevner. 

Du kan strukturere og prioritere dit arbejde. Som person er du proaktiv og i stand til at arbejde selvstændigt. Du har gode samarbejdsevner, og du besidder den fleksibilitet og imødekommenhed, der er en forudsætning i en offentlig organisation. 

Dine yderligere kvalifikationer 

  • Har en helheds- og løsningsorienteret tilgang til at løse opgaverne
  • Er robust og i stand til at udvise fleksibilitet i forhold til et skiftende arbejdspres, med både deadlines og akut opståede handlingskrævende situationer.

Vi tilbyder

  • Spændende og udfordrende opgaver og høj grad af selvstændighed og indflydelse på udfoldelse af egen rolle og opgaver
  • Dygtige og hjælpsomme kollegaer, der arbejder sammen om de fælles mål
  • En positiv, anerkendende og uformel omgangstone på alle niveauer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer fordelt ligeligt mellem Staben for Politik Jura og Administration og Afdeling for IT og Digitalisering, og med fysisk placering i Staben for Politik Jura og Administration. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og pågældendes kvalifikationer. Tiltrædelse den 1. juni 2024 eller tidligere. 

Yderligere information 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Stabschef Helle Munk mobil 51 53 19 56 eller IT og Digitaliseringschef Jimmi Frandsen, tlf. 24 49 16 47.

Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgningsfristen er mandag den 22. april 2024 – kl. 12.00

Der afholdes 1. samtalerunde onsdag den 24. april 2024. Eventuel 2. samtalerunde vil finde sted den 29. april 2024.

 

Rådhuset Vordingborg