Oversigt

Er du en dygtig og engageret leder, så kan vi tilbyde et spændende job med dagligt ansvar for medarbejderne i indskolingen, som dækker 0.-3. klasse og SFO. Vi tilbyder en hverdag på en velfungerende folkeskole centralt i Roskilde, hvor du kommer til at indgå i et godt lederteam med tillid, ansvarlighed og humor i højsædet.

Stillingen som indskolingsleder på Hedegårdenes Skole er en fuldtidsstilling med ansættelse fra den 1. august 2024.

Dine opgaver
Som indskolingsleder har du det daglige ansvar for medarbejderne i indskolingen. Du har også en række pædagogiske og administrative opgaver, som skal løses på tværs af skolen og i samarbejde med resten af ledelsesteamet og administrationen, herunder budgetansvar for SFO

Du skal være interesseret i at være tæt på kerneopgaven både i forhold til fritidspædagogik og skoledidaktik Du skal arbejde med at kunne tydeliggøre sammenhængen i det tværfaglige arbejde mellem lærere og pædagoger og dermed skabe sammenhæng for børnene ud fra et helhedsorienteret børnesyn.

Du skal være en dygtig kommunikator både skriftligt, mundligt og visuelt, og det er vigtigt, at du er konstruktiv og dialogsøgende i samarbejdet med medarbejdere, skolebestyrelsen, forældre, børn og ledelsesteam. Du skal se det som en del af din kerneopgave at arbejde med, at Hedegårdenes Skole er førstevalget blandt distriktets familier og børn. Du er også drevet af både at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere i hele indskolingen – både lærere og pædagoger.

Om dig

  • Det er en fordel, hvis du har ledelseserfaring og en lederuddannelse med i rygsækken, men vigtigst er det, at du har flair for ledelse og er åben for at lære og uddanne dig i samarbejde med ledelsesteamet.
  • Du er tryg i at arbejde på tværs af hele skolen og kunne indgå på lige fod med resten af ledelsesteamet i arbejdet med alle medarbejdergrupper og børn i alle aldre.
  • Du trives i at være bindeled til skolen sammen med resten af ledelsesteamet.
  • Du deltager gerne i tværkommunale opgaver.

Om os
Vi er et engageret ledelsesteam, der består af skoleleder, souschef/afdelingsleder for udskolingen og afdelingsleder for modtageklasserne.

Vores ledelsesteam er kendetegnet ved at have et stærkt samarbejde i teamet og med medarbejderne. Vi gør en dyd ud af at være synlige og deltage sammen med børnene på skolen i hverdagen og ved særlige lejligheder. Der er altid plads til et godt grin, og der hersker generelt en uformel omgangstone på vores skole.

Vi har en høj grad af professionel kapital og psykologisk tryghed blandt ledelse og medarbejdere, og tillid, åbenhed og ordentlighed er betydningsfuldt i vores samarbejdsrelationer.

Om skolen
Hedegårdenes Skole er en velfungerende folkeskole beliggende centralt i Roskilde. Skolen er en tosporet skole og har ca. 400 elever fordelt på klassetrin fra børnehaveklasse til 9. klasse. Herudover har skolen en modtageklasserække bestående af fire klasser med børn og unge fra hele verden, som skal lære dansk, inden de indsluses til almenområdet både på vores skole og på de andre folkeskoler i kommunen.

Hedegårdenes Skole har en høj diversitet i børnegruppen, og vi ser det som en stærk ressource, at vi har plads til alle børn og unge med forskellige sociale, etniske og religiøse baggrunde. Vores værdier bygger på “medborgerskab”, “bæredygtighed” og “globalisering”. Du kan læse meget mere om skolen på vopres hjemmeside.

Roskilde kommunes børne- og ungepolitik, inkluderende læringsfællesskaber 2025 og læringsgrundlag er vores pædagogiske og organisatoriske ståsted. Derfor samarbejder vi tæt på tværs af Roskilde Kommune, herunder med Skole- og Klub, Dagtilbud, Børn- og unge, PPR og Kultur og Idræt.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål eller vil du besøge os på skolen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Morten Naumann 4631 4223/3084 1175 eller souschef Klaus Vestergaard 4631 4224/3137 5446.

Det praktiske
Vi skal have modtaget din ansøgning senest onsdag d. 5. juni kl. 12.00.

Ansøgning skal sendes via det aktive link i annoncen.

Første samtalerunde afholdes mandag d. 10. juni og evt. anden runde afholdes tirsdag d. 11. juni. Begge dage afholdes samtalerne fra kl. 15.00.

Der vil efter nærmere aftale blive indhentet referencer.

Rådhuset - Skole og Børn