Oversigt

Nim skole søger pr. 1. august 2024 en lærer til en fast stilling

Vi søger:

 • En lærer med linjefag i matematik.
 • En lærer, som har erfaring med og kan se muligheder i undervisning i uderummet. Nim Skole har udeskole som indsatsområde og som central del af den varierede undervisning.
 • En lærer som har undervisningskompetence i et af fagene design og håndværk, musik eller billedkunst.
 • En lærer – som er holdspiller, og vil være i et tæt fagligt og kollegialt samarbejde på tværs af årgange.
 • En lærer, som ser værdien i arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber og vil være med til at udvikle skolen for alle.
 • En lærer, der er optaget af og nysgerrig i relations arbejdet med børnene.
 • En lærer, der gennem tydelig klasseledelse skaber trygge læringsrum.
 • En lærer som kan se sig selv i det tætte samspil med ledelse, kollegaer og lokalsamfund, som der er på en mindre skole.

Hvad kan vi tilbyde dig i Nim?

Læs om os- se vores
profilfilm
her:
https://nimskole.aula.dk/

En mindre skole midt i naturen som indeholder:

 • 130 skolebørn 15 pædagogiske medarbejdere.
 • en samdriftsordning med vuggestue og børnehave på samme matrikel tæt forankret i et dynamisk lokalsamfund med stor forældreopbakning.
 • et veletableret overgangssamarbejde fra børnehave til skole samt fra Nim skole til overbygningsskolerne i Lund og Brædstrup.
 • et professionelt læringsfællesskab PLF, som understøtter vores faglige og pædagogiske praksis i et forpligtende samarbejde på tværs af årgange.
 • kompetenceudvikling med afsæt i skolens indsatsområder.
 •  nøgleord som morgensang, traditioner og tryghed, faglighed, fællesskab og fordybelse.
 • en ledelse, som sammen med medarbejderne er ambitiøse i forhold til at nå vores fælles mål.
 • en hverdag med vægt på tryghed og trivsel både i det lille fællesskab i klassen og i det store fællesskab på skolen.

Her er plads til at være dig – du må gerne være optaget af skak, natur og udeskole, 21.årh. SKILLS, krop og bevægelse, kunst & kultur? Vi har mod og rum til, at du kan folde dig ud, få indflydelse og tage ansvar.

Nim skole er en del af Horsens Kommunes skolevæsen, som arbejder under mottoet: Fælles læring-stærkere resultater! 
https://tel.horsens.dk/

Denne tilgang understøttes af en stærk vejlederkultur på skolen.

For nærmere information kontakt skoleleder Lars Svendsen på 76291600/22489503.

u er meget velkommen til at lave en aftale om en rundvisning på skolen.

Ansøgningsfrist: mandag d. 3. juni 2024.

Samtaler finder sted:  torsdag den 6. juni 2024.

Nim Skole og Børnehus
er en institution med samdriftsordning, hvor vi under overskriften ”den røde tråd” arbejder for at skabe sammenhæng i børns liv og læring fra vuggestuen til de forlader skolen efter 6. årgang. Skolen har ca.130 elever og 15 ansatte.

Landsbysamfundet Nim ligger 14 km vest for Horsens og er let tilgængeligt fra både Silkeborg, Vejle og Skanderborg.

Nim er et aktivt samfund med stort sammenhold og stort engagement.

 

Rådhuset Horsens