Oversigt

Ønskeøen søger en imødekommende og initiativrig, uddannet pædagog til vores vuggestue på 37 timer per 1 juni 2024.

Ønskeøen er en selvejende, integreret institution, beliggende på amager. Vi er normeret til 36 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Hvad søger vi?

Vi søger en pædagog til vores vuggestue, som kan udvise stærke samarbejdsevner og engagement. En pædagog, som kan reflektere og perspektivere, og som samtidig er nysgerrig på de små mennesker og forældre, vi samarbejder og omgiver os med.

Vi søger en legende sjæl, som elsker at være omgivet af glade og aktive børn. En pædagog som kan lide at befinde sig både inde og uden døre, lege, gå ture og involvere sig.

Vi søger en pædagog med en lyst og et drive, som kan arbejde didaktisk med planlægning i et tæt samarbejde med kollegaer og ledelse. En pædagog, som kan omsætte egen og kollegaers teori og gode ideer til praksis, samt indgå i et tværprofessionelt samarbejde.

Er du imødekommende, smilende og empatisk i dit relations arbejde med børn og forældre? Kan du arbejde selvstændigt, handle, og tage initiativ? Så er du måske lige præcis den vi søger!

Vores pædagogiske praksis bygger på værdierne:

  • Omsorg som empati, tryghed, tillid og ansvar for den anden.
  • Ligeværd. Vi tager udgangspunkt i menneskers ligeværd, som i den pædagogiske relation kan kendetegnes ved dialog, anerkendelse, respekt og tolerance.
  • Professionel integritet, karakteriseret ved værdier som høj faglighed, ansvarlighed, retfærdighed og åbenhed.
  • Social retfærdighed og demokratiske værdier, som inddragelse, mangfoldighed, fællesskab og rummelighed.

Hvad kan vi tilbyde?

I hverdagen vil du indgå i et team på i alt 12 ansatte og 36 børn i vuggestuen. Inkl. dig selv og leder. Samtidig vil du indgå i et større teamsamarbejde på tværs, med henholdsvis køkkenet- og børnehavens ansatte.

Vi tilbyder en faglig stærk personalegruppe, med et nært samarbejde på tværs, i hele huset. På vores personale- og stuemøder kan vi tilbyde sparring, didaktisk planlægning, evaluering og forberedelse, samt hverdags evaluering og perspektivskifte. På trods af, at være opdelt på to etager, med forskellige afdelinger, herunder vuggestue og børnehave, vil du blive en del af et rigt arbejdsfællesskab. Her er vi sammen om at løfte i flok og har altid kerneopgaven i centrum. Det betyder helt konkret, at begge afdelinger hjælper hinanden på tværs ift. at understøtte børnenes trivsel og udvikling, samt dække hinanden ind under ferie og fravær.

Vi forholder os nysgerrigt og konstruktivt til hinandens forskellige opgaver, ideologier, teorier og didaktiske planlægning.

Vi arbejder kontinuerligt på et stærkt arbejdsfællesskab, på tværs af afdelinger og stuer, og har en ægte interesse for hinanden.

Som medarbejder hos os, vil du opleve medindflydelse, medinddragelse og medansvar. Her er der plads til at fejle. – ‘Hvor der handles, der spildes’,

I Ønskeøen er der plads til konstruktiv uenighed, og både personale og ledelse ser det som en perspektivrig ressource. Her kan man som medarbejder opleve sig fagligt udfordret og være en vigtig del af opgaveløsningen, men samtidig overskue opgaveløsningen i et fornuftigt tempo, fordi der er balance mellem krav og ressourcer.

Vi holder samtaler løbende i Maj 2024.

Ansøgning sendes via knappen “Ansøg dette job”.

Børnegården i Sundby S/I