Oversigt

Vi søger visionær ortopædkirurgisk afdelingslæge eller overlæge til Akutafdelingen

Akutafdelingen er den bærende konstruktion på det nye hospital i Gødstrup, som er indgangen til akuthospitalet for alle patienter. En pioner afdeling på akutområdet. Derfor søger vi en visionær afdelingslæge eller overlæge, der vil være med til at udvikle det akutte skadeområde og optimere vores patientforløb. Du vil som ortopædkirurgisk afdelingslæge eller overlæge indgå i et team af speciallæger i akutmedicin og speciallæger i ortopædkirurgi, alle ansat i akutafdelingen.

 

Hjørnestenen i vores virke er ”Patienten først”. Det underbygges af organisatorisk teamwork, flow ledelse samt høje faglige kompetencer hos både læger og sygeplejersker. Noget, vi forventer, du vil være med til at understøtte og udvikle. 

 

Vi forventer, at du er engageret og vil deltage i udviklingen af det akademiske miljø på afdelingen. Du skal være rollemodel for de yngre læger. Supervision er en vigtigt del af speciallægeopgaven i akutafdelingen hele døgnet.

 

Regionshospitalet Gødstrup har været aktivt siden marts 2022 som fuldt fusioneret hospital og det har skabt mulighed for at drive sygehus og akutafdeling på en hel ny måde, herunder har vi fået fantastiske faciliteter at drive skadestue i. Vi kigger nu ind i en innovativ og bæredygtig akutafdeling og hospital med fokus på både den gode patientbehandling, robusthed og medarbejder trivsel. Vores medarbejdere skal have det godt og derfor er balancen i livet mellem arbejdsliv og privatliv noget vi vægter højt. Du kan derfor se frem til, at bliver du ansat hos os, vil vi i så høj grad som muligt tage hensyn til dine personlige ønsker til arbejdsplanen. 

I Akutafdelingen arbejder vi målrettet med at skabe en høj faglig standard i modtagelsen af den akutte patient. Vi har aktive forskningsprojekter i akutmodtagelsen, som skal sikre en mere evidensbaseret behandling og er i fuld gang med at udvikle både på læge og sygeplejerskedelen. Vi forsøger konstant at udvikle akutmodtagelsen og medarbejderne indenfor 3 kategorier: Klinisk arbejde, forskning og uddannelse. Disse 3 fokuspunkter skal sikre hurtig og effektiv diagnosticering af den uafklarede patient, som kommer i akutmodtagelsen. 

Som afdelingslæge eller overlæge i ortopædkirurgi vil du tillige få mulighed for at få ansvar for udvikling af vores beredskabsfunktion. 

Du forventes at tage aktivt del i en målrettet indsats for, at skadestuen i Gødstrup udvikler sig til en vidensbank for udvikling og organisering af skadestuer. Du skal have gå-på-mod og gerne gode evner inden for implementering og afslutning af patientforløb og udviklingsprocesser. 

 

Til gengæld tilbyder vi et nyt Akuthospital. Du bliver en del af et fagligt inspirerende miljø, hvor initiativer gror, og hvor din udvikling af faget har potentiale til at sprede sig til resten af landet.

 

Akutafdelingen i Gødstrup har p.t. ca. 260 ansatte og lægeholdet i afdelingen består af: 

 

  • 1 cheflæge  
  • 3 Ledende overlæger
  • Speciallæger med speciale i akutmedicin samt i ortopædkirurgi
  • Hoveduddannelseslæger i akutmedicin 
  • Introlæger i akutmedicin
  • Hoveduddannelseslæger almen medicin, som har 6 måneder af deres uddannelse i en akutmodtagelse 
  • KBU-læger

 

Vagt

Som ortopædkirurg vil du komme til at arbejde i zone 1, som er vores skadestue. Denne er bemandet med speciallæger fra kl 8-23 (8-17 og 15-23) i hverdage og 12-22 i weekender.

Vores skadestueteam består af behandler sygeplejersker, fysioterapeuter, triage sygeplejersker, sekretær og yngre læger. 

 

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men kan være på deltid, hvis det ønskes.

 

 

Lægelige kvalifikationer

De faglige kvalifikationer skal matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen, og du skal være speciallæge i ortopædkirurgi. 

 

 

Praktiske oplysninger

Du kan få yderligere information om:

 

Har vi fanget din interesse, er du velkommen til at kontakte cheflæge Lubna Rafiq Kokholm på tlf. 24242198 eller mail [email protected]

 

En forudsætning for ansættelse er en tilfredsstillende børneattest og autorisation, da vi ser en del børn med skader.

 

Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. 

                          

Ansøgningsfrist for stillingen: 15. maj 2024

 

Tiltrædelse:  1. august 2024

 

Ansættelsessamtale: Forventes afholdt juni 2024

 

Arbejdssted: Akutafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup.

 

Stillings- og funktionsbeskrivelse afdelingslæge

 

Stillings- og funktionsbeskrivelse overlæge

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg