Oversigt

Har du et ønske om at beskæftige dig med SPECT/CT og PET/CT diagnostik i et spændende tæt teamsamarbejde med nuklearmedicinske og kliniske speciallæger så er denne stilling lige noget for dig. 
 

Vi søger en speciallæge i radiologi. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt efter aftale.

Nuklearmedicinsk Klinik i Gødstrup er placeret lidt uden for Herning by og betjener hospitalerne og de praktiserende læger i den vestlige del af Region Midtjylland. 
Vi udgør en gruppe på ca. 40 medarbejdere bestående af læger, fysiker, kemiker, bioanalytikere, sygeplejerske, IT-/Tekniker og sekretærer som beskæftiger os med et bredt udvalg af klassiske klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelsesmetoder, knoglemineralmålinger, ultralydsundersøgelse og biopsi af glandula thyreoidea, SPECT/CT samt med PET/CT diagnostik ifm. kræftsygdomme (FDG, NaF og PSMA), inflammationssygdomme (FDG), demenssygdomme (FDG) og iskæmisk hjertesygdom ([15O]H2O)). 

 

Nuklearmedicinsk Klinik råder over moderne og velindrettede lokaler, der tilgodeser såvel patienterne som personalet. Afdelingen er indrettet med flere sammenhængende afsnit, herunder et PET/CT afsnit, et konventionel nuklearmedicinsk afsnit, et klinisk fysiologisk afsnit samt et nyetableret cyklotron og radiokemisk afsnit med laboratorier til produktion af bl.a. radioaktivt vand ([15O]H2O). 
Nuklearmedicinsk Klinik har et godt samarbejde med hospitalets røntgenafdeling som er placeret som nærmeste nabo, herunder med tæt relation til konferencerum og MDT lokaler.

 

Vi kan tilbyde dig:

  • en vagtfri stilling med mange spændende samarbejdsrelationer til flere forskellige faggrupper og klinikkere i et rigtig godt arbejdsmiljø. 
  • mulighed for at videreudvikle din erfaring især indenfor den onkologiske billeddiagnostiske verden.
  • i samarbejde med røntgenafdelingen mulighed for at du også kan beskæftige dig med specifikke radiologiske undersøgelser udover SPECT/CT og PET/CT alt afhængigt af dine interesser og kompetencer.

Overordnede arbejdsopgaver:

  • Deltage i visitation af henvisninger til SPECT/CT og PET/CT.
  • Beskrivelse, tolkning og afkonferering af SPECT/CT og PET/CT skanninger i samarbejde med nuklearmedicinere og relevante klinikere. 
  • Deltage i den løbende kvalitetssikring af SPECT/CT og PET/CT diagnostik, herunder deltage i afdelingens udviklings- og forskningsarbejde.
  • Deltage i den præ- og postgraduate undervisning på højt niveau.

Kvalifikationer

Det forventes, at du er

  • uddannet speciallæge i diagnostisk radiologi.
  • har interesse for eller erfaring med PET/CT undersøgelser.
  • har gode kvalifikationer inden for kommunikation og evne til samarbejde tværfagligt og med samarbejdende afdelinger.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er vagtfri

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og FAS.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

 

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra ”de 7 lægefaglige kompetencer” jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglige bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger” og du bør i videst mulig omfang dokumentere dine kvalifikationer indenfor disse områder.
 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Cheflæge Jesper Mortensen på telefon 7843 0864 eller via e-mail [email protected]

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 30-04-2024

Ansøgninger modtages kun via vores elektroniske rekrutteringssystem.

Ansættelsessamtaler afholdes d. 08-05-2024

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. 

 

Stillings- og funktionsbeskrivelse.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg