Oversigt

Patologi, Aarhus Universitetshospital opslår en stilling som overlæge, til besættelse pr. 1. juli 2024 eller efter aftale. 

Vi søger en ambitiøs og dygtig kollega til hudpatologi. Vi forventer, at du vil være villig til at påtage dig ansvaret som subspecialeansvarlig overlæge, og dermed skal tegne området. Her skal du sikrer det tværfaglige samarbejde og sparring med relevante klinikere. Vi ønsker, at du repræsenterer afdelingen i relevante fora. Afdelingen stræber efter størst mulig faglighed for den enkelte patient, samtidig med vi har implementeret datadreven ledelse, hvor vi monitorerer vores diagnostik i forhold til nationale og internationale standarder.

I øjeblikket arbejder afdelingen bl.a. med automatisering, digitalisering og driftsoptimering bl.a. ved at indføre real-time produktionsovervågning. AUH fokuserer de næste 5 år på særlige udviklingsområder, som afdelingen gerne vil bidrage til Udviklingsstrategien for Aarhus Universitetshospital – AUH intranet (rm.dk). Vi arbejder på, at sikre næste generation af speciallæger og specialets pipeline af forskere. Derfor er vi meget interesseret i speciallæger, der kan støtte os i disse opgaver, og som er villige til at indgå aktivt i udviklingen. 

Generelt

Patologi, AUH, har fokus på patientbehandlingen, høj faglighed og kvalitet. Vi prioriterer samarbejdet med de kliniske afdelinger og universitetet højt. Afdelingen er med ca. 170 ansatte, herunder 31 speciallæger hvor 2 er professorer og ca. 16 yngre læger, en af landets største patologiafdelinger. Vi har fokus på arbejdsprocesser og samarbejde for til stadighed at kunne levere svar af højeste kvalitet til tiden. Vi er en universitetsafdeling som varetager næsten alle højtspecialiserede funktioner i patologispecialet, og samtidig understøtter en lang række højt specialiserede funktioner i andre specialer. Vores aktivitet er høj, og vi er fokuseret på at sikre de ressourcer og kompetencer, som skal til for at vi både kan dække et stort volumen, den brede diagnostik samt de højtspecialiserede funktioner, som her i Region Midtjylland er samlet hos os.

Afdelingen varetager patologiundervisningen på medicin-, tandlæge- og molekylærmedicinstudierne, og har videreuddannelsesforpligtigelse for specialets læger samt retsmedicinere. Vi deltager endvidere i uddannelsen af læger i tilgrænsende specialer. Afdelingen uddanner også bioanalytikere og sundhedsadministrative koordinatorer. 

Vores kliniske forskningsenhed og afsnittet for Molekylærpatologi råder over det nyeste udstyr til digital- og molekylærpatologiske analyser. Her foregår udvikling med fokus på at translation til klinikken, samt en stor del af afdelingens vidtforgrenede forskning i samarbejde med kliniske afdelinger og universitetet, som vi inviterer dig til at deltage i.

Du tilbydes et spændende job, og vi forventer, at du bidrager til udviklingen inden for alle aspekter af afdelingens opgaver – diagnostik, udvikling af specialet og forskningen, interdisciplinære samarbejder samt uddannelse.

Vores ønsker til dig

Du skal være speciallæge i patologisk anatomi og cytologi med solid erfaring indenfor hudpatologien. Det er et stort plus, at du er forskningsaktiv eller har været og gerne vil i gang igen. Vi lægger vægt på høj faglighed, nysgerrighed, gode evner for samarbejde samt beslutningsdygtighed og handlekraft. Vi sætter pris på medarbejdere, som er dialog- og løsningsorienteret, også når hverdagen er presset. 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en  tilfredsstillende autorisation.

Stillingen er vagtfri.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema for de 7 læge roller findes her.

Yderligere information

Yderligere information om stillingen og udlevering af funktionsbeskrivelse kan indhentes hos cheflæge Marie Louise Jespersen tlf. 2977 7427.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Region Midtjylland - Regionshuset Viborg