Oversigt

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor vi med faglighed og personlig relation støtter mennesker med nedsat funktionsevne, til at leve det liv de ønsker og evner? – så er denne stilling oplagt til dig. Vi søger nemlig en ny kollega til Sankelmarksvej, som er en døgnbolig i Vordingborg.

Borgernes livskvalitet og sundhed fokus
Borgerne har blandt andet behov for struktur, ligeværdig kommunikation og støtte til sociale arrangementer. Du skal være i stand til at møde borgerne i øjenhøjde samt finde og dyrke succesoplevelserne sammen med dem. Vi arbejder ud fra en grundlæggende neuropædagogisk overbevisning, hvor den enkelte borgers ressourcer, behov og interesser dyrkes, så alle der bor på Sankelmarksvej øger deres muligheder for øget livskvalitet. Livskvalitet og sundhed er to ting der hænger sammen for os, og der er derfor altid fokus på både fysisk og mental sundhed.

En stabil hverdag
Borgerne har generelt behov for støtte til økonomi, relationer/konflikthåndtering, alle praktiske gøremål i eget hjem; herunder oprydning og rengøring, indkøb, opretholdelse af beskæftigelse samt strukturering af dagligdagen. Der bor 20 beboere som alle sammen har behov for støtte døgnets 24 timer, efter individuelle interesser, med forskellige former for ressourcer og ud fra en Neuropædagogisk tilgang der tilgodeser den enkeltes særejede egenskaber. Borgergruppen rummer mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, hvor forflytning og personlig hygiejne er stor og en naturlig del af personales hverdag.

Godt team samarbejde
Du bliver en del af et team med et godt samarbejde og I har et stærkt tværprofessionelt samarbejde med sundhedsfagligt personale både internt og eksternt. Vi arbejder ud fra centrets og Vordingborg Kommunes værdier og visioner om, at udøve respekt for det enkelte menneske samt at støtte op om basale og sociale behov i hverdagen.

Link til Sankelmarksvej: https://dreambroker.com/channel/2basfscz/9nrbnnnm

Vi tilbyder løbende mulighed for opkvalificering af kompetencer indenfor bl.a.

 • Neuropædagogik
 • Medicinhåndtering
 • Forflytning

Vi foretrækker at:

 • du er initiativrig og tager ansvar for at følge op på det igangsatte
 • du er tydelig i din kommunikation, imødekommende og omsorgsfuld
 • du har gode IT-færdigheder
 • du skal have kørekort.

Vi tilbyder dig:

 • en ledelse med tillid til medarbejderne.
 • et godt og dynamisk arbejdsmiljø
 • faglig sparring og udviklingsmuligheder
 • et tæt pårørende samarbejde
 • en arbejdsplads hvor sundhed prioriteres højt.

Din arbejdstid

Stillingen er på 37t timer om ugen, skiftende arbejdstider, hver anden weekend og med FLEST aftenvagter.

Ansøgningsfristen er mandag den 29.april 2024

Samtalerne vil blive afholdt torsdag den 2. maj 2024 og ansættelse hurtigst muligt.

Løn og ansættelsesforhold: Iflg. Overenskomsten

Vi gør opmærksom på at Vordingborg Kommune indhenter relevante attester i henhold til kommunens procedure: ”Procedure for at indhente og håndtere straffe – og børneattest”

Har du behov for yderligere information om stillingen, kan du kontakte teamleder Nura Subasic på tlf. 51 29 32 29.

Rådhuset Vordingborg