Oversigt

Vi søger 1 pædagog på 20-37 timer til Billinglands vuggestue ved Svalerne gerne start 1.5.24 eller når det er muligt. 

Vuggestuen, som er en del af Billinglands vuggestue og børnehave, er normeret til 16 børn. 

Billingland er en del af område 3, som består af de fem institutioner i Vejen by: Kildevænget, Bakkegården, Troldehuset, Vorupparken og Billingland.

Vi ønsker at skabe fleksible og motiverende læringsmiljøer og på at give børnene medbestemmelse og indflydelse på deres egen hverdag.  Vi er interesseret i børnenes forståelse af verden og i at bruge dette perspektiv ind i udviklingen af vores praksis. 

Vi er for kort siden blevet DGI certificeret. Vi har gennem de seneste 1,5 år været igennem et DGI forløb om idræt, leg og bevægelse. Samtidig har vi været i gang med et forløb ”Bevægelse er vejen”, hvor vi bl.a. har samarbejdet med foreningslivet i Vejen. Fokus på glæden gennem idræt og bevægelse skal nu forankres i institutionen og være en fast del af vores hverdag. 

Du er som person nysgerrig på, hvad børnene viser og fortæller dig. Gennem en nærværende tilgang sikrer du dig, at børnene mærker du vil dem. Du er en nysgerrig, empatisk og legende voksen med lyst til og en forståelse af vigtigheden i at skabe og opretholde et tæt samarbejde med forældre omkring deres børn. Du viser initiativ i praksis og vi forventer du går forrest i samarbejdet med børn, forældre og vores tværfaglige samarbejdspartner samt at du er en aktiv medspiller i at skabe et godt arbejdsmiljø sammen med dine kolleger.

Kunne du tænke dig et job hvor vi sammen skaber det bedste dagtilbud for børns trivsel og læring. Hvor vi har høje ambitioner og hvor vi med et godt kollegaskab reflekterer sammen og tør stille hinanden faglige spørgsmål på en anerkendende måde. Så er det jobbet hos os du skal søge.

Løn i forhold til gældende overenskomst.

Har du brug for yderligere oplysninger om stillingen eller ønsker at besøge Billingland kan du henvende dig til Områdeleder Louise Palmer, mobil 22 36 30 30

 

Ansøgningsfrist:  28. april 2024 

Der vil være løbende samtaler

Vejen Rådhus