Oversigt

Pædagog med specialpædagogiske kompetencer søges til vores basisgruppe. Børnehuset Reden søger pædagog på 32-35 timer til vores basisgruppe med tiltrædelse 1. juni 2024.

Børnehuset Reden er en integreret 0-6 års institution med vuggestue og børnehave på to matrikler 100 meter fra hinanden. Vi ligger tæt på Roskilde Station. Vuggestuen har 31 børn fordelt på 3 stuer. Børnehaven har pt. 64 børn på 3 stuer samt en basisgruppe med 6-8 børn. Børnehuset er en del af område Øst med en fælles områdeleder.

Basisgruppen er et specialiseret tilbud til børn i dagtilbud i alderen 0-6 år hvor muligheden for kontakt og tilknytning til almengrupperne i børnehusene bevares. Formålet med en basisgruppe er, at kunne tilgodese behovene hos børn som har brug for et mindre og specialpædagogisk miljø for at kunne trives og udvikle sig bedst muligt. Personalet i basisgrupperne får vejledning af småbørnskonsulent samt det tværfaglige team i PPR. Som noget nyt holder vi også fælles personalemøder med kolleger i de andre basisgrupper i kommunen. Vi arbejder med forudsigelighed, tydelige rammer, visuel understøttelse (guidning) og mulighed for skærmning.

Vi tilbyder

 • En engageret personalegruppe med høj faglighed, engagement med børnene, og hvor mange forskellige kompetencer er i spil
 • Indflydelse og plads til dine ideer på din stue og også i hele huset
 • Udvikling gennem ansvar for aktiviteter, læringsmål, dokumentation og evaluering
 • En personalegruppe der brænder, for det vi laver
 • Et godt arbejdsmiljø med plads til både udvikling, faglig sparring og gode grin
 • Gode omgivelser både inde og ude

Vi forventer at du

 • bruger din specialpædagogiske erfaring i praksis
 • arbejder struktureret og sætter tydelige rammer
 • er god til at formidle både i skrift og tale
 • er fortrolig med handleplaner, statusrapporter mm.
 • har erfaring med tværfagligt samarbejde
 • er lyttende og nærværende i din kontakt med såvel børn, kollegaer og forældre
 • vægter forældresamarbejdet højt
 • ser barnets ressourcer og kompetencer

I Børnehuset Reden arbejder vi målrettet på at skabe rolige, trygge og udviklende læringsmiljøer for børnene. Hos os mødes alle børn af omsorgsfulde, nærværende, reflekterende og glade voksne. I vores børnehus tager vi børnene alvorligt, vi lytter til dem, medinddrager dem og giver dem indflydelse. Det skal være sjovt og trygt at være barn hos os. Forældrene er vigtige samarbejdspartnere i bestræbelserne på, at skabe trivsel, udvikling og læring for alle børn.

Ved spørgsmål kan du ringe på tlf. 4631 4686 og spørg efter afdelingsleder Kirsten Falk Eiby eller pædagogisk leder Marianne Bjørn på 2913 2604.

For yderligere information, besøg vores hjemmeside http://www.reden.roskilde.dk/ 
Løn ifølge aftale mellem BUPL og KL. Der vil blive indhentet børne- straffeattester i forbindelse med ansættelsen.

Ansøgningsfrist d. 24.4.24 kl. 12.
Ansættelsessamtaler afholdes d. 25.4.
 
Ansøgningen sendes via linket i stillingsopslaget.

Rådhuset - Skole og Børn