Oversigt

Brænder du for arbejdet med udsatte børn og familier? Og har du et mindset, hvor du har troen på, at løsninger skabes og vejen skal gås SAMMEN med børnene og familierne? Så er det netop dig, vi har brug for.

Da en af vores kollegaer udlånes til en anden afdeling i Center for Familier, søger vi i afdelingen Barndomshjemmet en kollega i en midlertidig stilling i perioden 1. juli til 31. december 2024. Stillingen er på 37 timer.

Om Center for Familier

Center for Familier er en institution på børn- og familieområdet. Alle indsatser i Center for Familier har til formål at få børnene og familierne i udvikling mod det gode almene liv. Vores faglige og teoretiske afsæt er bredt og tager udgangspunkt i den systemiske og narrative tænkning.

Center for Familier varetager mange indsatser –  bl.a. forbyggende tilbud, familiebehandling –  både ambulant og i døgntilbud -, familiekonsulentstøtte, anbringelse i plejefamilier og på børn- og ungehjem samt støtteophold i dag- og døgntilbud.

Barnets, den unges og familiens ressourcer danner grundlag for behandling, aktiviteter og læring i samspil med personalet. Principper om at samarbejdet med barnet/den unge/familien skal foregå tæt på hjemmet, i netværket samt være dokumenteret og målbart skal danne grundlag for arbejdet i Center for Familier.

Om afdelingen Barndomshjemmet

Barndomshjemmet er et mindre børne- og ungehjem for børn med særlige behov og evt diagnoser, der kan medføre en udafreagerende adfærd. Vi har plads til fem børn og unge i alderen 5-18 år og bor i en stor gammel villa i Aabenraas midtby. Målgruppen er i øjeblikket børn i alderen 7-11 år.

Barnet skal lære stabile relationer blandt de voksne ved, at medarbejderne tager aktivt del og engagerer sig i barnets hverdag. Sammen med barnet selv samt forældre og netværk finder vi vejen mod det gode liv.

Vi har udover barnets familier et tæt samarbejde med børn- og ungerådgivere, skoler, privatpraktiserende læger, psykiatri, psykologer, Tidlig Forebyggelse og andre, der kan bringe barnet i udvikling.

Det pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra barnets og familiernes individuelle behov. Du vil i tæt samarbejde med myndighedsafdelingen tage afsæt i barnets plan og ud fra den arbejde målrettet med barnet.

Vi arbejder målrettet med børnesamtaler ud fra en narrativ tilgang og benytter FIT (feedback informed treatment) som metode til at opnå indsigt i barnets egen oplevelse af egen trivsel og udvikling.

Skriftlighed er en stor del af vores pædagogiske praksis. Vi dokumenterer dagligt, og der er krav til udarbejdelse af ICS halvårligt omkring alle børn.

Vi laver livshistorie i afdelingerne, hvilket der også forventes, at du tager aktivt del i.

Opgaver 

 • Primær kontaktpædagog for minimun et af afdelingens børn 
 • Ansvar for at der forefindes opdaterede handleplaner og sikre at den pædagogiske indsats er målrettet barnets udfordringer
 • Ansvar for kontakten til barnets familie, sagsbehandler, skole og andre relevante samarbejdpartnere 
 • Ansvar for at udarbejde ICS rapporter halvårligt samt andre relevante pædagogiske beskrivelser, der måtte efterspørges

Vi tilbyder dig

 • en arbejdsplads, hvor du bliver en del af et team, der har ansvar for børnene og deres familiers udvikling og trivsel
 • gode muligheder for uddannelse og personlig udvikling, herunder relevante efteruddanneler og månedlige supervisionsseancer inden for rammerne af Center for Familiers arbejdsområder
 • en tværfaglig kollegaskare, hvor vi værdsætter samarbejdskompetencer, og hvor børnene og familierne er i centrum
 • et team af professionelle medarbejdere, der har fælles fokus og mål i det daglige og en positiv forventning til hinanden og børnene samt deres forældre

Om dig

Vi forventer, at du fagligt

 • er uddannet pædagog 
 • har erfaring inden for arbejdet med døgnanbragte børn med diagnoser og er bekendt med, at arbejdet kan stille særdeles høje følelsesmæssige krav
 • kan udarbejde relevante faglige pædagogiske beskrivelser af børnene
 • kan håndtere børn med lav frustrationstærskel ud fra en anerkendende tilgang

Vi forventer, at du personligt

 • er nærværende i mødet med børnene, ligesom du er god til at sætte tydelige grænser på en måde, der udstråler ro og overskud
 • aktivt har taget stilling til, at du vil tage del i arbejdet med børn, der kan have en udafreagerende adfærd, og ved, at du kan forholde dig i low arousal i tilspidsede situationer
 • kender dig selv og egne reaktionsmønstre, når du udsættes for et forventeligt pres i dagligdagen
 • kan arbejde struktureret, er omstillingsparat og har lyst til at tage aktivt del i arbejdet i samtlige afdelinger i Center for Familier
 • kan samarbejde med alle, der kan bidrage til at føre børnene og familierne tættere på det gode almene liv
 • har overblik
 • tager aktivt del i hverdagen i huset, som også indebærer praktisk arbejde

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomsten med SL.

Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt eller senest 1 juli 2024.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Det forventes, at du kan arbejde både dag, aften, nat, weekender samt helligdage. Du skal være indstillet på at tage del i at give børnene gode ferieture. Vi arbejder i turnus både juleaften og nytår.

Du bliver ansat i Center for Familier.

Aabenraa Kommune er en røgfri arbejdstid.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingsleder i Barndomshjemmet Lea Nedergaard Hansen på tlf.: 2964 8138 i tidsrummet kl. 9.00-15.00.

Læs mere om Center for familier på
hjemmesiden
.

Ansøgning

Send din ansøgning, CV samt relevante bilag via linket senest den 23. maj 2024.

Vi gennemfører samtaler tirsdag den 28. maj 2024. Samtalerne forgår på Rådhusgang 4, 6200 Aabenraa.

 

I
Aabenraa Kommune
har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til
dig – og dem der eventuelt flytter med.

Aabenraa Kommune, Administrationen