OversigtSå har du chancen for at blive en del af et godt arbejdsfællesskab, hvor der er fokus på trivsel og den faglige indsats i samarbejdet med nogle fantastiske borgere.

 

Om jobbet

På Ringdams Kobbel 163 bor der 11 borgere i længerevarende tilbud i egne lejligheder. Borgerne har alle kognitive udfordringer samt forskellige tillægs diagnoser. Flere af borgerne har downs syndrom. Borgerne er i alderen 30-45 år. Nogle af borgerne er i beskæftigelse om dagen, hvor andre har valgt at være hjemme. Der er et fællesrum som danner rammen for sociale tilbud, og et sted hvor borgerne mødes om forskellige aktiviteter. Borgerne trives også med aktiviteter uden for afdelingen og de tager gerne en tur ud og oplever kulturelle arrangementer. Ud over de pædagogiske opgaver er der særlig fokus på sundhedsfaglige opgaver, pårørende samarbejde mm. Der er fokus på at borgeren støttes i at skabe en hverdag, der for den enkelte giver mening og som understøttes af forskellige faglige tilgange.

På Ringdams Kobbel 167 bor der 11 borgere – 10 borgere i længerevarende tilbud og 1 borger i et midlertidigt tilbud – i egne lejligheder. Der er et fællesrum som danner rammen for sociale tilbud og et sted hvor borgerne kan mødes. Borgerne er i alderen 23-65 år. Nogle af borgerne er i beskæftigelse om dagen, hvor andre har valgt at være hjemme. Borgerne har alle kognitive udfordringer samt tillægs diagnoser som ADHD, autisme, demens, paranoid psykose, tidlig skadet mv. Ud over de pædagogiske opgaver er der særligt fokus på sundhedsfaglige opgaver, pårørende samarbejde mm. Der er fokus på at borgeren støttes i at skabe en hverdag, der for den enkelte giver mening og som understøttes af forskellige støttesystemer.

Der forekommer i mindre omfang, sporadisk verbal/fysisk udad reagerende adfærd, som der fagligt arbejdes på at undgå. Vi tror på at det enkelte menneske handler i afmagt, og at det er vores opgave som de professionelle at tilrettelægge en pædagogisk indsats som virker forebyggende.

Der arbejdes i teams omkring de enkelte borgere, og der afholdes teammøder/p-møder hver anden uge. Der er planlagt løbende fagsupervisioner og vi holder os fagligt opdateret og indhenter den viden, vi måtte have brug for, for at kunne løse opgaverne sammen med borgeren.

Udgangspunkt for arbejdet er den enkelte borgers ressourcer, ønsker og behov. Vores pædagogiske praksis tager afsæt i faglige metoder og værktøjer som i sær centrerer sig omkring LA2, KRAP og der arbejdes udviklingsorienteret ud fra en Neuropædagogisk forståelsesramme. Dokumentation både pædagogisk og sundhedsfagligt er en vigtig del af det daglige arbejde.

Nogle af borgerne har et fundmentalt behov for struktur, for at kunne være i trivsel og dermed mestre hverdagen. Derfor er det yderst vigtigt, at du både forstår nødvendigheden af denne faglige tilgang og kan indgå i dette arbejde. Samtidig med at du ser betydningen af relations arbejdet.

Ligeledes er der fokus på stimulering af sanserne, da de fleste af borgerne profiterer af øget kropsbevidsthed.

Vi søger pr. 1.8.2024 eller snarest derefter medarbejdere til faste stillinger og barselsvikariat. Stillingerne er normeret til 30 timer. Ønsker du flere timer kan dette drøftes.

For afdeling 163 – Arbejdstiderne er skiftende i tidsrummet mellem kl. 7 – 22.30, og indebærer arbejde i weekenderne svarende til 2-3 weekender på et 6 ugers rul. Der er i den ene stilling mulighed for at arbejde primært aften, hvis dette ønskes.

For afdeling 167 – Arbejdstiderne er skiftende mellem dag og aften i tidsrummet mellem kl 6:30-22:45. Der arbejdes i fast weekendrul hver anden weekend eller 2 weekender på et 6 ugers rul.

Vi er naturligvis åben for en drøftelse af dine behov og ønsker i forhold til arbejdsplanlægningen.

Der er fast nattevagt tilknyttet afdelingerne.

Ud over de nævnte stillinger på Ringdams Kobbel søger vi også en pædagog til vores afdeling Stien i Vejle og vores afdeling Sønderbo i Give. Og hører gerne fra dig, hvis du ønsker mere info herom.

 

Vi søger en medarbejdere der;

 

 • Vægter borgernes selvbestemmelse højt, og er i stand til, både i tanke og praksis at arbejde ud fra dette
 • Formår at sætte borgeren i centrum og selv træde et skridt tilbage – det er nødvendigt at vi engang imellem ”sætter os på vores hænder”, så borgeren øver sig på at mestre opgaven selv.
 • Finder sin arbejdsglæde og faglige stolthed i at se borgeren lykkes med det, de ønsker for deres liv
 • Brænder for arbejdet med borgere der er kognitivt udfordret og kan rumme borgerne i alle situationer – kan arbejde selvstændigt og være i akut opståede opgaver
 • Kan indgå i et åbent, tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde med borgerne, de pårørende, kollegaer og ledelse
 • Har en høj grad af faglighed, ansvarlighed og engagement – tør handle hvor det kræves og byder ind med sin erfaring og viden både i dagligdagen og på team/p-møder.
 • Er en åben og positiv person der udstråler gejst og energi
 • Formår at spørge om hjælp og lære af sine valg/handlinger
 • Kan bidrage aktivt ind i ovenstående beskrivelse af vores arbejdsfællesskab og vægter det psykiske arbejdsmiljø – du skal være en teamplayer

 

Om os

Bo-Vejle er et kommunalt bosted for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den samlede organisation består af 127 boliger, fordelt på henholdsvis på Søndermarken i Give, Grundet Bygade, Ringdams Kobbel og Bredballe Byvej i Vejle.

I Bo-Vejle har vi fokus på kerneopgaven og på at have et godt arbejds-fællesskab. Vi forstår, at det er alles ansvar at bidrage til det gode arbejdsfællesskab – at vores opmærksomhed er på hvordan vi understøtter kerneopgaven – at vi har brug for hinanden – og at vi alle er medansvarlige for vores trivsel.

Kerneopgaven i Bo-Vejle er at understøtte et værdigt liv på egne præmisser for den enkelte borger. Et liv hvor selvbestemmelse, meningsfuld tilværelse og selvhjulpenthed er nøgleordene.

 

Vi tilbyder dig

Som arbejdsplads tilbyder vi:

 • Et ambitiøst og professionelt fokus på kerneopgaven
 • Et ønske om at være aktive medspillere i de tiltag, som såvel borgere, pårørende, myndighed og samfundet møder os med.
 • Faglige kompetente og engagerede kollegaer – hvor arbejdsglæden trives
 • En kultur hvor vi er optaget af, at udvikle på fagligheden både i den daglige praksis, via kurser og gennem supervision
 • En arbejdsplads hvor vi er stolte over indsatsen og samtidig altid tror, at vi kan udvikle os.
 • En målrettet indsats for et godt arbejdsmiljø – herunder fokus på et psykisk arbejdsmiljø med fokus på gensidig opbakning, respekt og forventninger til hinanden – et forpligtigende arbejdsfællesskab
 • Høj grad af medindflydelse og medansvar
 • En anerkendende og synlig ledelse
 • Relevant oplæring i kerneopgaven, faglige metoder samt de administrative opgaver.

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn.

Der er tale om et barselsvikariat og faste stillinger på 30 timer pr. uge. Hvis du ønsker flere/færre timer kan dette naturligvis drøftes.

Tiltrædelse 1. august eller snarest herefter.

 

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest d. 26. maj Hvis du skal til samtale, vil du få besked d. 27. maj.

Vi har ansættelsessamtaler den 29. maj.

Skriv gerne i din ansøgning, hvor du søger arbejde henne.

Har du lyst til at vide mere?

Kontakt afdelingsleder Mette Thomsen på tlf. 3052 9872. Ring gerne for en uformel samtale. Du er også velkommen til at komme på et kort besøg efter aftale.

Læs mere om voksen handicap på Vejle.dk. Instagram/Facebook ”Mærk meningen”

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning.
Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

Rådhuset Vejle