Oversigt

Drømmer du om at være pædagogisk leder for en lille personalegruppe, som brænder for at skabe pædagogisk kvalitet? Så se her.

Vi søger en pædagogisk leder til Snorregården, der kan fortsætte videreudviklingen af den pædagogiske faglighed og arbejdsfællesskabet med udgangspunkt i og med respekt for den ramme, der allerede er sat.

Hvem er vi?
Snorregården er en vuggestue med fem grupper med en normering til 60 børn. Vi er en del af Nørrebro/Bispebjerg Klynge F (Klynge NBF) på Ydre Nørrebro. Vi har en skøn legeplads, vores lokaler er store, og vi mener selv, at vi har Københavns bedste hus at være daginstitution i. Vores udgangspunkt er at skabe de bedste muligheder for et godt børneliv. Hos os er arousalniveauet og tempoet roligt og nærværende, hvilket giver mulighed for følelsesmæssig afstemning hos børnene.

Vores relationsarbejde er stærkt inspireret af en neuropsykologisk tilgang, og alt vi gør for og med børnene tager altid udgangspunkt i tryghedscirklen og med fokus på nærvær hos det enkelte barn og gruppen. Udover at vi har arbejdet fokuseret med tryghedscirklen og dertil tryghedsskabende relationer med udgangspunkt i den neuropsykologiske tilgang inspireret af Tea Thyrre Sørensen, har vi også arbejdet med Sprog i Samspil.

Vi er en engageret personalegruppe, som alle brænder for at arbejde med børn i alderen 0-3 år, og det kan mærkes og ses. Vi gør os umage hver eneste dag, og vi ved, at vi gør en forskel for børnene. Vi har gennem de sidste to år arbejdet med at styrke den pædagogiske faglighed og arbejdsfællesskabet, og derfor er det vigtigt for os, at du ønsker at gå samme vej som os. Forandringen har været stor allerede, og vi ønsker en pædagogisk leder, som kan se sig selv i det, vi allerede er i gang med.

Om dig
Vi ønsker os en pædagogisk leder, som formår at holde fast i den struktur og de rutiner, vi allerede har. Din ledelsestilgang er nysgerrig, undersøgende og anerkendende, og dit udgangspunkt er, at alle har noget værdifuldt at byde ind med. Du er ramme- og retningssættende for en høj kvalitet i den pædagogiske praksis i en organisatorisk og strukturel ramme, og du vægter og giver mulighed for en høj grad af følgeskab hos os medarbejdere og forældre. Du leder gennem en praksisnær tilstedeværelse, hvor du sætter dig selv i spil gennem dit personlige og faglige engagement. Som middel til at opnå høj kvalitet i den pædagogiske praksis leder du gennem motivation og understøttelse af den enkelte medarbejders og arbejdsfællesskabets læring og udvikling.

Du trives og lykkes i samspillet mellem pædagogisk, personale- og driftsmæssig ledelse i tæt samarbejde med TRIO, lokal-MED, forældreråd og forældrebestyrelse indenfor rammen af både institution og klynge. Derudover er du ansvarsbevidst, indforstået med ledelsesrollens forpligtelser samt velovervejet og velbegrundet, når der skal træffes beslutninger – også når det går stærkt, og du er ikke bange for at dele dine udfordringer, når noget opleves svært.

Hvor skal vi hen?
Fra den 1. maj 2024 har vi fået mulighed for, at alle pædagoger arbejder fire dage om ugen. Der er lagt en fast ugentlig fridag inkl. tre timers forberedelsestid, og det er noget, vi har glædet os meget til at søsætte. Vi forventer, at kvaliteten vil øges yderligere, og vi forventer en endnu større arbejdsglæde (end vi har nu). Vi skal have færdigskrevet den styrkede pædagogiske læreplan, og vi skal vedligeholde de mange gode tiltag, vi har arbejdet med gennem de sidste to år. Vores arbejde med 4-dages arbejdsuge skal evalueres til november.

Ledelse i klynge NBF
Som pædagogisk leder i Snorregården bliver du en del af et ledelsesteam, som brænder for at skabe de bedste rammer for et godt børneliv. Vi har en fast struktur for ledelsesmøder, og vi har sparringsmakkere, som er sammensat ud fra vores MBTI-profiler. Fra slut august 2024 opstartes en fælles dagtilbudslederuddannelse, hvor vi som samlet ledelsesteam deltager. Denne uddannelse afvikles i forvaltningsregi og varer to år. Uddannelsen forventes at komme til at være et centralt element i klyngens ledelsesgrundlag.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation.

I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattest samt referencer.

Yderligere oplysninger
Vi håber, at du finder stillingen spændende, og har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klyngeleder Susanne Elling på 2538 2773.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg via linket senest mandag den 27. maj 2024
Vi holder ansættelsessamtaler den 29. og og 30. maj 2024.

Københavns Ejendomme og Indkøb